[Vredeslijst] goed nieuws: geen kernwapentaak voor de JSF

Emma.Utrecht emma.utrecht op planet.nl
Wo Nov 20 10:05:43 CET 2013


Op zichzelf is deze motie natuurlijk een goede zaak. Ze heeft een 
historische betekenis. Maar…..

Hoe zeg je dat ook weer? O ja: verkoop de huid niet voordat de beer 
geschoten is.
De tijd zal nog moeten leren of het kabinet deze motie zal uitvoeren. We 
herinneren ons nog minister van financiŽn Zalm, die triomfantelijk in de 
Tweede Kamer uitriep: “We voeren hem niet uit!” En dat KAN het kabinet nu 
eenmaal doen.
Als de Tweede Kamer sterk en consequent is, zou ze het kabinet vervolgens 
naar huis sturen met een motie van wantrouwen. Maar dat zal ook nu niet 
gebeuren met een meerderheid van VVD en PvdA, die als de dood zijn voor 
nieuwe verkiezingen.
Dus laten we ons niet nu al rijk rekenen…..

De Eerste Kamer heeft overigens niets van doen met dze motie.Olav Meijer

----- Original Message ----- 
From: "Joop de Vries" <johannus.devries op chello.nl>
To: "'Krista van Velzen'" <vanVelzen op ikvpaxchristi.nl>; <vredeslijst op ddh.nl>
Sent: Tuesday, November 19, 2013 8:56 PM
Subject: Re: [Vredeslijst] goed nieuws: geen kernwapentaak voor de JSF


> Als de Tweedekamer de motie heeft aangenomen,
> zal toch ook de Eerstekamer de motie eerst nog moeten aannemen?
> En dan nog kan het kabinet de motie naast zich neerleggen?!
>
> Maar als dat het geval zou zijn, kom ik persoonlijk mij neerleggen voor 
> het torentje of voor de Amerikaanse ambassade of  bij het Navo 
> hoofdkwartier of zo.
>
> Ik ben ongelooflijk blij, maar ook vol ongeloof dat dit bericht gewoon 
> bewaarheid zal gaan worden, sorry.
> We zijn al zo vaak belazerd.
> Bovendien, al die mensen die hun brood hebben verdiend met het bewaken van 
> die bommen, met het maken van die bommen, die zich voorbereid hebben op 
> het vervoeren en afwerpen ervan enz. enz., hoe zullen zij reageren?
> Ik houd mijn hart vast! Hoe kunnen wij het verhoeden dat er alsnog geen 
> ongelukken met die kernwapens gebeuren!
>
> Maar voor nu: hartelijk gelukgewenst!!
> Hartelijk gelukgewenst, Krista en Hans en Joop en iedereen die al zo lang 
> heeft gestreden tegen kernwapens in Nederland, of waar dan ook in de 
> wereld en in de ruimte.
>
> En natuurlijk is de strijd nog niet gestreden.
> We gaan door met de strijd tegen geweld en onrecht.
> We gaan door met de strijd voor vrede en gerechtigheid.
> Joop de Vries
>
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: vredeslijst-bounces op ddh.nl [mailto:vredeslijst-bounces op ddh.nl] Namens 
> Krista van Velzen
> Verzonden: dinsdag 19 november 2013 16:16
> Aan: vredeslijst op ddh.nl
> Onderwerp: [Vredeslijst] goed nieuws: geen kernwapentaak voor de JSF
>
>
>
>
>
>
> Onderwerp: IKV Pax Christi: Kernwapenvrij Nederland nu onomkeerbaar
>
>
> (foto's beschikbaar op 
> http://www.nonukes.nl/actueel/kernwapenvrij-nederland-nu-onomkeerbaar )
>
>
>
>
> PERSBERICHT
>
> Utrecht, 19 november 2013
>
> IKV Pax Christi: Kernwapenvrij Nederland nu onomkeerbaar Vandaag 
> aangenomen motie maakt - uiterlijk in 2023 - een einde aan Nederlandse 
> kernwapentaak Nu de motie van Kamerlid Van Dijk (SP) is aangenomen waarin 
> de Tweede Kamer uitspreekt dat de opvolger van de F-16 geen kernwapentaak 
> mag krijgen, is een kernwapenvrij Nederland onomkeerbaar. Dat stelt 
> vredesorganisatie IKV Pax Christi.
>
> Krista van Velzen, campaigner nucleaire ontwapening bij IKV Pax Christi : 
> “De Joint Strike Fighter mag nu niet gebruikt worden om kernwapens mee te 
> vervoeren en in te zetten. Dit betekent dat wanneer de laatste F-16 over 
> tien jaar is afgestoten en vervangen door de JSF, Nederland ook afscheid 
> neemt van de Amerikaanse massavernietigingswapens die op luchtmachtbasis 
> Volkel gestationeerd zijn.” Jan Gruiters, algemeen directeur van IKV Pax 
> Christi: “Dit is een historische ontwikkeling waar Nederland enorm blij 
> mee mag zijn. Uiteraard hoeft Nederland niet nog tien jaar te wachten. 
> Minister Timmermans kan nu, al dan niet tezamen met andere NAVO-landen 
> waar Amerikaanse kernwapens gestationeerd zijn, de B61 kernbommen op 
> Volkel terugsturen.”
>
> In december 2012 nam de Kamer ook al een motie aan die de modernisering 
> van nieuwe kernwapens naar Nederland afwijst. Krista van Velzen: “Geen 
> nieuwe kernwapens en geen vliegtuig waarmee ze vervoerd en ingezet kunnen 
> worden betekent op termijn een definitief afscheid van de nucleaire taak 
> die Nederland in NAVO-verband uitvoert.”
>
> In februari 2014 zullen meer dan 100 staten bijeenkomen in Mexico om te 
> praten over de humanitaire gevolgen van gebruik van kernwapens. Nederland 
> zal hier ook aan deelnemen. IKV Pax Christi hoopt dat de vandaag 
> aangenomen motie ook de ruimte biedt om binnen dit proces actief te 
> pleiten voor onderhandelingen over een internationaal verbod op 
> kernwapens.
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Vredeslijst mailing list
> Vredeslijst op ddh.nl
> http://www.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/vredeslijst
>
>
> _______________________________________________
> Vredeslijst mailing list
> Vredeslijst op ddh.nl
> http://www.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/vredeslijst
> 
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst