[Vredeslijst] Dreigende schorsing advocaat Meindert Stelling

Joop de Vries johannus.devries op chello.nl
Vr mei 2 23:08:16 CEST 2014


Antwoord op het gestelde in onderstaande mail van 27-4-2014, zie onder.
Van een vredesactivist die eveneens aanwezig was in Volkel bij de
'opruimactie'van 3-4-2010 (maar niet werd opgepakt)
en mede namens o.a. zijn vrouw:
	Speciaal ook gericht aan de deken van de Haagse Orde van Advocaten,
en aan
	Advocaat Meindert Stelling,
	(al heb ik geen adressen van hen)
L.S.,
De boze brief van Meindert Stelling bevat misschien wel grove uitlatingen
(“schaamteloze handelwijze van de wrakingskamer”,  “meestersdiploma van het
bedriegersgilde”, …), 
maar wij (als opponenten van de opgedrongen kernwapens in Nederland - zelfs
tegen de zin van ons parlement - ) zijn ook getergd en gefrustreerd door het
jarenlange verdraaien door diverse rechters en rechtbanken inzake de
kernwapens!
Dat getergd zijn geldt bij uitstek voor onze advocaat Meindert Stelling. 
Wij zijn in genen dele benadeeld door zijn gedrag. 
En wij verzoeken de deken van de Haagse Orde van Advocaten:
a)	De klacht van de president van de rechtbank over Meindert Stelling
niet ontvankelijk te verklaren en
b)	Meindert Stelling de vrijheid te hergeven tot vrije meningsuiting.

28-4-2014, Mackaystraat 29, 7204 JS Zutphen, J. de Vries & C.H. de Vries-
van Diemen de Jel.
(Dit als antwoord op het schrijven via Vredeslijst op ddh.nl dd 27-4-2014: )

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Vredeslijst [mailto:vredeslijst-bounces op ddh.nl] Namens Mark A
Verzonden: zondag 27 april 2014 18:40
Aan: vredeslijst op ddh.nl
Onderwerp: [Vredeslijst] Dreigende schorsing advocaat Meindert Stelling

Dreigende schorsing advocaat Meindert Stelling

De deken van de Haagse Orde van Advocaten heeft op 11 april jl. een verzoek
tot onmiddellijke schorsing van Meindert Stelling als advocaat ingediend bij
de Raad van Discipline.

De Raad van Discipline behandelt dit verzoek van de deken op maandag 12 mei
aanstaande te 15:20 uur in het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60, Den
Haag.

Hierbij de oproep om zoveel mogelijk bij deze zitting aanwezig te zijn.
De bron van dit conflict ligt in een rechtszaak in Den Bosch tegen
anti-kernwapenactivisten die op 3 april 2010 zijn aangehouden bij het
betreden van de vliegbasis Volkel omdat daar toen een grote uitverkoop
plaatsvond.   1)

Als gevolg van de behandeling tijdens de rechtszaak heeft Meindert Stelling
een boze brief geschreven aan de president van de rechtbank in Den Bosch.
Daarin sprak hij over “de schaamteloze handelwijze van de wrakingskamer” en
dat “het leek alsof men in het bezit moest zijn van het meestersdiploma van
het bedriegersgilde om als rechter bij de rechtbank te kunnen worden
benoemd”.

Deze brief was voor de president van de rechtbank aanleiding om een klacht
over Meindert Stelling bij de deken van de Haagse Orde van Advocaten in te
dienen. De deken heeft deze klacht overgenomen.
De deken heeft Meindert Stelling destijds gevraagd om een toelichting op de
ingediende klacht. Hierop heeft Stelling gesteld dat de deken buiten zijn
bevoegdheid gaat: “Hij (de deken) wilde zijn toezicht mede doen uitstrekken
tot mijn meningsuiting, hoewel de Advocatenwet daarvoor geen enkele
rechtsbasis biedt. Er is dus sprake van verschil van inzicht wat allemaal
onder het tuchtrecht voor advocaten valt.”

De deken stelt zich op het standpunt dat Meindert Stelling zich niet heeft
gedragen als een goed advocaat, omdat hij scherpe kritiek heeft geuit op
rechters. En de Advocatenwet zegt dat een advocaat zich als een behoorlijk
advocaat moet gedragen. Dit is een open norm.
De Grondwet is hier echter heel duidelijk in: er mag geen beperking op de
vrijheid van meningsuiting gesteld worden op basis van een open norm. De wet
zelf moet precies aangeven waar de grens ligt. 
Juist omdat het hier om een fundamenteel recht gaat weigert Meindert
Stelling zich inhoudelijk te verdedigen tegen de klacht over zijn
meningsuiting. 

De deken oppert bovendien dat het gedrag van Meindert Stelling in het nadeel
zou zijn van zijn cliënten. Dit heeft de deken niet gecheckt bij de cliënten
van Stelling. Bovendien is er nooit een klacht door een cliënt tegen hem
ingediend.

1)
http://ontwapen.puscii.nl/2010/01/3-april-opruimingsactie-kernwapens-volkel/

Voor een uitgebreide toelichting zie: https://www.indymedia.nl/node/22560

April 2014 - Ontwapen!
 		 	   		  
_______________________________________________
Vredeslijst mailing list
Vredeslijst op ddh.nl
http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/vredeslijstMeer informatie over de Vredeslijst maillijst