[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] GentechBeste Wytze

Bedankt voor je antwoord.
Ik weet eigenlijk niets van plantenveredeling en GM en heb 
op dit punt dus adviezen nodig. 

Ik merk echter dat je niet begrijpt waar het mij eigenlijk
om te doen is, zodat je antwoord de kern niet echt raakt.

Het huidig CO2 probleem zie ik zo, dat we moeten zoeken naar 
manieren om al het CO2 dat ooit door het verstoken van 
fossiele brandstoffen in de lucht is gekomen, er weer uit te
halen.

We zullen dus alle ruimte in de plantenwereld moeten benutten,
en dat betekent dus zo weinig mogelijk ingrepen die de maximale
hoeveelheid biomassa reduceren.

Volgens mij komt landbouw ALTIJD neer op reductie van
de totale hoeveelheid biomassa op een stuk grond, om het even
of het nu permacultuur is of iets anders.

Dus zo weinig mogelijk landbouw, en stedebouw alleen indien
op de daken weer planten gaan groeien of andere energie
voorzieningen. De huidige gewoonte of mode om alle daken 
wegen en parkeerplaatsen als een grote steen en grindwoestijn 
aan te leggen moet dus verdwijnen. 

Alle wegen zouden volgens mij overdekt moeten worden 
met zonnepanelen of grasdaken. Koeien hoeven er 
niet direkt op te grazen, maar muizen en konijnen zijn welkom.

Volgens mij werkt de spontane groei in een natuurlijk landschap 
altijd zo, dat de maximale hoeveelheid biomassa gegeven
de mogelijkheden aan zonlicht, warmte, water en nutrienten 
vastgelegd wordt in een dynamisch evenwicht .

Hier valt weining aan te verbeteren, behalve misschien 
door import van planten uit andere werelddelen en/of bemesting 
met sporenelementen. Met de waterhuishouding moet je geen
stomme dingen uithalen zoals kanalisatie van rivierbeddingen.

Als ik dus de keus heb tussen een persoon voeden van
200 m2 volle grond, of van 50 m2 kas, dan kan het met het oog
op de biomassa veel beter zijn te kiezen voor organische
glasteelt (dus nooit werken met monocultures in kassen!)
Biologische ritmes hoef je dus niet los te laten.

Energetisch hoeven kassen qua warmte geen probleem te zijn; 
onze elektriciteits centrales hebben zoveel warmte over 
die anders toch maar in de lucht verdwijnt, dat die warmte 
veel beter naar dit soort kascomplexen kan gaan.

Ook de rest van industrie lijkt mij een grote atmosfeer
verwarmer te zijn, zodat ik geneigd ben te zeggen:
geen industrieel dak zonder glastuinbouw!

Waar het mij nu om gaat is het volgende:
a. is dat getal van 50m2 per persoon voor veganistische
  voeding uit organische kassen reeel?
b. is dat getal van 200m2 bij voeding uit de volle grond reeel?
Hoeveel grond is er thans nodig per nederlander?

Voor onze bevolking van 16 milloen zielen betekent dit,
dat we slechts 800 km2 aan glastuinbouw nodig hebben.
om de hele nederlandse bevolking veganistisch te voeden, 
terwijl dat anders 3200 km2 was. 

Omdat onze hele nederlandse bevolking slechts op 10% 
van ons oppervlak woont, dus op 4000 km2, zou een groot deel
van deze kassen best in de stedebouwkundige planning als
nuttige dakkonstruktie opgenomen kunnen worden.

Het merendeel van deze kassen hoeft niet eens op het land te
gebeuren, die kassen kunnen ook drijven op de friese
meren of in het IJsselmeer.

Met dit soort overwegingen kunnen we voor de rest van 
Nederland de ooprspronkelijke natuur weer herstellen die
er in de tijd van de Romeinen was. Lijkt me veel leuker.

Verder is het beslist de moeite waard eens een kijkje 
te nemen op www.zeri.org. Dat is een uitstekende website 
met zeer veel leuke ideeen voor organische landbouw in 
geintegreerde biomassasystemen die geen afbreuk doen 
aan de waardigheid van planten en dieren. Je kunt er ideeen vinden
voor bamboo als materiaal om huizen van te bouwen.
(Oogst: per ha kun je per jaar 20
Als er verder veel mensen zijn, die niet geheel veganistisch 
willen eten, dan lijkt het me voor hen best mogelijk in de rest 
van het nederlandse (ooi)boslandschap wat mogelijkheden 


vriendelijke groet,
Leonard Kater,
----- Original Message ----- 
From: <geno@zap.a2000.nl>
To: "Leonard Kater" <lgwkater@casema.net>; <duurzaamlijst@ddh.nl>
Sent: Thursday, November 23, 2000 19:08
Subject: Re: [Duurzaamlijst] Gentech 


> On 22 Nov 2000, at 19:38, Leonard Kater wrote:
> (knip)
> > Aan de andere kant kan ik me toch ook wel voorbeelden van
> > genetische manipulatie voorstellen, die zinnig zijn.
> > 
> > Bijvoorbeeld rijstvarieteiten die geen methaan produceren,
> > een belangrijk broeikasgas.
> > 
> > Ook graan en rijstvarieteiten die in zout water kunnen 
> > groeien zijn wat mij betreft welkom.
> 
> Beste Leonard,
> 
> Het zou wellicht prachtig zijn maar op deze manier horen we al 20 
> jaar allerlei beloftes en mooie oplossingen. Probleem is echter dat 
> de techniek die daarvoor gebruikt wordt allerlei vragen oproept, ook 
> om de mangrove genen in te bouwen in een ander gewas (wat op 
> zich al vragen oproept). 
> 
> > 
> > Hoe kleiner het areaal aan landbouwgronden, hoe beter
> > dat is voor het leven op aarde.
> 
> Dat is voor mij nog de vraag. Als landbouw volledig biologisch, BD, 
> en permacultuur denk ik dat er niets mis is met een grote 
> hoeveelheid landbouwgrond. 
> 
> > Ik heb wel eens gehoord, dat er per persoon 
> > 50 vierkante meter kas nodig is voor verbouw van 
> > genoeg voedsel voor een jaar, maar 200 meter bij verbouw
> > "in de volle grond". Wil je dat mensen ook nog melk, 
> > kaas en eieren eten, dan komt er zo'n 600 m2 bij, 
> > en 1200 m2 extra als ze ook nog vlees mogen eten.
> > Samen dus 2000 m2, terwijl iemand ook kan leven van
> > 50 m2 kas.
> 
> Eet die persoon die van 50 m2 kas leeft dan vlees, melk en eieren?
> Van 50m2 kas leven betekent toch dat die kas verlicht en verwarmd 
> zal moeten worden. Dat betekent dan ook dat je de biologische 
> ritmes loslaat met alle problemen van dien (in de kas).
> 
> vriendelijke groet
> Wytze de Lange
> 
> 
> 
> 
> > ----------------------------------------------------------------- De
> > Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan: voor
> > nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel: opinie en
> > overleg | unsubscribe duurzaamlijst
> > ----------------------------------------------------------------- Meer
> > over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam
> 
> 
> 

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam