[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] elektroniese handtekening, stroomlijning basisgegevens bij deoverheid, registratie vingerafdrukkenHet ABC Amsterdam slaat ALARM !!!


beste mensen,

de elektroniese hantekening is reeds goedgekeurd in europees verband.
zie:

richtlijn 1999/93 EG van het Europees Parlement en de Raad van 13
december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektroniese
handtekeningen
http://europa.eu.int/ISPO/ecommerce/legal/documents/1999_93/1999_93_nl.pdf

Ook heeft de minister van justitie (Korthals) al een wetsvoorstel
ingediend.
zie:

http://www.minjust.nl/c_actual/persber/pb0692.htm

en heeft minister van Boxtel de eerste digitale handtekening gezet
evenals een groep werklozen in Delft.
zie:
http://www.minbzk.nl/directto.asp?tekst=2268

en kijk ook eens op de site van deze minister:
http://www.ministervanboxtel.nl/asp/page.asp?id=i000000&version=nl
                      en i000501 
                      en i000095 
                      en i000149
                      en i000277

op 't ogenblik wordt er onderzoek gedaan naar de mening van de
nederlandse burgers:

http://www.digitale-overheid.nl

en verder hebben we hier nog een aantal interessante links:

http://www.bprbzk.nl
http://www.rinis.nl
http://www.stroomlijningbasisgegevens.nl/main4.html
http://www.gba.nl

en als laatste kun je nog bekijken, voordat deze site gesloten wordt:

http://www.minbzk.nl/gdt/index2.htm


wil je erover praten of iets aan doen? kom dan naar onze abcadamlijst,
adres hieronder. en zeg later niet: "wij hebben het niet geweten."


(Er is nog meer tussen hemel en aarde!)

 
namens het ABC Amsterdam (het anarchisties basisdemokraties centrum)
voor vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid
gerard w. schut
e-post: abc@abcadam.nl
kijk ook eens op: 
http://www.egroups.com/group/abcadam (ned.talige diskussielijst)
http://www.321website.com/members/home/data/ajlo/ (engelstalig)

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam