[Vredeslijst] March for Refugee Rights - 18-20 november, van Amsterdam naar Den Haag

Lokien Holleman lokienmail op yahoo.com
Ma Nov 10 21:41:24 CET 2014


MARS VOOR VLUCHTELINGENRECHTEN
Voor een menswaardig bestaan en tegen deportatie. 18-20 november, Amsterdam naar Den Haag.

Op 10 November wordt de uitspraak van de Europese Commissie (ECSR) over recht op opvang openbaar. Amsterdam stelt een nachtopvang voor vluchtelingen voor. Dit betekent dat mensen nog steeds het grootste gedeelte van de dag op straat staan, in de de kou, rondzwervend met hun spulletjes.

Opvang is geen doel maar een middel. Een middel om te werken aan een echte toekomst en een menswaardig bestaan.

Om dit duidelijk te maken, hebben vluchtelingen van Wij Zijn Hier besloten een mars te organiseren van Amsterdam naar Den Haag, een route die symbool staat voor de verantwoordelijkheid voor de groep, die steeds van de gemeente (burgemeester) naar het rijk werd geschoven, zonder een daadwerkelijke oplossing te bieden. Op 20 november spreekt men in de Tweede Kamer over opvang en terugkeer.

Onderweg zullen er diverse acties en activiteiten zijn. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te lopen! De hele mars, een stukje van de mars of bij een actie of informatieavond aansluiten, het is allemaal mogelijk.

Houdt voor updates over het programma en de route en voor praktische informatie de volgende pagina in de gaten:
https://www.facebook.com/events/1408543766060980/


- - -


MARCH FOR REFUGEE RIGHTS
For a human life and against deportation. November 18-20, Amsterdam to The Hague.

On November 10 the verdict of the European Commission (ECSR) about right for shelter becomes public. Amsterdam proposed night shelter for refugees. This leaves people on the streets, in the cold, for most of the day. Carrying their belongings.

Shelter is no objective but a means. A means to work on a real future and a life with human dignity.

To make this clear, refugees of We Are Here decided to organise a march from Amsterdam to The Hague. They will walk from the city council in Amsterdam, to the Parliament in The Hague, symbolizing the responsibility for this group that was constantly passed on between major and government without offering a solution. On 20th of November parliament talks about shelter and return.

On the way there will be several actions and activities. Everybody is free to join!  Joining the whole march, part of the march or a specific action of information evening - everything is possible.

For updates on program and route, and for practical information, please check the following page:
https://www.facebook.com/events/1408543766060980/Meer informatie over de Vredeslijst maillijst