[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Duurzame Agenda(Automatisch gegenereerd bericht) 

Hierbij een selektie uit de Aktie Agenda, van aktiviteiten die 
te maken hebben met duurzame ontwikkeling. 
Dit overzicht verschijnt elke 10-e van de maand in de Duurzaamlijst. 

De volledige agenda (500 agendapunten voor de komende 11 maanden) 
is te raadplegen op http://www.sociamedia.nl/agenda.html 

---[ AKTIE AGENDA ]-----------------------------------[ 10-01-01 ]--- 
  Een initiatief van Omslag, werkplaats voor duurzame ontwikkeling 
   en Socia Media, media in dienst van samenleving en kultuur. 
--------------------------------------------------------------------- 

Een selektie uit de agenda van 
Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling 

* AKTIE AGENDA 2001 

* JANUARI 2001 

Vr 19 - zo 21 jan Debatten, films en theater over 'De Nieuwe 
Wereldorde'. Met speciale aandacht voor vrede en demokratisering in 
de Balkan en Indonesie, uitbreiding van de EU, ekonomische 
globalisering/mondiale armoedebestrijding, en de rol van VN en 
Wereldbank. De Balie, A'dam. Org: De Balie, ism. NCDO. Info: 
020-5535151. E-mail: jolieemers@balie.nl. (#v#i#d) 

Za 20 jan 11:00-17:00 Aanloopdag bij Omslag, werkplaats voor 
duurzame ontwikkeling. Kennismaken met de mensen, het werk en de 
lokatie van Omslag. Hoogstraat 301a, Eindhoven. Vrijw. bijdr. Vooraf 
aanmelden. Vanaf 14:00 thema: Decade voor Vrede en Geweldloosheid. 
Org: Omslag. Info: 040-2910295. E-mail: omslag@omslag.nl. Wie wil 
kan na afloop blijven eten! (#d#v). 

Di 30 jan 16:00-20:00 Receptie tgv. 30 jaar NCDO (=Nationale 
Commissie voor Internationale Samenwerking en en Duurzame 
Ontwikkeling). Marmeren Hal, Tropeninstituut, Amsterdam. Org: NCDO. 
(#d). 

* FEBRUARI 2001 

Zo 4 feb 13:30-16:30 Politiek Kafe, thema: genetische manipulatie. 
Sprekers: iemand van Greenpeace en een voorstander van g.m. De 
Hobbitstee, Wapserveen. f12,50. Org: De Hobbitstee. Info: 
0521-321328 (Theo Koster). E-mail: hobbitstee@wxs.nl. (#d). 

Wo 14 feb 11:45-13:00 Lezing: Genetische modificatie: van DNA tot 
voedsel. Door Dr. A.J.C. (Ries) de Visser (Plant Research Int.). 
Blauwe Zaal Auditorium TU, Eindhoven. Org: Studium Generale TUE. 
Info: 040-2472071 (Monique Riphagen), E-mail: m.riphagen@tue.nl. 
(#m#d). 

Za 24 feb 11:00-17:00 Aanloopdag bij Omslag, werkplaats voor 
duurzame ontwikkeling. Hoogstraat 301a, Eindhoven: kennismaken met 
mensen, werk en lokatie. Vanaf 14:00 thema: wat kunnen kleine NGO's 
voor elkaar betekenen? Mmv. Frans Leonard (DAVIDS-alliantie). Vrijw. 
bijdr. Vooraf aanmelden. Omslag, 040-2910295. E-mail: 
omslag@omslag.nl. Wie wil kan na afloop mee-eten. (#d) 

* EINDE 10-01-01 * Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling 

Bron: De Aktie Agenda http://www.sociamedia.nl/agenda.html 
--------------------------------------------------------------------- 
(c) Omslag / Socia Media. Overname toegestaan na toestemming en met 
bronvermelding. Aan de aankondigingen kan geen recht worden ontleend. 
Omslag,  Postbus 81,  5600 AB Eindhoven   -   omslag@omslag.nl 
Socia Media, Postbus 13510, 2501 EM Den Haag - < > 
----------------------------------------------------------------9912- 

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam