[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Gentech & BrinkhorstTrefpunt, donderdag 18 januari

Biotech

M.J. Ruarus, Den Haag.


Minister Brinkhorst wil dat het kabinet nu al beslissingen neemt 
over biotechnologie (AD, 13 januari), terwijl hij een dag eerder een
onafhankelijke commissie instelde die de `brede maatschappelijke
discussie' over dit onderwerp organiseert en volgend jaar 
rapporteert.
Ook vindt de minister het standpunt van Greenpeace dat 
besluitvorming ds een jaar moet worden uitgesteld `uiterst 
merkwaardig'. Alsof we naar aanleiding van de hele BSE-zaak al 
niet genoeg bewijs hadden, is nu toch definitief de 
`merkwaardigheid' van de heer Brinkhorst wel bewezen.


Allerlei bedrijven houden zich al vele jaren - ongehinderd door god,
gebod of ethiek - bezig met alle vormen van biotech. De `noodzaak'
ervan wordt ons van alle kanten aangepraat en die trein dendert dus
voort. De overheid, die zich vanaf de kabinetten-Lubbers steeds 
meer onttrekt aan maatschappelijke verantwoordelijkheden ten 
gunste van de `vrije markt', maakt op z'n best een inhaalmanoeuvre 
door regelgeving en met de hete adem van nieuwe economische 
belangen in de nek. En daar is die gevoelig voor: het verhaal van de 
twee handen op n buik n prestige in de vaart der volken - waar 
die vaart ook heengaat.

Copyright: Algemeen Dagblad
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam