[Vredeslijst] Dreigende schorsing advocaat Meindert Stelling

Mark A dwarstwente op hotmail.com
Zo Apr 27 18:39:36 CEST 2014


Dreigende schorsing advocaat Meindert Stelling

De deken van de Haagse Orde van Advocaten heeft op 11 april jl. een verzoek tot onmiddellijke schorsing van Meindert Stelling als advocaat ingediend bij de Raad van Discipline.

De Raad van Discipline behandelt dit verzoek van de deken op maandag 12 mei aanstaande te 15:20 uur in het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60, Den Haag.

Hierbij de oproep om zoveel mogelijk bij deze zitting aanwezig te zijn.
De bron van dit conflict ligt in een rechtszaak in Den Bosch tegen anti-kernwapenactivisten die op 3 april 2010 zijn aangehouden bij het betreden van de vliegbasis Volkel omdat daar toen een 
grote uitverkoop plaatsvond.†† 1)

Als gevolg van de behandeling tijdens de rechtszaak heeft Meindert Stelling een boze brief geschreven aan de president van de rechtbank in Den Bosch. Daarin sprak hij over “de schaamteloze handelwijze van de wrakingskamer” en dat “het leek alsof men in het bezit moest zijn van het meestersdiploma van het bedriegersgilde om als rechter bij de rechtbank te kunnen worden benoemd”.

Deze brief was voor de president van de rechtbank aanleiding om een klacht over Meindert Stelling bij de deken van de Haagse Orde van Advocaten in te dienen. De deken heeft deze klacht overgenomen.
De deken heeft Meindert Stelling destijds gevraagd om een toelichting op de ingediende klacht. Hierop heeft Stelling gesteld dat de deken buiten zijn bevoegdheid gaat: “Hij (de deken) wilde zijn toezicht mede doen uitstrekken tot mijn meningsuiting, hoewel de Advocatenwet daarvoor geen enkele rechtsbasis biedt. Er is dus sprake van verschil van inzicht wat allemaal onder het tuchtrecht voor advocaten valt.”

De deken stelt zich op het standpunt dat Meindert Stelling zich niet heeft gedragen als een goed advocaat, omdat hij scherpe kritiek heeft geuit op rechters. En de Advocatenwet zegt dat een advocaat zich als een behoorlijk advocaat moet gedragen. Dit is een open norm.
De Grondwet is hier echter heel duidelijk in: er mag geen beperking op de vrijheid van meningsuiting gesteld worden op basis van een open norm. De wet zelf moet precies aangeven waar de grens ligt. 
Juist omdat het hier om een fundamenteel recht gaat weigert Meindert Stelling zich inhoudelijk te verdedigen tegen de klacht over zijn meningsuiting. 

De deken oppert bovendien dat het gedrag van Meindert Stelling in het nadeel zou zijn van zijn cliŽnten. Dit heeft de deken niet gecheckt bij de cliŽnten van Stelling. Bovendien is er nooit een klacht door een cliŽnt tegen hem ingediend.

1) http://ontwapen.puscii.nl/2010/01/3-april-opruimingsactie-kernwapens-volkel/

Voor een uitgebreide toelichting zie: https://www.indymedia.nl/node/22560

April 2014 - Ontwapen!
 		 	   		  


Meer informatie over de Vredeslijst maillijst