[West-Sahara] P for plunder

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Di Jun 17 16:51:14 CEST 2014


Beste Tiny,

Nog een opmerking over de resolutie. In de draft staat in paragraaf 5 een
aantal aanbevelingen aan Marokko. Onder 5.11 staat dat Marokko wordt
opgeroepen de Geneva Call te ondertekenen.  Dat moet toch een vergissing
zijn?
De Geneva Call is een NGO die het mogelijke maakt dat niet-statelijke
partijen mee kunnen doen aan verdragen. Hoewel de Sahrawi republiek wel
degelijk een staat is, heeft het eenheidsfront Polisario via de Geneva
Call de Sahrawi verbonden aan het verdrag tegen landmijnen. Een andere
mogelijkheid was er kenelijk niet.

Voor Marokko ligt dat anders. Marokko wordt nog steeds erkend als een
staat en moet zich dus als staat aansluiten bij het verdrag tegen de
landmijnen door dat verdrag gewoon te ondertekenen.

En als men dan toch bezig is kan Marokko ook worden opgeroepen om het
verdrag tegen clustermunitie te tekenen!

De tekst die zou moeten worden aangepast is deze:
5.11 sign the Geneva Call for a Total Ban on Anti-Personnel Mines and
accede to the United Nations Convention on the Prohibition of the Use,
Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their
Destruction.met vriendelijke groet,

FrankOp Do, 12 juni, 2014 12:28 pm schreef tkox op sp.nl:
> Beste Frank,
>
>
>
> Woensdag 25 juni a.s. spreekt de Parlementaire Assemblee van de Raad van
> Europa in Straatsburg over de resolutie 'Parliamentary contribution to
> resolving the Western Sahara conflict' van mijn Zwitserse collega Liliane
> Maury Pasquier. Het rapport kun je vinden op de website van de Raad van
> Europa www.assembly.coe.int onder documentnr. 13526. Aan de vaststelling
> van het rapport en de bijbehorende resolutie zijn verschillende
> hoorzittingen vooraf gegaan. Voordat de resolutie plenair besproken
> wordt, vindt er nog een commissoriale behandeling plaats. Indien er nog
> voorstellen van jouw kant zijn om de resolutie te verbeteren, dan hoor ik
> dat graag. Let wel: wijzigingsvoorstellen behoeven uiteindelijk de steun
> van meer dan de helft van de assemblee om deel uit te gaan maken van de
> definitieve resolutie. Te ingrijpende wijzigingen maken dus geen kans.
>
>
> Met vriendelijke groet,
>
>
> Tiny Kox
>
>
> lid eerste Kamer
>
> voorzitter fractie Verenigde Europees Links Parlementaire assemblee Raad
> van Europa
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Verzonden met Windows Mail
>
>
>
>
>
>
> Van: Frank Willems
> Verzonden: ‎donderdag‎ ‎12‎ ‎juni‎ ‎2014 ‎11‎:‎46
> Aan: west-sahara op ddh.nl
>
>
>
>
>
>
> De Western Sahara Resource Watch heeft een nieuw rapport gepubliceerd: P
> for plunder. Daarin wordt voor het eerst een overzicht gegeven van de
> klanten, de hoeveelheden en waarden van het illegaal uitgevoerde fosfaat
> dat is gewonnen in West-Sahara. Er zijn 109 vrachtschepen gevolgd die de
> haven van El Ajoen hebben bezocht.
>
> Het persbericht van WSRW en het rapport zijn te vinden op:
> http://wsrw.org/a105x2905
>
>
>
> De fosfaatmijn in West-Sahara wordt bezet door Marokko. De rechtmatige
> eigenaar van de grondstof is het Sahrawi volk. Een juridische analyse van
> de kwestie van de New York City Bar Association is te vinden op:
> http://www.nycbar.org/pdf/report/uploads/20072089-ReportonLegalIssuesInvo
> lvedintheWesternSaharaDispute.pdf
>
> Het betreffende VN Veiligheidsraad advies is te vinden op:
> http://www.arso.org/UNlegaladv.htm
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> West-Sahara mailing list
> West-Sahara op ddh.nl
> http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara
Meer informatie over de West-Sahara maillijst