[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] aktie bij de RAI ivm vrijwilligerswerkkongres op 18 januariHe, kom aan
en sluit je aan!

a.s. donderdag zal staatssekretaris M. Vliegenthart van VWS het
vrijwilligerswerkkongres in de RAI te Amsterdam bezoeken.
wij willen een aantal zaken onder haar aandacht brengen:

1. waarom staan de banken en het bedrijfsleven toch zo te trappelen om
zich ook hier weer mee te bemoeien? Is dit echte filantropie?

2. weet de staatssekretaris nog dat bij het zgn "Voetbalfeest" in 2000 
honderden vrijwilligers meegewerkt hebben en dat nota bene in een
bedrijfstak waar miljoenen zo niet miljarden omgaan?
Wordt er op zo'n manier geen misbruik van vrijwilligerswerk gemaakt?

3. kleeft er aan het sponsorgeld van de banken (geen) bloed?

4. de overheid wil iedereen aan het betaalde werk hebben en het liefst
onder het gezag van een boven hem/haar geplaatste. Is deze visie die
volgens ons uitgaat van het bijgeloof, dat de mens geschapen is om te
arbeiden niet hopeloos ouderwets ipv innovatief?
Wij zijn van mening dat dit kwetsend is en getuigt van weinig respekt
voor de mens.

5. wij brengen deze staatssekretaris ook onder de aandacht, dat wij
voorstanders zijn van een wereldwijde vrije arbeidskeuze voor iedereen
of dat werk nu loon oplevert of niet.

wij vragen jullie om hieraan bekendheid te geven en/ of ook te komen
naar de RAI in Amsterdam om 16.00 u a.s. donderdag 18 januari,
verzamelen bij de hoofdingang.
 

namens het ABC Amsterdam (het anarchisties basisdemokraties centrum)
voor Vrijheid, Gelijkheid en Rechtvaardigheid voor Allen
gerard w. schut
e-post: abc@abcadam.nl
kijk ook eens op: 
http://www.egroups.com/group/abcadam (ned.talige diskussielijst) en
stuur je mening, aktieoproep en dergelijke naar abcadam@egroups.com
 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam