[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] persbericht WWW.STOPMANIPULATIE.NLP E R S B E R I C H T 						   
zondag 5 november 2000
				www. STOP MANIPULATIE .nl
				Koop gentech vrij !
het Ned. Platform Gentechnologie start grootscheepse handtekeningactie 
tegen genvoedsel


Het Nederlands Platform Gentechnologie (NPG), opent vandaag een nieuwe 
website: www.stopmanipulatie.nlVandaag is de officiële start van deze 
grootschalige sneeuwbal-handtekeningactie die Premier Kok oproept om het 
huidige gen-voedsel te verbieden. Via de website kan men handtekening-
formulieren downloaden. Wie geen internet-toegang heeft kan 2,50 
overmaken op girorek. 8201522 t.n.v. NPG – A'dam, o.v.v. "verzoek actie-
formulier", of telefonisch bestellen op de NPG-infolijn (voicemail) 030-231 
6566. 

Medio juli 2000 vroeg het NPG in een brief aan de Premier al om een verbod, 
maar die brief is nu al 3 maanden onbeantwoord; na twee maanden heeft 
Kok de beantwoording doorgeschoven naar het Ministerie van VROM. Dat 
gaat te traag.Het NPG is van mening dat een verbod niet langer kan wachten vanwege: (a) 
de grote, theoretisch al voorspelde risico's dat gentech-voedsel 
onomkeerbare schadelijke gevolgen kan hebben, en (b) de immer 
toenemende reeks concrete aanwijzingen dat dit ook inderdaad zo is (!) en 
dat de overheid de veiligheid totaal niet in de hand heeft: 
De afgelopen tijd is bekend geworden dat gentech-soja veel meer 
bestrijdingsmiddel kan bevatten dan traditionele; dat er per ongeluk extra 
DNA fragmenten in ons eten zitten; dat genen uit gentech-voedsel zeer veel 
gemakkelijker dan 4 jaar geleden nog gedacht werd kunnen doordringen 
vanuit genetisch gemanipuleerde voedingsbestanddelen naar het vee, naar 
onszelf, en de ziekteverwekkers in ons lichaam; er zijn nog onopgehelderde 
aanwijzingen dat vee te lijden zou kunnen hebben van gentech-veevoeder 
(immuunsysteem-stoornissen). Het is niet te overzien wat we nu aan het 
aanrichten zijn.

Een definitief bewijs voor de schadelijkheid kan nog jaren op zich laten 
wachten, maar ervaringen met andere schadelijke zaken, waar ook te lang 
gewacht is met maatregelen, leren ons dat het niet verstandig is daarop te 
wachten. En maatschappelijke voordelen heeft het huidige "Frankenstein 
Voedsel" niet eens. Dus op basis van ons voortschrijdend inzicht moet nu 
toch spoedig erkend worden dat de problemen groter waren dan gedacht, en 
dat de beloofde voordelen tot nu toe zijn uitgebleven, zodat het niet langer 
verdedigbaar is om dit voedsel in circulatie te hebben, totdat er veel meer 
fundamenteel onderzoek gedaan is.

Samen met 22 andere maatschappelijke organisaties heeft het NPG al in 
April '99 de politiek om een 'moratorium' verzocht: een verbod op de huidige 
en nieuwe gen-voedingsgewassen; zowel in voeding, veevoer, als op het land. 
 Het enig resultaat was het besluit tot een maatschappelijk debat, dat 
overigens niet wil vlotten, en het NPG vindt elk verder uitstel van een verbod 
op gen-voedsel een onverantwoord ‘met de voeten treden' van het 
voorzorgsbeginsel. 					

EINDE PERSBERICHT
===========
(niet voor publicatie) 
meer informatie kan worden ingewonnen bij
Micha Kuiper, coordinator NPG-handtekeningactie
030-254 3107 (JMA-Utrecht)  
e-mail: mk@dds.nl  
www.platformgentechnologie.nl-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam