[Vredeslijst] Fwd: Persaankondiging discussieavond 13 oktober over 'Trage of geen rechtsgang en omkoping: bodem voor straffeloosheid' [info op peacebrigades.nl]

Omslag omslag op omslag.nl
Do Sep 29 17:23:40 CEST 2011


Op 29-09-11 12:44:40 schreef Liesbeth Lenselink PBI-NL:
Geachte persrelatie,

Donderdag 13 oktober biedt mensenrechtenorganisatie Peace 
Brigades International, afdeling Nederland, de gelegenheid 
om met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp 
Straffeloosheid. In de setting van hun 'Human Rights Café' 
wordt ingegaan op de situatie in Mexico. Bijzonder 
hoogleraar Latijns-Amerika Wil Pansters en dr. Marlies 
Stappers, initiator en directeur van Impunity Watch leiden 
het Café in. PBI-vrijwilliger drs. Mirjam Muis die een jaar 
in Mexico werkte, vertelt over haar ervaringen. Hierna is 
het de beurt aan de aanwezigen om zich te laten horen.

In de bijlage en hieronder vindt u onze persaankondiging 
over de avond. Mocht u behoefte hebben aan meer informatie 
of beeldmateriaal of heeft u een verzoek tot een interview, 
dan kunt u zich richten totinfo op peacebrigades.nl.
Deze activiteit is onderdeel van de Week van de 
Mensenrechten die van 10 tot 14 oktober plaatsvindt in 
Utrecht.

Met vriendelijke groet,

Liesbeth Lenselink
Coördinator Peace Brigades International
Afdeling Nederland

Oudegracht 36
3511 AP Utrecht
06-16 49 82 21
info op peacebrigades.nl
www.peacebrigades.nl
skype:pbi.nederland

aanwezig: maandag, dinsdag,donderdag

**


*
Persaankondiging
*Utrecht 29 september 2011

*Trage of geen rechtsgang en omkoping: bodem voor 
straffeloosheid*

Derde editie 'Human Rights Café' over straffeloosheid in 
landen als Mexico

*Donderdag 13 oktober organiseert mensenrechtenorganisatie 
Peace Brigades International (PBI), afdeling Nederland, de 
derde editie van hun 'Human Rights Café'. Het thema is dit 
keer straffeloosheid. Er wordt ingegaan op de situatie in 
Mexico. Deze activiteit is onderdeel van de Week van de 
Mensenrechten die van 10 tot 14 oktober plaatsvindt in 
Utrecht. Prof.dr. Wil Pansters en drs. Marlies Stappers, 
initiator en directeur van Impunity Watch leiden het Café 
in. PBI-vrijwilliger drs. Mirjam Muis die een jaar in 
Mexico werkte, vertelt over haar ervaringen.*

Eén van de grootste problemen in Mexico is het falende 
justitiële apparaat, de straffeloosheid is er enorm. Daders 
van misdrijven en mensenrechtenschendingen komen niet 
zelden zonder straf weg met hun misdaad. Het rechtsproces 
is traag en politie en rechters worden regelmatig 
omgekocht. Uit onderzoek in 2010* blijkt dat 98,5% van alle 
misdaden onbestraft blijft. De straffeloosheid is een van 
de oorzaken van zeer gewelddadige drugsoorlog in het land. 
Sinds president Calderón in 2006 de oorlog verklaarde aan 
de drugskartels en het leger hiervoor inzette, nam het 
aantal mensenrechten-schendingen door militairen dramatisch 
toe.

Wil Pansters, bijzonder hoogleraar Latijns-Amerika, Marlies 
Stappers, Executive Director van Impunity Watch en Mirjam 
Muis, recent teruggekeerd uit het PBI-project in Mexico, 
benaderen deze problematiek vanuit verschillende 
invalshoeken in het komende Human Rights Café van PBI. 
Stappers zal het brede kader van de problematiek schetsen, 
Pansters gaat in op de situatie in Mexico en Muis 
beschrijft een aantal casussen vanuit haar werkervaring in 
Mexico. Hiernagaat het publiekin groepen uiteen om met 
elkaar en de sprekers in gesprek te gaan over dit 
onderwerp. Geďnteresseerden en journalisten zijn van harte 
welkom om mee te denken en te praten.

*Datum & tijd: Donderdag 13 oktober 2011, 18.45 -- 22.00 uur
Locatie: De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht
Entree: EUR5,- inclusief consumpties
Aanmelden via: pbi.communicatie op gmail.com 
<mailto:pbi.communicatie op gmail.com>*

PBI wil met het Human Rights Café geďnteresseerden in 
mensenrechten en vrede bij elkaar brengen, hen inspireren 
en motiveren om samen te werken aan sociale verandering, 
rechtvaardigheid en vrede.


 Noot voor de redactie:

*Peace Brigades International (PBI) *is een door de 
Verenigde Naties erkende non-gouvernementele organisatie, 
die sinds 1981 internationale vrijwilligers uitzendt om 
bedreigde mensenrechtenverdedigers te begeleiden. PBI is 
actief in Nepal, Colombia, Guatemala en Mexico. PBI creëert 
'space for peace' waardoormensenrechtenverdedigers zelf op 
een veilige manier aan een betere toekomst kunnen werken.

* Bron: 
http://www.informador.com.mx/mexico/2010/247146/6/la-impunidad-en-mexico-alcanza-al-985-de-los-delitos.htm

*Meer informatie?*

?Over PBI: zie www <http://www.peacebrigades.nl/>. 
<http://www.peacebrigades.nl/>peacebrigades 
<http://www.peacebrigades.nl/>. 
<http://www.peacebrigades.nl/>nl 
<http://www.peacebrigades.nl/>,www.peacebrigades.org en 
www.pbi-mexico.org

?Contactpersoon PBI Nederland: Liesbeth Lenselink, 06-1649 
8221, info <mailto:info op peacebrigades.nl>@ 
<mailto:info op peacebrigades.nl>peacebrigades 
<mailto:info op peacebrigades.nl>. 
<mailto:info op peacebrigades.nl>nl 
<mailto:info op peacebrigades.nl>.

?Aanmeldingen voor het Human Rights Café: pbi 
<mailto:pbi.communicatie op gmail.com>. 
<mailto:pbi.communicatie op gmail.com>communicatie 
<mailto:pbi.communicatie op gmail.com>@ 
<mailto:pbi.communicatie op gmail.com>gmail 
<mailto:pbi.communicatie op gmail.com>. 
<mailto:pbi.communicatie op gmail.com>com 
<mailto:pbi.communicatie op gmail.com>.

?Meer informatie over de Week van de Mensenrechten: 
www.utrecht.nl/mensenrechten 
<http://www.utrecht.nl/mensenrechten>

Met vriendelijke groet,

Omslag,
-- Lees ZOZ - tijdschrift voor 
doen-denkers.----------------------------------------------
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
040-2910295 - http://www.omslag.nl
----------------------------------------------
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst