[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Duurzaamlijst] vertrouwen in de brede gen-tech discussie o.l.v. Jan Terlouw?Maar publieke beinvloeding is op deze wijze niet geoorloofd!
Voorlichtingscampagnes worden
door de Rijks Voorlichtings Dienst (valt onder Ministerie van Algemene
Zaken) voorbereid en uitgevoerd. Algemeen uitgangspunt is dat slechts
voorlichting en nadere uitleg wordt gegeven over aanvaard beleid. En dat is
het toelaten van genetisch gemanipuleerd voedsel niet. Dus dan heeft Jan
Terlouw heeft een onmogelijke taak.

Nooit zal beinvloeding mogen plaatsvinden. Dat is propaganda.
Dit uitgangsbeleid is ontwikkeld na 1945 met in gedachten hoe van
overheidswege de bevolking kan worden gemanipuleerd. Dat mag nooit meer
gebeuren.
Er is slechts een onderwerp waarop maatschappelijke beinvloeding wordt
uitgeoefend en dat is ontwikkelingssamenwerking in de breedste zin van het
woord, maar dat gebeurt dan ook met brede instemming.
Of ik begrijp niet goed wat een informatiecampagne betekent, maar van
manipulatie van de publieke mening kan geen sprake zijn.
Om duidelijkheid te krijgen moeten we ons maar rechtstreeks wenden tot de
RVD en vragen hoe dat zit met die publieke beinvloeding in relatie tot de
uitgangspunten van het rapport Van Heuven Goedhart, want daar gaat het over.

Margje Vlasveld


----- Original Message -----
From: <geno@zap.a2000.nl>
To: <duurzaamlijst@ddh.nl>
Sent: Thursday, January 18, 2001 3:41 PM
Subject: Re: [Duurzaamlijst] vertrouwen in de brede gen-tech discussie
o.l.v. Jan Terlouw?


>
>
>
>
> Hi Margje,
>
>
> Er komt helemaal geen discussie!!! Er komt een INFORMATIE
> campagne. Jan Terlouw komt gezellig aanschuiven om ons "bij te
> praten" en "uit te leggen" wat genetische manipulatie nu eigenlijk
> betekent en volgens Terlouw is dat "precies hetzelde wat we al
> honderden jaren doen, alleen dan sneller" De uitvoering van het
> "debat" komt in handen van het Voedingscentrum, St. WeTeN en
> Consument& Biotechnologie, alledrie voorstanders van gentech. De
> overheid wil namelijk geen debat hebben waarvan de uitkomst niet
> bij
> voorbaat vaststaat, vandaar eerst deze Brainwash. groet wytze
>
>
>
>
> On 18 Jan 2001, at 14:01, Margje Vlasveld wrote:
>
> Hierbij een brief van Rob Verlinden op de gen-tech list en daarna
> mijn
> reactie op zijn optimisme. De discussie over genetische manipulatie
> moet vooral breed gev(l)oerd worden, ik hoop op reacties, Margje
> Vlasveld
>
> Beste mensen,
> De heer Ton Teunissen (070-3182211) griffier van de werkgroep
> genetische manipulatie gaf mij, m.b.t. het brede debat
> biotechnologie,
> telefonisch de volgende informatie: Er moet nog een voorlopige
> kamercommissie worden ingesteld om te spreken over: -     nota
> 'genetica' van minister Borst; -     nota 'genomics' van
> minister Jorritsma -     regerings nota 'biotechnologie' van
> minister Pronk. Er zijn stemmen dat het Rathenau instituut hierbij zal
> worden betrokken. Het brede debat biotechnologie staat los van het
> publieks debat 'biotechnologie en voedsel' o.l.v. J. C . Terlouw. Deze
> commissie bestaat uit de leden: Dr. J.C. Terlouw, voorzitter. Prof.
> Dr. E.R.Seydel (hoogleraar psygologie en communicatiewetenschappen
> Universiteit Twente. Mevr.R.M. Dorrestein, schrijfster Prof. Dr. Ir.
> F.J.Kok (hoogleraar voeding en gezondheid, Wageningen UR) Ir H.C.
> Scheffer (voorzitter Raad van Bestuur Internatio Muller) Mevr. M.D.A.
> Veraart (leidt een akkerbouwbedrijf en voorzitter Nederlands Agrarisch
> Jongenren Kontakt Prof. Dr. H. Galjaard (hoogleraar humane genetica,
> Erasmus Universiteit Rotterdam Mevr. Dr. H.M. de Boois (voorzitter van
> Vogelbescherming Nederland en lid Raad voor het landelijk gebied. Als
> ik goed ben geinformeer door de voorlichter de heer Mathijssen
> (06-53269720) komt deze commissie 25 januari a.s. bijeen om een plan
> van aanpak te bespreken. Prof. Galjaard was gisteren al op TV Rijnmond
> Rotterdam.
>
> Eerlijk gezegd krijg ik er weer vertrouwen in. Groeten Robert
> Verlinden/VoMiGEN
> Groeten Robert Verlinden/VoMiGEN
>
> Beste mensen,
>
> nu al vertrouwen in de goede afloop? ik nog nog niet!
>
> De Regering laat het volk discussieren, intussen eet het vee genetisch
> gemanipuleerde soja en timmeren dik-gesubsidieerde bio-techbedrijven
> en -organisaties keihard aan de weg. De overheid subsidieert bedrijven
> en organisaties die met behulp van gen-technologie nieuwe produkten op
> de markt willen brengen zodat Nederland niet verder achterop raakt (!)
> Opvallend is dat hiervoor ook de EG subsidiepotten gemakkelijk te
> vinden zijn en zelfs de gemeentelijke overheid schenkt tonnen
> subisidie aan deze branche! In Leiden doneerde de gemeenteraad
> bijvoorbeeld onlangs weer 800.000 gulden voor een of ander vage
> gen-tech organisatie.
>
> Discussieren is heel leuk, maar niet veel meer dan dat als de minister
> niet weet wat hij met de uitkomst van discussie zou moeten doen.
> Gedurende die discussie moeten belangeloze wetenschappers en andere
> deskundige vrijwilligers opboxen tegen de propaganda van het
> bedrijfsleven en de overheid. Stel je voor dat dat lukt -David
> versloeg ooit Goliath- dan moet de volgende regering respect voor de
> wil van het volk tonen en de omslag naar biologische landbouw maken.
> Want als het volk niet gemanipuleerd wordt dan is toch allang
> duidelijk wat alle mensen *) willen : lekker, gezond en natuurlijk
> voedsel, dier- mens en milieuvriendelijk geproduceerd.
>
> Is het niet erg optimistisch om te denken dat de regering na de
> discussie wel luistert naar de mensen? Want de overheid had die keus
> toch al lang geleden kunnen maken? Dan hadden we nu niet met al die
> zieke veestapels gezeten, varkens, koeien, kippen en straks ook geiten
> en schapen... We hadden dan ook geen zorgen gehad over de risico's van
> onnatuurlijke genetische veranderingen in planten, dieren en ons
> voedsel. We hadden onze aandacht kunnen richten op andere belangrijke
> zaken zoals de vrede en de zorg voor elkaar. Of gaat er echt iets
> veranderen?
>
> De programma's van politieke partijen voor de volgende verkiezingen
> worden nu geschreven. Ik ben zeer benieuwd naar de paragrafen over
> biotechnologie en genetische manipulatie van alle partijen. Het liefst
> zie ik ze in concept, als we toch gaan discussieren onder leiding van
> Jan Terlouw. Wie kan mij helpen?
>
> *) Ik heb het over mensen met gezond verstand, niet over hen die
> rondlopen met door fricadellen en hamburgers dusdanig verweekte
> hersenen dat zij alles geloven. Bijvoorbeeld dat de honger in de
> wereld zal verdwijnen door genistisch gemanipuleerd voedsel. Margje
> Vlasveld
>
>
>
>
>
>
>
>
> ----------------------------------------------------------------- De
> Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan: voor
> nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel: opinie en
> overleg | unsubscribe duurzaamlijst
> ----------------------------------------------------------------- Meer
> over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam
> -----------------------------------------------------------------
> De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
> voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
> opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
> -----------------------------------------------------------------
> Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam
>

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam