[Vredeslijst] Anti-kernwapenactivisten NSS gaan vrijuit

Omslag omslag op omslag.nl
Do Feb 26 20:43:57 CET 2015


DEN HAAG, 26 februari 2014 - De veertig vredesactivisten die vandaag 
voor de kantonrechter verschenen om zich te verantwoorden voor het 
negeren van het demonstratieverbod tijdens de NSS in maart 2014, gaan 
vrijuit. Het Openbaar Ministerie werd door de Haagse rechter 
niet-ontvankelijk verklaard. De boetes die aan de demonstranten waren 
opgelegd, worden kwijtgescholden en het O.M. moet de kosten van het 
proces en de reiskosten van de gedaagden betalen.

Frits ter Kuile, woordvoerder namens de demonstranten, verklaarde 
achteraf teleurgesteld te zijn dat de inhoudelijke aspecten van het 
vredesprotest totaal niet aan de orde waren geweest: ,,Ons doel was om 
tijdens de Nuclear Security Summit de onveiligheid van kernwapens en de 
modernisering daarvan aan de kaak te stellen. Dat werd ons onmogelijk 
gemaakt. En ook vandaag in de rechtbank is het woord 'kernwapens' niet 
één keer genoemd. We gaan door met onze strijd om kernwapens de wereld 
uit te krijgen''.

Op 24 maart 2014 hielden zo'n honderd vredesactivisten een geweldloze 
demonstratie in Den Haag, ter gelegenheid van de Nuclear Security 
Summit (NSS). Zij wilden aan de daar verzamelde wereldleiders een brief 
overhandigen waarin zij hun grote bezorgdheid uitspreken over de 
aanwezigheid en modernisering van kernwapens wereldwijd, onder andere 
op de Nederlandse vliegbasis Volkel in N.B.

Een groep van zeventig demonstranten - in leeftijd variėrend van begin 
twintig tot midden tachtig - werd door een overmacht van politie 
omsingeld, aangehouden en meegenomen voor verhoor. Alle activisten 
ontvingen een boete.

Tegen die boetes gingen 41 mensen vandaag in bezwaar, omdat zij die 
beschouwen als een uitholling van hun recht van verzameling, van 
demonstratie, van petitie en van meningsuiting. Hun zaak diende vandaag.

Rommeltje

Tijdens een uitgebreid preliminair verweer voerde advocate Ineke van 
den Brūle aan, dat het O.M. er een behoorlijk rommeltje van had 
gemaakt: de hoogte van de boetes werd tweemaal bijgesteld, en 
uiteindelijk veranderd in een dagvaarding. En een deel van de groep 
arrestanten werd helemaal niet vervolgd. Ook had Van den Brūle forse 
kritiek op het politieoptreden tijdens de actie, waarbij verschillende 
argeloze omstanders werden omsingeld en gearresteerd.

Na een korte schorsing concludeerde de rechtbankvoorzitter dat er 
sprake was van rechtsongelijkheid, en verklaarde het Openbaar 
Ministerie niet ontvankelijk. Het O.M. moet de proceskosten betalen, en 
de reiskosten van de gedaagde vredesactivisten vergoeden.

Het O.M. overweegt tegen deze uitspraak in beroep te gaan.

De publieke belangstelling voor de rechtszaak was groot; er moest naar 
een grotere zaal worden uitgeweken.

Meer achtergronden over de actie tijdens de NSS: 
http://noelhuis.nl/actie-24-maart-nucleair-ummit-haag/

Van de demonstratie tijdens de NSS zijn filmbeelden beschikbaar: 
http://www.youtube.com/watch?v=2muX52rW0tw


---

Met vriendelijke groet,
Omslag,

Marta Resink


-- Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers

Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
T 040-2910295
E omslag op omslag.nl
W http://www.omslag.nl
F https://www.facebook.com/omslag
T https://twitter.com/0mslag
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst