[West-Sahara] Fwd: invoer uit West-Sahara

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Di Aug 1 11:55:01 CEST 2017


Beste mensen,

De verantwoordelijke bij de Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten, Luc
Schillings, heeft mijn mail over de invoer van strooizout van 24 april
niet beantwoord. Na het bericht van RTLZ over een nieuwe zandroof heb ik
hem maar eens gebeld en hij was zo vriendelijk mij te woord te staan. Ik
heb hem onder andere gevraagd of de herkomstvermelding "Laayoune,
Marokko" niet gewoon frauduleus is, en bij welke instantie ik daarvan
melding moet maken, maar daar kreeg ik geen direct antwoord op. Na het
gesprek heb ik hem een nieuwe mail gestuurd zoals hieronder.

saludos,
Frank


-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp: invoer uit West-Sahara
Datum: Mon, 31 Jul 2017 21:05:07 +0200
Van: fwillems op antenna.nl
Aan: Schillings, Luc <luc.schillings op minbuza.nl>
CC: Polisario Nederland <f.polisarionl op gmail.com>, IPJET-International
Platform of Jurists for East Timor <ipjet2 op gmail.com>

Geachte heer Schillings,


Hierbij verzoek ik nogmaals uw aandacht voor de problematiek rond de
handel in grondstoffen uit West-Sahara.

RTLZ bracht het nieuws over zandroof door het Nederlandse bedrijf
Eemswerken dat in 2016 100.000 ton zand uit Al Ajoen of Laayoune naar
Las Palmas heeft gebracht voor het verbeteren van het strand aldaar. Dat
transport zou volgens RTLZ in strijd zijn met het internationaal recht.
Het bericht staat online:
'Nederlands bedrijf vervoerde illegaal zand naar Gran Canaria'
https://www.rtlz.nl/beurs/bedrijven/nederlands-bedrijf-vervoerde-illegaal-zand-naar-gran-canaria

RTLZ heeft het nieuws van de Guardian overgenomen en dat staat ook op
het web:
Trouble in paradise: the Canary Island beach accused of illegally
importing sand
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/28/trouble-in-paradise-the-canary-island-beach-accused-of-illegally-importing-sand

Mag ik u vragen of Eemswerken advies over het strandproject heeft
gevraagd aan de overheid?


In antwoord op mijn vragen aan Rijkswaterstaat over de invoer van
strooizout uit West-Sahara heb ik als antwoord gekregen dat
Rijkswaterstaat de uitgangspunten van maatschappelijk verantwoord
inkopen onderschrijft. Bovendien is er een advies gevraagd over het
inkopen van het zout aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. In het
ontvangen advies zou zijn aangegeven dat er geen bezwaren zijn om zout
in te kopen uit het conflictgebied. Ook stelt Rijkswaterstaat dat de
opbrengst voor een belangrijk deel ten goede is gekomen van de
oorspronkelijke bevolking.

Mag ik u vragen of Rijkswaterstaat in het advies aanwijzingen heeft
ontvangen over de wijze waarop kan worden vastgesteld dat de handel met
West-Sahara voldoet aan de vereisten van het internationaal recht? Hoort
naar uw mening daarbij dat de oorspronkelijke bevolking om toestemming
moet worden gevraagd voor de winning van de natuurlijke rijkdom? Heeft
Rijkswaterstaat advies ontvangen over de manier waarop kan worden
vastgesteld in welke mate de opbrengst ten goede is gekomen aan de
oorspronkelijke bevolking?

De Douane heeft bij de invoer van het strooizout als herkomst op de
invoerdocumenten "Laayoune, Marokko" geaccepteerd. Omdat Laayoune niet
in Marokko ligt maar in West-Sahara is die opgave onjuist. Het gevolg
van deze onjuistheid is onder andere dat de invoer uit West-Sahara niet
kan worden geregistreerd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het
vervalsen van de herkomst kan ook gevolgen hebben voor het bepalen van
de mate waarin de oorspronkelijke bevolking van West-Sahara wordt
benadeeld door Nederlandse bedrijven. Het verrekenen van eventueel
onterecht genoten voordeel wordt daardoor moeilijk.
Hoe moet de informatie over de invoer uit West-Sahara in Nederland
worden verzameld?


De informatie die de overheid verstrekt op de website van de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland suggereert dat West-Sahara een kwestie in
Marokko is. Een zoekopdracht op de RVO website met "Sahara" geeft als
resultaat:
Westelijke Sahara
Landenoverzicht / Marokko
Bezoekers komen terecht op een pagina met "Vragen over ondernemen in
Marokko?" !

De indeling: Landenoverzicht > Marokko > Westelijke Sahara roept
misverstanden op. Het zou duidelijker zijn als West-Sahara een eigen
pagina krijgt in het landenoverzicht, met vermelding van de speciale
status uiteraard en de andere speciale eigenschappen van het door
militaire fortificaties verdeelde gebied.

De RVO informeert overigens dat de Westelijke Sahara "wordt bestuurd
onder toezicht van de Verenigde Naties". Dat roept de vraag op wie of
wat dat toezicht dan zou doen, de MINURSO?
Ook ontbreekt op de pagina informatie over zakendoen met de DARS. Dat is
in principe mogelijk en bovendien kan handel met DARS een middel zijn om
de spanning in het gebied te verminderen en het beroep op
vluchtelingenhulp te verminderen.


Tot slot graag uw aandacht voor een storende typefout in een
informatiepagina van het Expertisecentrum Europees Recht:
http://www.minbuza.nl/ecer/hof-van-justitie/nieuwe-hofzaken-inclusief-verwijzingsuitspraak/2016/c-zaaknummers/c-266-16-western-sahara-campaign-et-the-queen.html
Daar staat "verwijizngsuitspraak" in plaats van "verwijzingsuitspraak"met vriendelijke groet en in afwachting van uw antwoord,


Frank Willems
Polisario Komitee


Meer informatie over de West-Sahara maillijst