<>
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] (Fwd) Persbericht reactie klimaatvoorstel PronkN.B. Zie ook http://www.climateconference.org/

------- Forwarded message follows -------
From:      	Vereniging Milieudefensie
Date sent:   	Thu, 23 Nov 2000 20:55:57 +0100
Send reply to: 	Vereniging Milieudefensie <pers@milieudefensie.nl>

Persbericht 

Voorstel Pronk zet Kyoto-afspraken op losse schroeven 
Milieudefensie stelt dijkbewaking in 

AMSTERDAM, 23 november 2000 --- Volgens Milieudefensie leidt het laatste 
voorstel van Jan Pronk, voorzitter van de zesde Klimaatconferentie, tot 
onvoldoende terugdringing van broeikasgassen in de rijke westerse landen. 
Milieudefensie is van mening dat de uitstoot bij de bron aangepakt moet 
worden. Het accoord van Den Haag moet leiden tot energie-efficiënter 
produceren en consumeren. 

De dreigende vooruitzichten op de Haagse Klimaatconferentie zijn voor 
Milieudefensie aanleiding om met ingang van vrijdagmiddag 14:00 uur 
permanente dijkbewaking in te stellen. 

De bewaking zal plaatsvinden bij de zaterdag gebouwde dijk, direct 
tegenover de ingang van het Congrescentrum. Tientallen leden van 
Milieudefensie zullen, gehuld in oliejassen en felgele zuidwesters, waken 
voor een eventuele dijkdoorbraak. De inspecties zullen doorgaan tot het 
einde van de conferentie. Ze duren steeds twintig minuten en worden elke 
twee uur uitgevoerd. In het donker worden de inspecties voortgezet met 
stormlampen en zwaailichten. 

In het voorstel van Jan Pronk worden de grootste vervuilers niet verplicht 
om het merendeel van de uitstoot van broeikasgassen in eigen land terug te 
dringen. De VS mogen, hoewel minder dan gevreesd, bossen meerekenen als 
aftrekpost voor hun CO2- uitstoot. Dit betekent in praktijk dat ze méér 
CO2 mogen uitstoten dan in het Kyoto-protocol was overeengekomen. 

Het sanctie-regime voor naleving van de reductie van broeikasgassen acht 
Milieudefensie niet toereikend. Het wordt landen toegestaan om niet 
behaalde quota door te schuiven naar een volgende periode. 

Het uitsluiten van het gebruik van kernenergie voor het Clean Development 
Mechanism (CDM), ziet Milieudefensie als een positieve ontwikkeling. 

Milieudefensie-directeur Wijnand Duyvendak: “De Kyoto- overeenkomst was het 
absolute minimum dat nodig was om de door mensen veroorzaakte 
klimaatverandering tegen te gaan. Het voorstel van Jan Pronk beketent 
echter een oprekking van deze overeenkomst. Hoewel belangrijke vervuilers 
als de Verenigde Staten niet alles hebben gekregen wat ze eisten, betekent 
het Pronk-protocol voor hen toch een immens cadeau. Het Pronk- protocol 
biedt hen de mogelijkheid om de vervuiling door uitstoot van 
broeikasgassen af te kopen zonder dat ze in eigen land schone maatregelen 
hoeven te nemen.’’ 

Binnen één uur na de definitieve uitkomst van de Klimaatconferentie zullen 
Milieudefensie-directeuren Teo Wams en Wijnand Duyvendak bij de Dijk 
commentaar geven op het accoord. 


Meer informatie: 

Eugène van Haaren (persvoorlichting Milieudefensie): 06-155 58 055 


Mieke van Tankeren
Vereniging Milieudefensie
tel (020) 5507333

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam