[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Duurzaamlijst] vertrouwen in de brede gen-tech discussie o.l.v. Jan Terlouw?

Hi Margje,

Bedankt voor de interessante info. Zeer nuttig, maar het lijkt erop 
dat daar het volgende op is gevonden: "we noemen het een Debat 
maar we doen "informatie"." 
De definitieve vorm is nog onduidelijk, maar het lijkt op het volgende:
St. WeTeN, Voedingscentrum en Consument&Biotechnologie 
beleggen een paar bijeenkomsten waar informatie wordt gegeven 
en mogelijk vragen kunnen worden gesteld. Of een "debat" waar 
alleen gematigde voorstanders aan meedoen o.i.d. 
Hoogstwaarschijnlijk zal er ook wel iets van een website komen 
waar informatie staat waarop mensen dan kunnen reageren, of 
komt er op de een of andere culturele wijze aandacht voor het 
onderwerp. E.e.a. nader in te vullen door de organisaties belast 
met de uitvoering. Consument&Biotechnologie is een hoogst 
misleidende naam want feitelijk hebben we het over stromannen 
van LNV, wiens taak het is de acceptatie van gentech te vergroten.
Een ander idee was om een TV-kookprogramma te doen met 
gentechingredienten. 

Hoe het ook wordt aangepakt: Kern van het geheel is het niet laten 
gebeuren van het echte debat (omdat de overheid dat gaat 
verliezen) en op slinkse wijze allerlei half-juiste informatie over het 
land strooien, waarna hopelijk iedereen die gemanipuleerde bende 
eindelijk eens zonder morren doorslikt en van mening zal zijn dat 
het helemaal niet zo slecht is die gentech. 

Wytze de Lange On 18 Jan 2001, at 15:21, Margje Vlasveld wrote:

Maar publieke beinvloeding is op deze wijze niet geoorloofd!
Voorlichtingscampagnes worden
door de Rijks Voorlichtings Dienst (valt onder Ministerie van 
Algemene
Zaken) voorbereid en uitgevoerd. Algemeen uitgangspunt is dat 
slechts
voorlichting en nadere uitleg wordt gegeven over aanvaard beleid. En
dat is het toelaten van genetisch gemanipuleerd voedsel niet. Dus 
dan
heeft Jan Terlouw heeft een onmogelijke taak.

Nooit zal beinvloeding mogen plaatsvinden. Dat is propaganda.
Dit uitgangsbeleid is ontwikkeld na 1945 met in gedachten hoe van
overheidswege de bevolking kan worden gemanipuleerd. Dat mag 
nooit
meer gebeuren. Er is slechts een onderwerp waarop 
maatschappelijke
beinvloeding wordt uitgeoefend en dat is 
ontwikkelingssamenwerking in
de breedste zin van het woord, maar dat gebeurt dan ook met brede
instemming. Of ik begrijp niet goed wat een informatiecampagne
betekent, maar van manipulatie van de publieke mening kan geen 
sprake
zijn. Om duidelijkheid te krijgen moeten we ons maar rechtstreeks
wenden tot de RVD en vragen hoe dat zit met die publieke 
beinvloeding
in relatie tot de uitgangspunten van het rapport Van Heuven 
Goedhart,
want daar gaat het over.

Margje Vlasveld


----- Original Message -----
From: <geno@zap.a2000.nl>
To: <duurzaamlijst@ddh.nl>
Sent: Thursday, January 18, 2001 3:41 PM
Subject: Re: [Duurzaamlijst] vertrouwen in de brede gen-tech discussie
o.l.v. Jan Terlouw?


>
>
>
>
> Hi Margje,
>
>
> Er komt helemaal geen discussie!!! Er komt een INFORMATIE
> campagne. Jan Terlouw komt gezellig aanschuiven om ons "bij te
> praten" en "uit te leggen" wat genetische manipulatie nu eigenlijk
> betekent en volgens Terlouw is dat "precies hetzelde wat we al
> honderden jaren doen, alleen dan sneller" De uitvoering van het
> "debat" komt in handen van het Voedingscentrum, St. WeTeN en
> Consument& Biotechnologie, alledrie voorstanders van gentech. De
> overheid wil namelijk geen debat hebben waarvan de uitkomst niet bij
> voorbaat vaststaat, vandaar eerst deze Brainwash. groet wytze
>
>
>
>
> On 18 Jan 2001, at 14:01, Margje Vlasveld wrote:
>
> Hierbij een brief van Rob Verlinden op de gen-tech list en daarna
> mijn reactie op zijn optimisme. De discussie over genetische
> manipulatie moet vooral breed gev(l)oerd worden, ik hoop op
> reacties, Margje Vlasveld
>
> Beste mensen,
> De heer Ton Teunissen (070-3182211) griffier van de werkgroep
> genetische manipulatie gaf mij, m.b.t. het brede debat
> biotechnologie,
> telefonisch de volgende informatie: Er moet nog een voorlopige
> kamercommissie worden ingesteld om te spreken over: -     nota
> 'genetica' van minister Borst; -     nota 'genomics' van
> minister Jorritsma -     regerings nota 'biotechnologie' van
> minister Pronk. Er zijn stemmen dat het Rathenau instituut hierbij
> zal worden betrokken. Het brede debat biotechnologie staat los van
> het publieks debat 'biotechnologie en voedsel' o.l.v. J. C .
> Terlouw. Deze commissie bestaat uit de leden: Dr. J.C. Terlouw,
> voorzitter. Prof. Dr. E.R.Seydel (hoogleraar psygologie en
> communicatiewetenschappen Universiteit Twente. Mevr.R.M. Dorrestein,
> schrijfster Prof. Dr. Ir. F.J.Kok (hoogleraar voeding en gezondheid,
> Wageningen UR) Ir H.C. Scheffer (voorzitter Raad van Bestuur
> Internatio Muller) Mevr. M.D.A. Veraart (leidt een akkerbouwbedrijf
> en voorzitter Nederlands Agrarisch Jongenren Kontakt Prof. Dr. H.
> Galjaard (hoogleraar humane genetica, Erasmus Universiteit Rotterdam
> Mevr. Dr. H.M. de Boois (voorzitter van Vogelbescherming Nederland
> en lid Raad voor het landelijk gebied. Als ik goed ben geinformeer
> door de voorlichter de heer Mathijssen (06-53269720) komt deze
> commissie 25 januari a.s. bijeen om een plan van aanpak te
> bespreken. Prof. Galjaard was gisteren al op TV Rijnmond Rotterdam.
>
> Eerlijk gezegd krijg ik er weer vertrouwen in. Groeten Robert
> Verlinden/VoMiGEN
> Groeten Robert Verlinden/VoMiGEN
>
> Beste mensen,
>
> nu al vertrouwen in de goede afloop? ik nog nog niet!
>
> De Regering laat het volk discussieren, intussen eet het vee
> genetisch gemanipuleerde soja en timmeren dik-gesubsidieerde
> bio-techbedrijven en -organisaties keihard aan de weg. De overheid
> subsidieert bedrijven en organisaties die met behulp van
> gen-technologie nieuwe produkten op de markt willen brengen zodat
> Nederland niet verder achterop raakt (!) Opvallend is dat hiervoor
> ook de EG subsidiepotten gemakkelijk te vinden zijn en zelfs de
> gemeentelijke overheid schenkt tonnen subisidie aan deze branche! In
> Leiden doneerde de gemeenteraad bijvoorbeeld onlangs weer 800.000
> gulden voor een of ander vage gen-tech organisatie.
>
> Discussieren is heel leuk, maar niet veel meer dan dat als de
> minister niet weet wat hij met de uitkomst van discussie zou moeten
> doen. Gedurende die discussie moeten belangeloze wetenschappers en
> andere deskundige vrijwilligers opboxen tegen de propaganda van het
> bedrijfsleven en de overheid. Stel je voor dat dat lukt -David
> versloeg ooit Goliath- dan moet de volgende regering respect voor de
> wil van het volk tonen en de omslag naar biologische landbouw maken.
> Want als het volk niet gemanipuleerd wordt dan is toch allang
> duidelijk wat alle mensen *) willen : lekker, gezond en natuurlijk
> voedsel, dier- mens en milieuvriendelijk geproduceerd.
>
> Is het niet erg optimistisch om te denken dat de regering na de
> discussie wel luistert naar de mensen? Want de overheid had die keus
> toch al lang geleden kunnen maken? Dan hadden we nu niet met al die
> zieke veestapels gezeten, varkens, koeien, kippen en straks ook
> geiten en schapen... We hadden dan ook geen zorgen gehad over de
> risico's van onnatuurlijke genetische veranderingen in planten,
> dieren en ons voedsel. We hadden onze aandacht kunnen richten op
> andere belangrijke zaken zoals de vrede en de zorg voor elkaar. Of
> gaat er echt iets veranderen?
>
> De programma's van politieke partijen voor de volgende verkiezingen
> worden nu geschreven. Ik ben zeer benieuwd naar de paragrafen over
> biotechnologie en genetische manipulatie van alle partijen. Het
> liefst zie ik ze in concept, als we toch gaan discussieren onder
> leiding van Jan Terlouw. Wie kan mij helpen?
>
> *) Ik heb het over mensen met gezond verstand, niet over hen die
> rondlopen met door fricadellen en hamburgers dusdanig verweekte
> hersenen dat zij alles geloven. Bijvoorbeeld dat de honger in de
> wereld zal verdwijnen door genistisch gemanipuleerd voedsel. Margje
> Vlasveld
>
>
>
>
>
>
>
>
> ----------------------------------------------------------------- De
> Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan: voor
> nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel: opinie
> en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
> -----------------------------------------------------------------
> Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam
> ----------------------------------------------------------------- De
> Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan: voor
> nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel: opinie
> en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
> -----------------------------------------------------------------
> Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam
>

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam