[Vredeslijst] goed nieuws: geen kernwapentaak voor de JSF

ravage op antenna.nl ravage op antenna.nl
Wo Nov 20 19:20:39 CET 2013


Hoe de Papieren Tijger Motie van de SP over de JSF de PvdA en de VVD 
geholpen heeft:

"twee vliegen in één klap"

KAMER STEUNT SP: GEEN KERNWAPENS ONDER JSF 19-11-2013
- hoe een papieren tijger grootmacht Amerika kan raken -

De bijbehorende prent staat op:
http://flic.kr/p/hGz9Q5

Super-spin Joint Strike Fighter (JSF): door deze papieren motie (1) 
kan de PvdA zich uit het spagaat wringen van de schizofrene politiek 
van gelijktijdig voor en tegen de JSF te zijn. Eén koppig PvdA 
Kamerlid uit Friesland mag tegen stemmen (2) en de SP schiet te hulp 
met deze motie, waardoor het toestel van 'engel des doods' 
gebombardeerd wordt tot 'vredesduif'. De VVD wrijft zich in de handen, 
want nu is er indirect een grote Kamermeerderheid (minus een papieren 
motie over nucleaire taken) voor dit toestel. Niet-nucleaire hoge 
explosie-bommen bestaan al en zeker in de toekomst en aangezien de 
nucleaire taken eigenlijk geheim zijn, wie zal dat dan controleren, 
als het ooit zover komt. Dat kan als er nog een 'naderhand' is, 
gemakkelijk toegedekt worden.

De SP gelooft dat de Joint Strike Fighter nu op termijn van de baan 
is, omdat een letterlijke 'kerntaak' van dit toestel met deze motie 
weggevallen lijkt te zijn. Maar het gaat heel de betrokken bedrijven 
en hun politieke lobby met hun werkgelegenheid-samenzwering enkel om 
het doorzetten van de bouw van dit toestel en dan komt het wegnemen 
van de 'nucleaire taken' op papier, goed van pas. Heeft de kamer soms 
gestemd over het weghalen van Amerikaanse kernwapens uit Nederland? Ze 
hebben er nooit vóór mogen stemmen, want het is in geheim overleg 
geregeld (het laatste hernieuws door Balkenende met een bezoek aan 
George Bush) (3) Hoe kunnen ze er staatsrechtelijk gesproken dan tegen 
zijn?

De fundamentele vraag of hoe het mogelijk is dat in een land dat 
zichzelf democratisch noemt, met als hoogste orgaan de 
volksvertegenwoordiging, een gemandateerde regeringsleider, zonder 
overleg, een geheime overeenkomst met een buitenlandse mogendheid kan 
aangaan, dient gesteld te worden.

Zolang die vraag niet gesteld is en niet besloten is dat die destijds 
niet mocht gebeuren en toch gebeurd is en dat het voortaan nooit meer 
zal voorkomen, zolang een dusdanig besluit niet genomen is, blijft de 
motie van de Socialistische Partij (SP) dat wat in hun eigen jargon 
genoemd wordt: EEN PAPIEREN TIJGER.

Dan blijft nog steeds een waanzinnig groot oorlogspotentieel besloten 
in dit toestel en vraagt men zich af hoe het kan dat organisaties als 
Pax Christi en het IKV zich hier mee encailleneren.

Er zijn allereerst genoeg superbommen ontwikkeld en getest door de 
Amerikanen (in de krijgslaboratoria van Iraq en Afghanistan) om een 
ieder die tegen het Atlantisch Bondgenootschap stribbelt, door een 
flinke dosis TNT op de hersenpan en de rest van het lichaam tot andere 
gedachten te brengen. Dan wel niet degenen die direct geraakt worden, 
maar op zijn minst toch zal het oude adagio van de Italiaanse God 
Father van de terreurbombardementen Generaal Douhet (4), in de 
praktijk gebracht kunnen worden: AFSCHRIKKING, door de Amerikanen 
later omgedoopt in 'Shock & Awe'.

Curieus is de uitspraak van het SP Tweede Kamerlid Jasper van Dijk:

"Nu de Tweede Kamer heeft uitgesproken dat de vervanger van de F16 
geen nucleaire taak mag hebben, kunnen we versneld afscheid nemen van 
de kernbommen op Volkel. Zo slaan we twee vliegen in één klap: de 
kernbommen gaan weg en de JSF wordt overbodig."

"Twee vliegen in één klap", dat kwam mij bekend voor. Ergens moet dat 
terug te leiden zijn tot de kaderscholing van de in oorsprong 
Maoïstische Socialistische Partij. En ja, dankzij het internationaal 
opererende "Maoist Documentation Project', kon ik de inspiratiebron 
van Jasper van Dijk binnen de korst mogelijke keren terug viden:

"Many things which we could not do before we can do now, and we have 
the confidence to do them: for example the extermination of the four 
pests, for which the masses have great enthusiasm. As for me, I may 
not be able to catch rats, but I can have a go at catching flies and 
mosquitoes!"
[Selected Works of Mao Tse-tung Speech At The Supreme State Coference 
28 January, 1958 ]

En even verderop in deze fameuze toespraak staat dan nog een 
verwijzing naar het nucleaire tijdperk:

"Now our enthusiasm has been aroused. Ours is an ardent nation, now 
swept by a burning tide. There is a good metaphor for this: our nation 
is like an atom . . . When this atom’s nucleus is smashed the thermal 
energy released will have really tremendous power. We shall be able to 
do things which we could not do before. "
[Selected Works of Mao Tse-tung Speech At The Supreme State Coference 
28 January, 1958 ]

De vliegenmepper die de atomaire kern raakt waardoor een geweldige 
kracht vrij gemaakt wordt. Hoe een 'papieren tijger motie' de 
grootmacht Amerika in het hart kan raken!


Tjebbe van Tijen


====
(1) Van de SP website vandaag: "De JSF mag geen nucleaire taak hebben. 
Dat is de strekking van een motie van SP Kamerlid Jasper van Dijk die 
vandaag is aangenomen. Van Dijk: ‘Als de JSF er komt, mag hij geen 
kernwapens dragen. Dit is een belangrijke uitspraak in de discussie 
over de verwijdering van kernwapens. De regering ontkent de rol van 
kernwapens bij de aanschaf van de JSF, maar uit talloze documenten 
blijkt dat er wel degelijk een verband is. Met de motie vervliegt een 
belangrijk argument voor aanschaf van de JSF.’ Jasper van Dijk met 
activisten van IKV Pax Christi (foto: Eveline van Egdom) Van Dijk: ‘We 
weten allemaal dat op vliegbasis Volkel Amerikaanse kernbommen liggen. 
De SP wil die dingen daar weg hebben. Nu de Tweede Kamer heeft 
uitgesproken dat de vervanger van de F16 geen nucleaire taak mag 
hebben, kunnen we versneld afscheid nemen van de kernbommen op Volkel. 
Zo slaan we twee vliegen in één klap: de kernbommen gaan weg en de JSF 
wordt overbodig.’ "

(2) Het tegen-stem-motivatie van dit dwarse Kamerlid, Lutz Jacobi, was 
dat niet bewezen kon worden dat deze splinternieuwe 'doodseskader 
vliegtuigen voor de omwonenden van de luchtbasis Leeuwarden (jazeker 
gelegen in Friesland) geen extra geluidsoverlast zouden veroorzaken. 
Mij lijkt het dat Jacobi als straf in een speciale geluidsbox 
geplaatst wordt waarbij achtereenvolgens op ware geluidssterkte te 
horen zijn: de huidige F16's, de nieuwe JSF en een kleine atoombom 
explosie van het soort bom dat de JSF stiekem in zijn buikje kan 
meevoeren. Ik neem aan dat na test 3 dit Kamerlid zal vragen om een 
doventolk in de kamer.

(3) - 18/9/2103: "2013 Dutch JSF Decision? It is just an old secret 
deal! After decades Parliament outmaneuvered by Spin Doctors & 
Lobbyists"
http://flic.kr/p/fW6NxM

- 20/6/2013: "Een nieuwe relatie voor CDA lobbyist Jack De Vries en 
zijn JSF speeltje...
http://flic.kr/p/eRADSE

(4) "Il dominio dell'aria" oorspronkelijk gepubliceerd in 1921, 
beschrijft hoe civiele doelen, bij voorkeur hoofdsteden van landen 
door afschrikkingsbombardementen tot overgave gedwongen kunnen worden, 
waardoor een langdurige loopgraven oorlog met zijn talloze 
slachtoffers tijdens WWI voorkomen kan worden.

Citeren Krista van Velzen <vanVelzen op ikvpaxchristi.nl>:

>
>
>
>
>
> Onderwerp: IKV Pax Christi: Kernwapenvrij Nederland nu onomkeerbaar
>
>
> (foto's beschikbaar op 
> http://www.nonukes.nl/actueel/kernwapenvrij-nederland-nu-onomkeerbaar 
> )
>
>
>
>
> PERSBERICHT
>
> Utrecht, 19 november 2013
>
> IKV Pax Christi: Kernwapenvrij Nederland nu onomkeerbaar
> Vandaag aangenomen motie maakt - uiterlijk in 2023 - een einde aan 
> Nederlandse kernwapentaak
> Nu de motie van Kamerlid Van Dijk (SP) is aangenomen waarin de 
> Tweede Kamer uitspreekt dat de opvolger van de F-16 geen 
> kernwapentaak mag krijgen, is een kernwapenvrij Nederland 
> onomkeerbaar. Dat stelt vredesorganisatie IKV Pax Christi.
>
> Krista van Velzen, campaigner nucleaire ontwapening bij IKV Pax 
> Christi : “De Joint Strike Fighter mag nu niet gebruikt worden om 
> kernwapens mee te vervoeren en in te zetten. Dit betekent dat 
> wanneer de laatste F-16 over tien jaar is afgestoten
> en vervangen door de JSF, Nederland ook afscheid neemt van de 
> Amerikaanse massavernietigingswapens die op luchtmachtbasis Volkel 
> gestationeerd zijn.” Jan Gruiters, algemeen directeur van IKV Pax 
> Christi: “Dit is een historische ontwikkeling waar Nederland
> enorm blij mee mag zijn. Uiteraard hoeft Nederland niet nog tien 
> jaar te wachten. Minister Timmermans kan nu, al dan niet tezamen met 
> andere NAVO-landen waar Amerikaanse kernwapens gestationeerd zijn, 
> de B61 kernbommen op Volkel terugsturen.”
>
> In december 2012 nam de Kamer ook al een motie aan die de 
> modernisering van nieuwe kernwapens naar Nederland afwijst. Krista 
> van Velzen: “Geen nieuwe kernwapens en geen vliegtuig waarmee ze 
> vervoerd en ingezet kunnen worden betekent op
> termijn een definitief afscheid van de nucleaire taak die Nederland 
> in NAVO-verband uitvoert.”
>
> In februari 2014 zullen meer dan 100 staten bijeenkomen in Mexico om 
> te praten over de humanitaire gevolgen van gebruik van kernwapens. 
> Nederland zal hier ook aan deelnemen. IKV Pax Christi hoopt dat de 
> vandaag aangenomen motie ook de ruimte
> biedt om binnen dit proces actief te pleiten voor onderhandelingen 
> over een internationaal verbod op kernwapens.
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Vredeslijst mailing list
> Vredeslijst op ddh.nl
> http://www.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/vredeslijst
>
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst