[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Duurzaamlijst] vertrouwen in de brede gen-tech discussie o.l.v. Jan Terlouw?Hi Margje,


Er komt helemaal geen discussie!!! Er komt een INFORMATIE 
campagne. Jan Terlouw komt gezellig aanschuiven om ons "bij te 
praten" en "uit te leggen" wat genetische manipulatie nu eigenlijk
betekent en volgens Terlouw is dat "precies hetzelde wat we al
honderden jaren doen, alleen dan sneller" De uitvoering van het
"debat" komt in handen van het Voedingscentrum, St. WeTeN en
Consument& Biotechnologie, alledrie voorstanders van gentech. De
overheid wil namelijk geen debat hebben waarvan de uitkomst niet 
bij
voorbaat vaststaat, vandaar eerst deze Brainwash. groet wytze
On 18 Jan 2001, at 14:01, Margje Vlasveld wrote:

Hierbij een brief van Rob Verlinden op de gen-tech list en daarna 
mijn
reactie op zijn optimisme. De discussie over genetische manipulatie
moet vooral breed gev(l)oerd worden, ik hoop op reacties, Margje
Vlasveld

Beste mensen,
De heer Ton Teunissen (070-3182211) griffier van de werkgroep
genetische manipulatie gaf mij, m.b.t. het brede debat 
biotechnologie,
telefonisch de volgende informatie: Er moet nog een voorlopige
kamercommissie worden ingesteld om te spreken over: -     nota
'genetica' van minister Borst; -     nota 'genomics' van
minister Jorritsma -     regerings nota 'biotechnologie' van
minister Pronk. Er zijn stemmen dat het Rathenau instituut hierbij zal
worden betrokken. Het brede debat biotechnologie staat los van het
publieks debat 'biotechnologie en voedsel' o.l.v. J. C . Terlouw. Deze
commissie bestaat uit de leden: Dr. J.C. Terlouw, voorzitter. Prof.
Dr. E.R.Seydel (hoogleraar psygologie en communicatiewetenschappen
Universiteit Twente. Mevr.R.M. Dorrestein, schrijfster Prof. Dr. Ir.
F.J.Kok (hoogleraar voeding en gezondheid, Wageningen UR) Ir H.C.
Scheffer (voorzitter Raad van Bestuur Internatio Muller) Mevr. M.D.A.
Veraart (leidt een akkerbouwbedrijf en voorzitter Nederlands Agrarisch
Jongenren Kontakt Prof. Dr. H. Galjaard (hoogleraar humane genetica,
Erasmus Universiteit Rotterdam Mevr. Dr. H.M. de Boois (voorzitter van
Vogelbescherming Nederland en lid Raad voor het landelijk gebied. Als
ik goed ben geinformeer door de voorlichter de heer Mathijssen
(06-53269720) komt deze commissie 25 januari a.s. bijeen om een plan
van aanpak te bespreken. Prof. Galjaard was gisteren al op TV Rijnmond
Rotterdam.

Eerlijk gezegd krijg ik er weer vertrouwen in. Groeten Robert
Verlinden/VoMiGEN
Groeten Robert Verlinden/VoMiGEN

Beste mensen,

nu al vertrouwen in de goede afloop? ik nog nog niet!

De Regering laat het volk discussieren, intussen eet het vee genetisch
gemanipuleerde soja en timmeren dik-gesubsidieerde bio-techbedrijven
en -organisaties keihard aan de weg. De overheid subsidieert bedrijven
en organisaties die met behulp van gen-technologie nieuwe produkten op
de markt willen brengen zodat Nederland niet verder achterop raakt (!)
Opvallend is dat hiervoor ook de EG subsidiepotten gemakkelijk te
vinden zijn en zelfs de gemeentelijke overheid schenkt tonnen
subisidie aan deze branche! In Leiden doneerde de gemeenteraad
bijvoorbeeld onlangs weer 800.000 gulden voor een of ander vage
gen-tech organisatie.

Discussieren is heel leuk, maar niet veel meer dan dat als de minister
niet weet wat hij met de uitkomst van discussie zou moeten doen.
Gedurende die discussie moeten belangeloze wetenschappers en andere
deskundige vrijwilligers opboxen tegen de propaganda van het
bedrijfsleven en de overheid. Stel je voor dat dat lukt -David
versloeg ooit Goliath- dan moet de volgende regering respect voor de
wil van het volk tonen en de omslag naar biologische landbouw maken.
Want als het volk niet gemanipuleerd wordt dan is toch allang
duidelijk wat alle mensen *) willen : lekker, gezond en natuurlijk
voedsel, dier- mens en milieuvriendelijk geproduceerd.

Is het niet erg optimistisch om te denken dat de regering na de
discussie wel luistert naar de mensen? Want de overheid had die keus
toch al lang geleden kunnen maken? Dan hadden we nu niet met al die
zieke veestapels gezeten, varkens, koeien, kippen en straks ook geiten
en schapen... We hadden dan ook geen zorgen gehad over de risico's van
onnatuurlijke genetische veranderingen in planten, dieren en ons
voedsel. We hadden onze aandacht kunnen richten op andere belangrijke
zaken zoals de vrede en de zorg voor elkaar. Of gaat er echt iets
veranderen?

De programma's van politieke partijen voor de volgende verkiezingen
worden nu geschreven. Ik ben zeer benieuwd naar de paragrafen over
biotechnologie en genetische manipulatie van alle partijen. Het liefst
zie ik ze in concept, als we toch gaan discussieren onder leiding van
Jan Terlouw. Wie kan mij helpen?

*) Ik heb het over mensen met gezond verstand, niet over hen die
rondlopen met door fricadellen en hamburgers dusdanig verweekte
hersenen dat zij alles geloven. Bijvoorbeeld dat de honger in de
wereld zal verdwijnen door genistisch gemanipuleerd voedsel. Margje
Vlasveld
----------------------------------------------------------------- De
Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan: voor
nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel: opinie en
overleg | unsubscribe duurzaamlijst
----------------------------------------------------------------- Meer
over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam