[West-Sahara] P for plunder

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Do Jun 12 15:46:00 CEST 2014


Beste Tiny,

Vriendelijk dank voor je bericht. Ik heb inderdaad een voorstel: verander
paragraaf 4 in:

The Assembly notes, in particular, that Western Sahara remains a separated
territory, regarded as a “non-self-governing territory” by the United
Nations and under Moroccan administration and Front POLISARIO
administration. Part of the Sahrawi population from the territory live as
refugees in the Tindouf camps in Algeria. The western part of the Ras
Nouadhibou peninsula is under administration of Mauritania.

Hieronder mijn motivering.

Onder 4 beschrijft de resolutie de feitelijke toestand in West-Sahara maar
helaas niet evenwichtig genoeg. Dat komt door de term "de facto". Er
staat:

"The Assembly notes, in particular, that Western Sahara remains a disputed
territory, regarded as a “non-self-governing territory” by the United
Nations and under de facto Moroccan administration, and that some of the
Sahrawi population in the territory and of the refugees in the Tindouf
camps in Algeria, who are linked to the Polisario Front, are opposed to
this situation."

In deze beschrijving staat dat het gebied omstreden is maar niet dat het
verdeeld is. West-Sahara is een de facto verdeeld gebied, gescheiden door
Marokkaanse verdedigingswerken en enorme mijnenvelden waarlangs de
bestandslijn loopt die wordt bewaakt door de MINURSO.
Als Marokko de facto het bestuur vormt in West-Sahara dan is dit alleen
mogelijk in het gebied onder Marokkaanse controle. In het andere deel
wordt de facto bestuurd door de RASD, of desgewenst het Front Polisario.

De resolutie zou om te beginnen de verdeling van West-Sahara moeten benoemen.

Als de resolutie West-Sahara in zijn geheel bespreekt dan moet dat geheel
evenwichtig worden besproken. Aan de ene kant is er een Marokkaans bestuur
en aan de andere kant is er een Sahrawi bestuur. Het feit dat het
Koninkrijk Marokko diplomatieke erkenning heeft van EU-landen en de
Sahrawi republiek (nog) niet is geen reden om het bestaan van het de facto
bestuur door de Sahrawi republiek te ontkennen.

Bovendien zou volledigheidshalve nog melding kunnen worden gemaakt van het
feit dat een klein deel van het gebied, het westelijk deel van het
schiereiland Ras Nouadhibou, onder controle staat van Mauritaniė. Dat kan
van belang zijn omdat dat het enige kustgebied van West-Sahara is dat niet
onder Marokkaanse controle staat.

Daarom in paragraaf 4 het volgende wijzigen: "disputed" veranderen in
"separated"; toevoegen: "and de facto Front POLISARIO administration"; en
Ras Nouadhibou toevoegen.

Dan wordt het:

The Assembly notes, in particular, that Western Sahara remains a separated
territory, regarded as a “non-self-governing territory” by the United
Nations and under de facto Moroccan administration and de facto Front
POLISARIO administration, and that some of the Sahrawi population in the
territory and of the refugees in the Tindouf camps in Algeria, who are
linked to the Polisario Front, are opposed to this situation. For the sake
of completeness a small area should be noted, the western  part of the Ras
Nouadhibou peninsula, that is is under de facto administration of
Mauritania.

Het resultaat leest wat horkerig en heeft nog enige redactie nodig. Dat
Saharanen het niet eens zijn met de situatie is een overbodige opmerking
en kan weg. Dan wordt het :
The Assembly notes, in particular, that Western Sahara remains a separated
territory, regarded as a “non-self-governing territory” by the United
Nations and under de facto Moroccan administration and under de facto
Front POLISARIO administration, and that part of the Sahrawi population
from the territory live as refugees in the Tindouf camps in Algeria under
de facto Front POLISARIO administration. For the sake of completeness a
small area should be noted, the western part of the Ras Nouadhibou
peninsula, that is under de facto administration of Mauritania.

Het gebruik van de term "de facto" komt voort uit het idee dat daarmee de
plundering van de grondstoffen een officieel tintje kan krijgen en berust
op misvattingen rond interpretaties van het juridisch advies van Hans
Corell aan de Veiligheidsraad.
Daarom is wellicht beter om de woorden "de facto" helemaal te schrappen.

Zo:

The Assembly notes, in particular, that Western Sahara remains a separated
territory, regarded as a “non-self-governing territory” by the United
Nations and under Moroccan administration and Front POLISARIO
administration. Part of the Sahrawi population from the territory live as
refugees in the Tindouf camps in Algeria. The western part of the Ras
Nouadhibou peninsula is under administration of Mauritania.met vriendelijke groet,

Frank Willems


Op Do, 12 juni, 2014 12:28 pm schreef tkox op sp.nl:
> Beste Frank,
>
>
>
> Woensdag 25 juni a.s. spreekt de Parlementaire Assemblee van de Raad van
> Europa in Straatsburg over de resolutie 'Parliamentary contribution to
> resolving the Western Sahara conflict' van mijn Zwitserse collega Liliane
> Maury Pasquier. Het rapport kun je vinden op de website van de Raad van
> Europa www.assembly.coe.int onder documentnr. 13526. Aan de vaststelling
> van het rapport en de bijbehorende resolutie zijn verschillende
> hoorzittingen vooraf gegaan. Voordat de resolutie plenair besproken
> wordt, vindt er nog een commissoriale behandeling plaats. Indien er nog
> voorstellen van jouw kant zijn om de resolutie te verbeteren, dan hoor ik
> dat graag. Let wel: wijzigingsvoorstellen behoeven uiteindelijk de steun
> van meer dan de helft van de assemblee om deel uit te gaan maken van de
> definitieve resolutie. Te ingrijpende wijzigingen maken dus geen kans.
>
>
> Met vriendelijke groet,
>
>
> Tiny Kox
>
>
> lid eerste Kamer
>
> voorzitter fractie Verenigde Europees Links Parlementaire assemblee Raad
> van Europa
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Verzonden met Windows Mail
>
>
>
>
>
>
> Van: Frank Willems
> Verzonden: ā€ˇdonderdagā€ˇ ā€ˇ12ā€ˇ ā€ˇjuniā€ˇ ā€ˇ2014 ā€ˇ11ā€ˇ:ā€ˇ46
> Aan: west-sahara op ddh.nl
>
>
>
>
>
>
> De Western Sahara Resource Watch heeft een nieuw rapport gepubliceerd: P
> for plunder. Daarin wordt voor het eerst een overzicht gegeven van de
> klanten, de hoeveelheden en waarden van het illegaal uitgevoerde fosfaat
> dat is gewonnen in West-Sahara. Er zijn 109 vrachtschepen gevolgd die de
> haven van El Ajoen hebben bezocht.
>
> Het persbericht van WSRW en het rapport zijn te vinden op:
> http://wsrw.org/a105x2905
>
>
>
> De fosfaatmijn in West-Sahara wordt bezet door Marokko. De rechtmatige
> eigenaar van de grondstof is het Sahrawi volk. Een juridische analyse van
> de kwestie van de New York City Bar Association is te vinden op:
> http://www.nycbar.org/pdf/report/uploads/20072089-ReportonLegalIssuesInvo
> lvedintheWesternSaharaDispute.pdf
>
> Het betreffende VN Veiligheidsraad advies is te vinden op:
> http://www.arso.org/UNlegaladv.htm
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> West-Sahara mailing list
> West-Sahara op ddh.nl
> http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara
Meer informatie over de West-Sahara maillijst