[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Nationaal Congres Duurzaam Ondernemen> Excuus voor dubbele meldingen
> 
> Op 13 maart a.s. vindt het 2e Nationaal Sustainability Congres, platform
> voor duurzaam ondernemen plaats. Het programma is geheel rond en het
> beloofd
> wat! Georganiseerd door DHV en CKC. Met dank aan de sponsors ING Bank,
> VROM,
> SNS Reaal Groep en Samsom.
> Meer informatie en voor aanmelden:
> http://www.duurzaam-ondernemen.nl/congres
> 
> Het programma
> * een (of misschien wel hét) debat over het SER-advies over
> maatschappelijk
> verantwoord ondernemen en het op dat moment beschikbare kabinetsstandpunt
> met Wijffels (SER), staatssecr. Ybema (EZ), directeur Unilever Nederland,
> directeur Amnesty Nederland en Tweede kamerlid Koenders. Ook als deelnemer
> aan het congres kunt u uw dringende vraag stellen!
> * een overzichtslezing van instrumenten voor duurzaam ondernemen (GRI,
> AA1000, SA8000) en dergelijke door de directeur van het Institute for
> Social
> and Ethical Accountability
> * ICT en de toenemende kloof tussen arm en rijk/Noord en Zuid oftewel:
> Digital divide met als sprekers Paul Baan (oprichter Baan Company,
> voorzitter Stichting Noaber) en Dick Sabot, USA (oprichter Tripod.com en
> Eziba.com).
> * 2 parallelsessies met praktijkvoorbeelden
> 1. Bedrijf en de wijk: wat kunnen bedrijven doen en betekenen in
> achterstandswijken en bij stedelijke vernieuwing e.d.. Met sprekers van
> EMI,
> ABN Amro en Stichting De Wijk is van ons Allemaal
> 2. Duurzaam ondernemen: sprekers van Nutreco en DSM over de VROM pilots
> duurzaam ondernemen die bij hun plaatsvinden (praktijkcases!) en
> aansluitend
> debat met aanvullend sprekers van ING Investment Management en SNS Asset
> Management over de relatie tussen duurzaam ondernemen en duurzaam
> beleggen.
> 
> Daarnaast is er een informatiemarkt met stands/presentaties van diverse
> instellingen en organisaties.
> Het 1e congres (10 mei 2000) was een groot succes. We vertrouwen op een
> succesvol vervolg! We verwachten een volle zaal (250 plaatsen), meldt u
> dus
> spoedig aan!
> 
> 
> 

winmail.dat