[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] GENTECH Meer info over Maatsch. "Debat"


Zoals beloofd enige nadere info over het Breed Maatschappelijk 
"Debat" dat dit weekend op Internet begint en tot eind van het jaar 
zal duren.

De website van de Commissie Terlouw is: 
http://www.biotechvoedseldebat.nl

De website waarop gediscussieerd kan worden is een van de 
volgende:
http://www.etenengenen.nl
http://www.biotechdebat.nl
http://www.biotechnologieenvoedsel.nl


De "gerichte informatie" die aan de door deskundigen 
geselecteerde "representatieve Nederlanders" wordt gegeven zal 
worden samengesteld door het Voedingscentrum, Consument en 
Biotechnologie en St. WeTeN, allen organisaties die positief staan 
t.o.v. gentech en/of de taak hebben de acceptatie ervan te 
vergroten.  Deze clubs zullen ook de inhoud van de 
"gereedschapskist" voor organisaties samenstellen.
Deze geslecteerde groep zal uit 150 mensen bestaan uit 
verschillende leeftijdscategorieen. Het kwalitatief onderzoek dat 
met hen zal worden uitgevoerd zal als "representatief voor de 
mening van het Nederlandse Volk" aan het kabinet gepresenteerd 
worden, aldus Terlouw op de persconferentie afgelopen dinsdag,

Wat betreft de voorbeelden waarover gediscussieerd kan worden 
het volgende. Van drie van deze worden op de website pro- en 
contraargumenten gegeven. Afhankelijk van de reacties worden 
deze "afwegingsbalansen" bijgesteld.  


Dit deel van de hele campagne lijkt nog het meest op debat.  Voor 
het overige zitten er veel te veel infomatiemomenten in dit gebeuren 
(bijv. de katern over eten en genen door de 
voedingsmiddelenindustrie!) om als open en eerlijk debat 
beschouwd te worden.

wytze
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam