[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] vertrouwen in de brede gen-tech discussie o.l.v. Jan Terlouw?Hierbij een brief van Rob Verlinden op de gen-tech list en daarna mijn
reactie op zijn optimisme.
De discussie over genetische manipulatie moet vooral breed gev(l)oerd
worden, ik hoop op reacties,
Margje Vlasveld

Beste mensen,
De heer Ton Teunissen (070-3182211) griffier van de werkgroep genetische
manipulatie gaf mij, m.b.t. het brede debat biotechnologie, telefonisch de
volgende informatie:
Er moet nog een voorlopige kamercommissie worden ingesteld om te spreken
over:
-     nota 'genetica' van minister Borst;
-     nota 'genomics' van minister Jorritsma
-     regerings nota 'biotechnologie' van minister Pronk.
Er zijn stemmen dat het Rathenau instituut hierbij zal worden betrokken.
Het brede debat biotechnologie staat los van het publieks debat
'biotechnologie en voedsel' o.l.v. J. C . Terlouw. Deze commissie bestaat
uit de leden:
Dr. J.C. Terlouw, voorzitter.
Prof. Dr. E.R.Seydel (hoogleraar psygologie en communicatiewetenschappen
Universiteit Twente.
Mevr.R.M. Dorrestein, schrijfster
Prof. Dr. Ir. F.J.Kok (hoogleraar voeding en gezondheid, Wageningen UR)
Ir H.C. Scheffer (voorzitter Raad van Bestuur Internatio Muller)
Mevr. M.D.A. Veraart (leidt een akkerbouwbedrijf en voorzitter Nederlands
Agrarisch Jongenren Kontakt
Prof. Dr. H. Galjaard (hoogleraar humane genetica, Erasmus Universiteit
Rotterdam
Mevr. Dr. H.M. de Boois (voorzitter van Vogelbescherming Nederland en lid
Raad voor het landelijk gebied.
Als ik goed ben geinformeer door de voorlichter de heer Mathijssen
(06-53269720) komt deze commissie 25 januari a.s. bijeen om een plan van
aanpak te bespreken.
Prof. Galjaard was gisteren al op TV Rijnmond Rotterdam.

Eerlijk gezegd krijg ik er weer vertrouwen in. Groeten Robert
Verlinden/VoMiGEN
Groeten Robert Verlinden/VoMiGEN

Beste mensen,

nu al vertrouwen in de goede afloop? ik nog nog niet!

De Regering laat het volk discussieren, intussen eet het vee genetisch
gemanipuleerde soja en timmeren dik-gesubsidieerde bio-techbedrijven
en -organisaties keihard aan de weg. De overheid subsidieert bedrijven en
organisaties die met behulp van gen-technologie nieuwe produkten op de markt
willen brengen zodat Nederland niet verder achterop raakt (!) Opvallend is
dat hiervoor ook de EG subsidiepotten gemakkelijk te vinden zijn en zelfs de
gemeentelijke overheid schenkt tonnen subisidie aan deze branche! In Leiden
doneerde de gemeenteraad bijvoorbeeld onlangs weer 800.000 gulden voor een
of ander vage gen-tech organisatie.

Discussieren is heel leuk, maar niet veel meer dan dat als de minister niet
weet wat hij met de uitkomst van discussie zou moeten doen. Gedurende die
discussie moeten belangeloze wetenschappers en andere deskundige
vrijwilligers opboxen tegen de propaganda van het bedrijfsleven en de
overheid. Stel je voor dat dat lukt -David versloeg ooit Goliath- dan moet
de volgende regering respect voor de wil van het volk tonen en de omslag
naar biologische landbouw maken. Want als het volk niet gemanipuleerd wordt
dan is toch allang duidelijk wat alle mensen *) willen : lekker, gezond en
natuurlijk voedsel, dier- mens en milieuvriendelijk geproduceerd.

Is het niet erg optimistisch om te denken dat de regering na de discussie
wel luistert naar de mensen? Want de overheid had die keus toch al lang
geleden kunnen maken? Dan hadden we nu niet met al die zieke veestapels
gezeten, varkens, koeien, kippen en straks ook geiten en schapen... We
hadden dan ook geen zorgen gehad over de risico's van onnatuurlijke
genetische veranderingen in planten, dieren en ons voedsel. We hadden onze
aandacht kunnen richten op andere belangrijke zaken zoals de vrede en de
zorg voor elkaar.
Of gaat er echt iets veranderen?

De programma's van politieke partijen voor de volgende verkiezingen worden
nu geschreven. Ik ben zeer benieuwd naar de paragrafen over biotechnologie
en genetische manipulatie van alle partijen. Het liefst zie ik ze in
concept, als we toch gaan discussieren onder leiding van Jan Terlouw. Wie
kan mij helpen?

*) Ik heb het over mensen met gezond verstand, niet over hen die rondlopen
met door fricadellen en hamburgers dusdanig verweekte hersenen dat zij alles
geloven. Bijvoorbeeld dat de honger in de wereld zal verdwijnen door
genistisch gemanipuleerd voedsel.
Margje Vlasveld
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam