[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Persbericht: Straatakties tijdens Niet-WinkeldagPERSBERICHT 

Straatakties tijdens Niet-Winkeldag 
op zaterdag 25 november 

In veertien plaatsen in Nederland zijn de voorbereidingen 
begonnen voor ludieke straatakties op zaterdag 25 november, 
Internationale Niet-Winkeldag. 

De Niet-Winkeldag valt dit jaar vlak na de internationale 
klimaatkonferentie in Den Haag, waar regeringsleiders zich het 
hoofd breken over het terugdringen van de uitstoot van 
broeikasgassen. De aktievoerders op Niet-Winkeldag hebben een 
antwoord: minder konsumptie!  Een vrolijk meisje met lege handen 
is dit jaar het symbool van de kampagne. 'Ik heb alles al', 
staat op haar T-shirt. 

De Niet-Winkeldag is een jaarlijkse protestdag tegen de westerse 
konsumptiekultuur en staat in het teken van 'konsuminderen voor 
een schoner milieu en een eerlijker verdeling van de rijkdommen 
die de aarde biedt'. Als alle wereldbewoners dezelfde leefstijl 
zouden hebben als westerlingen, dan zouden er drie aardbollen 
nodig zijn om de benodigde grondstoffen en energie te leveren. 

De internationale Niet-Winkeldag ('Buy Nothing Day') wordt 
gevierd in tientallen landen. De dag krijgt vorm door akties van 
plaatselijke groepen, zoals straattheater, een ruilkraam voor 
ooit-gekregen-maar-nooit-gebruikte Sinterklaaskadootjes, of het 
bieden van alternatieven voor fun-shoppen. 

De Buy Nothing Day vindt zijn oorsprong in Canada. 
Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, introduceerde de 
Niet-Winkeldag in 1995 in Nederland. 

Omslag heeft een Aktiehandleiding gemaakt voor plaatselijke 
groepen. Half november verschijnt de Consuminderkrant, waarin 
tien verschillende organisaties hun visie op konsuminderen 
geven. 
Politiek tekenaar Olivier Rijcken (Oli4) ontwierp het logo. 

Op de website www.ddh.nl/nwd is aktueel nieuws over de Niet- 
Winkeldag te vinden, alsmede een uitgebreid archief met 
achtergrondinformatie en verslagen van voorgaande jaren. Op deze 
website is ook de poster beschikbaar, die met een druk op de 
knop kan worden uitgeprint. Ook het logo van de kampagne is hier 
te downloaden. 

De plaatsen waar nu al initiatiefnemers begonnen zijn met de 
voorbereidingen zijn: Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Bilthoven, 
Den Bosch, Eindhoven, Geldrop, Houten, Leiden, Nijmegen, 
Roermond, Roosendaal, Tilburg en Zutphen. Dagelijks komen daar 
nieuwe initiatieven bij. 

______ 

Noot voor de pers: 
Nadere informatie via 040-2910295 (Marta Resink of Dick Verheul) 
Of kijk op http://www.ddh.nl/nwd 

* Zaterdag 25 november: Niet-Winkeldag * <http://www.ddh.nl/nwd> 
----------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@omslag.nl 
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - Tel. 040-2910295 
----------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam