[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Aanloopdag over Inspiratie en Duurzaamheid, bij Omslag, Eindhoven  Aanstaande zaterdag organiseert Omslag, Werkplaats voor Duurzame 
Ontwikkeling een Aanloopdag, die 's middags in het teken staat van de 
onlangs opgerichte Alliantie voor Inspiratie en Duurzaamheid, de 
zogenaamde DAVID-alliantie. Frans Leonard, verbonden aan de DAVID- 
alliantie zal dit nieuwe initiatief toelichten. 

  De dag vindt plaats bij Omslag, aan de Hoogstraat 301a, Eindhoven *). 
Deelname aan de dag kost wat het u waard is. 

Programma: 
11:00-13:00 Informeel kennismaken met de lokatie, de mensen en het werk 
       van Omslag 
13:00-14:00 Ekologische lunch (met zelfgebakken brood) 
14:00-17:00 Inleiding en gedachtenwisseling over De Alliantie Voor 
       Inspiratie en Duurzaamheid (DAVID). 

  Wie wil kan na afloop blijven mee-eten; de deelnemers bereiden samen 
een biologisch-vegetarische maaltijd. 

  Meld uw komst vooraf bij Omslag, 040-2910295 of omslag@omslag.nl 

----------*) 
  Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling is een onafhankelijke 
basisorganisatie op ideele grondslag, opgericht op 1 januari 1994. 
  Omslag brengt mensen bijeen rond de thema's milieu, vrede, kultuur, 
werk, ekonomie en solidariteit. Met akties, bijeenkomsten, 
publikaties en doe-aktiviteiten werkt Omslag aan een kleurrijke, 
duurzame samenleving. Omslag is ondermeer uitgever van ZOZ, het 
tweemaandelijks tijdschrift voor doen-denkers. 

  Omslag is goed bereikbaar per openbaar vervoer! Vanaf NS-station. 
(bus 3 met bestemming St. Josephziekenhuis, uitstappen halte 
Bayeuxlaan. Klein stukje teruglopen, linksaf en tweemaal rechts) 
  Desgewenst kunt u een 'groene' wandelroute toegestuurd krijgen, vanaf 
het NS-station naar Omslag langs het riviertje de Dommel, 

------------------------------------------------------------------------ 
  Iets over De Alliantie Voor Inspiratie en Duurzaamheid (DAVID) 

  Twee jaar geleden kwam voor het eerst een aantal organisaties bij 
elkaar om te praten over de vraag hoe zij nauwer kunnen samenwerken. 
Niet om het eigen geluid te verdoezelen, maar juist om samen sterker 
te staan. 
  Een basisdokument dat toen ter tafel kwam was het Optimistisch 
Manifest van Willem Hoogendijk van Stichting Aarde. Er werd gesproken 
over huisvestings- en personeelsproblemen, maar ook over wederzijdse 
inspiratie en verdieping. 
  Uiteindelijk is het Optimistisch Manifest de basis geworden voor 
een gezamenlijke intentieverklaring. Inmiddels hebben twaalf 
organisaties deze verklaring ondertekend, waaronder de Alternatieve 
Konsumentenbond, De Kleine Aarde, de Stichting Aarde, Stichting UNO- 
inkomen, WereldDelen en de Wereld Federalistenbeweging. Het 
samenwerkingsverband kreeg de naam DAVID: De Alliantie Voor 
Inspiratie en Duurzaamheid. 

Het kan anders 
  ,,De wereld is meer maakbaar dan we denken'', zo staat in de 
verklaring. ,,Het gevoel van 'het moet en het kan anders' neemt toe. 
Dan gaat het om eerlijker delen en zingeving, om menselijke warmte en 
onthaasting, om spiritualiteit. Om een meer groene, sociale vreedzame 
wereld. Er zit verandering in de lucht!'' 
  De verklaring wijst ondermeer op de kritiek op de alsmaar 
verdergaande liberalisering, het exportdenken van de Westerse 
levensstijl en winstbelustheid naar ontwikkelingslanden, de 
verontrusting over onveiligheid, over oorlogen, over de tweedeling, 
het verschil in inkomen, vaardigheden en maatschappelijke deelname. 
Over verrijking versus verarming binnen landsgrenzen en tussen landen 
en hele werelddelen en de bezorgdheid over de kwaliteit van ons 
onderwijs''. 
  Als eerste aktiviteit werd afgesproken om overal in het land 
bijeenkomsten te beleggen om de samenwerking te verstevigen. De 
ontmoeting tussen mensen en organisaties staat daarbij centraal. 
  Op zaterdag 24 februari verleent Omslag de DAVIDs gastvrijheid 
tijdens de maandelijkse Aanloopdag in Eindhoven. 

* Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers - Vraag proefnummer! 
----------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@omslag.nl 
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - Tel. 040-2910295 
----------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam