[West-Sahara] FW: KC10 T-235 NAF45 boven West-Sahara

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Ma Okt 24 10:14:33 CEST 2016


Geachte,


Mijn beleefde dank voor uw antwoord. Kunt u mij nog vertellen wat een
"diplomatieke clearance" is? De term is mij onbekend.
Is het verder mogelijk om mij te informeren over de nationaliteit van de
vluchtleiding die het toestel over West-Sahara heeft begeleid? Was dat
de Spaanse of de Marokkaanse vluchtleiding?


Hoogachtend,
F. Willems


Op 24-10-16 om 08:24 schreef BOC op mindef.nl:
> Geachte heer Willems,
> 
> 
> 
> We hebben uw vragen in goede orde ontvangen en hebben het bericht in
> samenspraak met het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzocht.
> 
> 
> 
> We kunnen bevestigen dat een transportvliegtuig van de Koninklijke
> Luchtmacht heeft gevlogen in verband met de bevoorrading van de
> Nederlandse militairen die bijdragen aan de MINUSMA missie in Mali. De
> vlucht is uitgevoerd conform de juiste geldende procedures. Het
> ministerie van Buitenlandse Zaken is betrokken geweest, omdat dit
> departement een diplomatieke clearance heeft aangevraagd.
> 
> 
> 
> We hopen u hierbij voldoende te hebben geďnformeerd.
> 
> 
> 
> 
> 
> Met vriendelijke groet, 
> Publiekscommunicatie
> 
> ........................................................................
> *Directie Communicatie*
> *Ministerie van Defensie*
> 
> 
> 
> 
> 
> *Van:*ticket op informatierijksoverheid.nl
> <mailto:ticket op informatierijksoverheid.nl>
> [mailto:ticket op informatierijksoverheid.nl]
> *Verzonden:* dinsdag 4 oktober 2016 15:28
> *Aan:* %BOC, BS/AL/DCO
> *Onderwerp:* FW: KC10 T-235 NAF45 boven West-Sahara
> 
> 
> 
> Uw kenmerk is E3344255
> 
> 
> 
> Geachte collega,
> 
> 
> 
> Er is bij Informatie Rijksoverheid een vraag binnengekomen waarvoor wij
> uw medewerking nodig hebben. Zou u onderstaand bericht willen
> beantwoorden en in de beantwoording willen refereren aan bovenstaand
> kenmerk?
> 
> 
> 
> Bij voorbaat dank.
> 
> 
> 
> Met vriendelijke groet,
> 
> 
> 
> Mirjam Fennich
> 
> Publieksvoorlichter Informatie Rijksoverheid
> 
> 
> 
> 
> 
> --- Original Message ---
> From: fwillems op antenna.nl <mailto:fwillems op antenna.nl>
> Received: 10/4/16 1:00:09 PM CEST
> To: Informatie Rijksoverheid
> Subject: KC10 T-235 NAF45 boven West-Sahara
> 
> Referring website: https://www.defensie.nl/contact
> 
> Aard van uw vraag: Privé
> Aanspreekvorm: De heer
> Naam: F Willems
> 
> Telefoonnummer: 0644050975
> 
> E-mailadres: fwillems op antenna.nl <mailto:fwillems op antenna.nl>
> 
> Organisatie: Stichting Zelfbeschikking West-Sahara
> 
> Onderwerp: KC10 T-235 NAF45 boven West-Sahara
> 
> Vraag:
> Goedendag,
> 
> De website www.flightradar24.com <http://www.flightradar24.com> volgt
> het vliegverkeer op de wereld en doet daarvan verslag op Twitter. Op 7
> september meldt de site dat het vliegtuig met registratienummer KC10
> T-235 NAF45 zich bevindt boven het door Marokko bezette West-Sahara. Zie
> de link:
> https://twitter.com/CivMilAir/status/773568497444151296
> 
> Het bericht betreft een militair vliegtuig van de Nederlandse
> luchtmacht. West-Sahara is zoals bekend een conflictgebied waar een VN
> missie aanwezig is om o.a. toe te zien op het overeengekomen bestand. Op
> het moment dat het bericht verschijnt is sprake van spanningen door een
> schending van het bestand door Marokko met als gevolg de inzet van extra
> militair personeel aan beide zijden en luchtafweer door het Front
> Polisario. De zaak is nog in behandeling bij de Veiligheidsraad.
> 
> Kunt u mij inlichten of het bericht klopt dat het vliegtuig boven
> West-Sahara vloog? En zo ja,
> - waarom dat militaire vliegtuig boven of in West-Sahara moest zijn;
> - van welke luchtverkeersleiding de piloot instructies heeft ontvangen;
> - of, en zo ja hoe, de VN missie MINURSO over de vlucht is ingelicht;
> - waarom het ministerie van Buitenlandse Zaken niet betrokken is geweest
> bij deze reis?
> 
> 
> Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
> 
> met vriendelijke groet,
> 
> F. Willems
> Stichting Zelfbeschikking West-Sahara
> 
> 
> Referentienummer:
> 
> 
> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
> niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
> toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
> bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
> schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan
> het elektronisch verzenden van berichten.


Meer informatie over de West-Sahara maillijst