[West-Sahara] KC10 T-235 NAF45 boven West-Sahara

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Ma Okt 24 22:27:01 CEST 2016


Geachte heer Schillings,


De website www.flightradar24.com <http://www.flightradar24.com> volgt
het vliegverkeer op de wereld en doet daarvan verslag op Twitter. Op 7
september meldt de site dat het vliegtuig met registratienummer KC10
T-235 NAF45 boven het door Marokko bezette West-Sahara is gevlogen.
url: https://twitter.com/CivMilAir/status/773568497444151296

Het bericht betreft een militair vliegtuig van de Nederlandse
luchtmacht. Zoals bekend is West-Sahara een conflictgebied waar een VN
missie aanwezig is om o.a. toe te zien op het overeengekomen bestand. Op
het moment dat het bericht verschijnt is sprake van spanningen door een
schending van het bestand door Marokko met als gevolg de inzet van extra
militair personeel aan beide zijden en luchtafweer door het Front
Polisario. De zaak is nog in behandeling bij de Veiligheidsraad.

Inmiddels heeft het ministerie van Defensie bevestigd dat het
Nederlandse militaire toestel inderdaad boven West-Sahara heeft gevlogen
en daarvoor door het ministerie van Buitenlandse Zaken een
overvliegvergunning, of diplomatieke clearance, is aangevraagd.
Kunt u aangeven bij welke landen het ministerie een overvliegvergunning
heeft aangevraagd? Is daarbij tevens de VN-missie MINURSO ingelicht?

Volgens de heer Khaddad, de Front Polisario coordinator bij de MINURSO,
bereikt de luchtafweer van het Front Polisario niet de hoogte waarop het
toestel over zijn land is gevlogen. Zolang vliegtuigen op die hoogte
blijven zal er geen gevaar van luchtafweer zijn te duchten maar als er
sprake is van hoogteverlies, om welke reden ook, is dat anders.

Nederland heeft zich na het MH17 drama ingespannen om een openbaar
register te realiseren van conflictgebieden met risico's voor het
luchtverkeer, het zogeheten ICAO Conflict Zone Information Repository.
Het is daarvan de bedoeling dat het publiek zich kan informeren over de
aanwezige risico's bij het boeken van een vlucht.
Het staat online op http://www.icao.int/czir/Pages/posts.aspx

Het is voor het Front Polisario niet mogelijk om de eigen inzet van
luchtafweer bij dit register aan te melden omdat uitsluitend informatie
van staten wordt aangenomen. De Saharaanse republiek is nog niet
internationaal als zodanig erkend.
Dit gebrek aan informatie maakt het register onbetrouwbaar. Heeft
Nederland in het kader van de deelname aan de Veiligheidsraad misschien
een rol om het register, wellicht via de MINURSO, aan de feitelijkheden
aan te passen?


Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

met vriendelijke groet,

F. Willems
Stichting Zelfbeschikking West-SaharaOp 24-10-16 om 16:11 schreef BOC op mindef.nl:
> Geachte heer Willems,
> 
> Een diplomatieke clearance is een overvliegvergunning die door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt aangevraagd voor Nederlandse (militaire of civiele) staatsvluchten op landenniveau. Voor meer vragen daaromtrent en internationale relaties, verzoeken we u vriendelijk om contact op te nemen met dit departement.
> 
> Gedurende een vlucht is de verkeersleiding (ook wel Air Traffic Control (ATC) genoemd) verantwoordelijk om de vliegtuigen die onder beheer staan door te verwijzen naar de volgende ATC agency. Dit wordt niet door de Koninklijke Luchtmacht gelogd, maar door de verkeersleidingen van de betrokken landen waarover wordt gevlogen.
> 
> Ik hoop u hierbij voldoende te hebben ge´nformeerd.
> 
> 
> Met vriendelijke groet,
> Publiekscommunicatie
> ........................................................................
> Directie Communicatie
> Ministerie van Defensie
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: fwillems op antenna.nl [mailto:fwillems op antenna.nl]
> Verzonden: maandag 24 oktober 2016 10:15
> Aan: %BOC, BS/AL/DCO
> CC: Nieuws en discussie over West-Sahara
> Onderwerp: Re: FW: KC10 T-235 NAF45 boven West-Sahara
> 
> Geachte,
> 
> 
> Mijn beleefde dank voor uw antwoord. Kunt u mij nog vertellen wat een "diplomatieke clearance" is? De term is mij onbekend.
> Is het verder mogelijk om mij te informeren over de nationaliteit van de vluchtleiding die het toestel over West-Sahara heeft begeleid? Was dat de Spaanse of de Marokkaanse vluchtleiding?
> 
> 
> Hoogachtend,
> F. Willems
> 
> 
> Op 24-10-16 om 08:24 schreef BOC op mindef.nl:
>> Geachte heer Willems,
>>
>>
>>
>> We hebben uw vragen in goede orde ontvangen en hebben het bericht in
>> samenspraak met het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzocht.
>>
>>
>>
>> We kunnen bevestigen dat een transportvliegtuig van de Koninklijke
>> Luchtmacht heeft gevlogen in verband met de bevoorrading van de
>> Nederlandse militairen die bijdragen aan de MINUSMA missie in Mali. De
>> vlucht is uitgevoerd conform de juiste geldende procedures. Het
>> ministerie van Buitenlandse Zaken is betrokken geweest, omdat dit
>> departement een diplomatieke clearance heeft aangevraagd.
>>
>>
>>
>> We hopen u hierbij voldoende te hebben ge´nformeerd.
>>
>>
>>
>>
>>
>> Met vriendelijke groet,
>> Publiekscommunicatie
>>
>> ........................................................................
>> *Directie Communicatie*
>> *Ministerie van Defensie*
>>
>>
>>
>>
>>
>> *Van:*ticket op informatierijksoverheid.nl
>> <mailto:ticket op informatierijksoverheid.nl>
>> [mailto:ticket op informatierijksoverheid.nl]
>> *Verzonden:* dinsdag 4 oktober 2016 15:28
>> *Aan:* %BOC, BS/AL/DCO
>> *Onderwerp:* FW: KC10 T-235 NAF45 boven West-Sahara
>>
>>
>>
>> Uw kenmerk is E3344255
>>
>>
>>
>> Geachte collega,
>>
>>
>>
>> Er is bij Informatie Rijksoverheid een vraag binnengekomen waarvoor
>> wij uw medewerking nodig hebben. Zou u onderstaand bericht willen
>> beantwoorden en in de beantwoording willen refereren aan bovenstaand
>> kenmerk?
>>
>>
>>
>> Bij voorbaat dank.
>>
>>
>>
>> Met vriendelijke groet,
>>
>>
>>
>> Mirjam Fennich
>>
>> Publieksvoorlichter Informatie Rijksoverheid
>>
>>
>>
>>
>>
>> --- Original Message ---
>> From: fwillems op antenna.nl <mailto:fwillems op antenna.nl>
>> Received: 10/4/16 1:00:09 PM CEST
>> To: Informatie Rijksoverheid
>> Subject: KC10 T-235 NAF45 boven West-Sahara
>>
>> Referring website: https://www.defensie.nl/contact
>>
>> Aard van uw vraag: PrivÚ
>> Aanspreekvorm: De heer
>> Naam: F Willems
>>
>> Telefoonnummer: 0644050975
>>
>> E-mailadres: fwillems op antenna.nl <mailto:fwillems op antenna.nl>
>>
>> Organisatie: Stichting Zelfbeschikking West-Sahara
>>
>> Onderwerp: KC10 T-235 NAF45 boven West-Sahara
>>
>> Vraag:
>> Goedendag,
>>
>> De website www.flightradar24.com <http://www.flightradar24.com> volgt
>> het vliegverkeer op de wereld en doet daarvan verslag op Twitter. Op 7
>> september meldt de site dat het vliegtuig met registratienummer KC10
>> T-235 NAF45 zich bevindt boven het door Marokko bezette West-Sahara.
>> Zie de link:
>> https://twitter.com/CivMilAir/status/773568497444151296
>>
>> Het bericht betreft een militair vliegtuig van de Nederlandse
>> luchtmacht. West-Sahara is zoals bekend een conflictgebied waar een VN
>> missie aanwezig is om o.a. toe te zien op het overeengekomen bestand.
>> Op het moment dat het bericht verschijnt is sprake van spanningen door
>> een schending van het bestand door Marokko met als gevolg de inzet van
>> extra militair personeel aan beide zijden en luchtafweer door het
>> Front Polisario. De zaak is nog in behandeling bij de Veiligheidsraad.
>>
>> Kunt u mij inlichten of het bericht klopt dat het vliegtuig boven
>> West-Sahara vloog? En zo ja,
>> - waarom dat militaire vliegtuig boven of in West-Sahara moest zijn;
>> - van welke luchtverkeersleiding de piloot instructies heeft
>> ontvangen;
>> - of, en zo ja hoe, de VN missie MINURSO over de vlucht is ingelicht;
>> - waarom het ministerie van Buitenlandse Zaken niet betrokken is
>> geweest bij deze reis?
>>
>>
>> Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
>>
>> met vriendelijke groet,
>>
>> F. Willems
>> Stichting Zelfbeschikking West-Sahara
>>
>>
>> Referentienummer:
>>
>>
>> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien
>> u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
>> toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
>> bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
>> schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
>> aan het elektronisch verzenden van berichten.
> 
> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
> 
> This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
> 


Meer informatie over de West-Sahara maillijst