[West-Sahara] Koenders over strooizout en ontduiken uitspraak CJEU

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Do mei 18 15:44:07 CEST 2017


Het ongecorrigeerd stenogram van de vergadering van de Buitenland
commissie met minister Koenders staat nu online.

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=cdc16278-65bc-4c3c-aecd-93eb8ca02297&title=conceptverslag%20Raad%20Buitenlandse%20Zaken.docx

De definitieve notulen zijn er nog niet.

Op de agenda stond het voorstel om te onderhandelen met Marokko over
producten uit bezet West-Sahara. Het Europese Hof van Justitie heeft de
klacht van het Polisario toegewezen over de onrechtmatige toepassing van
de handelsakkoorden met Marokko. Marokko heeft geen recht om producten
zonder toestemming van het Polisario te verkopen. In de EU Raad voor
Buitenlandse Zaken wil men nu gaan onderhandelen met Marokko over het
opzijschuiven van de uitspraak van het hoogste Europese rechtsorgaan.
Waarom men dit wil, wie dit wil en op welke juridische gronden is onbekend.

Volgens het stenogram werd niets over het onderwerp gezegd door Van
Helvert van het CDA en De Roon van de PVV.

Meneer Ten Broeke van de VVD vraagt of het kabinet ervan op de hoogte is
dat er vrachtschepen zijn gearriveerd met ladingen strooizout uit
Marokko, met name de bezette Westelijke Sahara, met als herkomst label
Marokko. Ten Broeke wil weten of het kabinet overweegt dergelijke
gunstige voorwaarden ook mogelijk te maken voor andere bezette gebieden.
Hij zou de etiket-vervalsing graag zien in andere "zogenaamde bezette
gebieden". Hij noemt zichzelf een realpoliticus die pragmatisch wil zijn
en inconsistentie een uitgangspunt noemt van buitenlandpolitiek.

Ook meneer Voordewind van de ChristenUnie vraagt zich af of een
dergelijke uitbreiding van akkoorden zou kunnen voor andere betwiste
gebieden, bijvoorbeeld de Westelijke Jordaanoever.

Mevrouw Karabulut (SP) vraagt welke acties er worden er ondernomen om
export van grondstof uit bezet gebied tegen te gaan en of er contact
opgenomen met de importeur van het strooizout in Nederland.

De heer Sjoerdsma (D66) vraagt de minister of met het uitbreiden van de
territoriale reikwijdte geen drukmiddel op Marokko verloren gaat.

Het antwoord van Koenders is sussend. Het zou slechts gaan om een
verkennende discussie en verder wil de minister de kool en de geit
sparen. Maar verontrustend is wel dat Koenders een paar rare opmerkingen
heeft gemaakt:

"Het is niet mogelijk om met de Westelijke Sahara zelf afspraken te
maken zolang het VN-proces niet tot een oplossing heeft geleid. Daarom
is het logisch dat de EU ervoor kiest om de Westelijke Sahara van
dezelfde voordelige tarieven te laten profiteren als Marokko."

Dat is een hele rare uitspraak waarin hij bovendien een beroep doet op
de logica.. Is het werkelijk logisch te noemen dat de EU ervoor kiest om
West-Sahara onder Marokkaanse invoertarieven te laten vallen omdat er
geen afspraken met West-Sahara te maken zijn?

Het is nog vreemder als je bedenkt dat West-Sahara een verdeeld gebied
is. Er is een bezet en een bevrijd gedeelte. Bedoeld de minister dat
producten uit het bevrijde gebied ook een herkomst-label Marokko moeten
krijgen? Dat zou wel heel merkwaardig worden.

Ondertussen blijft de enige juiste vermelding op etiketten op producten
uit West-Sahara: "gestolen".

Maar Koenders zegt dat door de heldere en ondubbelzinnige uitspraak van
het Europees Hof het allemaal "voor douane en bedrijfsleven onduidelijk
is geworden". En zelfs : "dat is de kern van onze positie ten aanzien
van etikettering."

Het stenogram is nog niet definitief. Het is afwachten of er nog
correcties komen.
Meer informatie over de West-Sahara maillijst