[Vredeslijst] Politiefunctionaris door Haagse rechtbank gehoord over vredesvlagincident

Jan Schaake jschaake op xs4all.nl
Ma Sep 26 15:06:14 CEST 2011


Politiefunctionaris door Haagse rechtbank gehoord over vredesvlagincident

- Kerk en Vrede roept op tot vlaggenactie bij rechtbank

Utrecht / Den Haag, 26 september 2011 – Op maandagochtend 3 oktober a.s.
om 11.45 uur zal de rechtbank kennis nemen van de gronden waarop een
Haagse politiefunctionaris tijdens de Veteranendag van 2009 Kerk en Vrede
voorzitter Henk Baars meende te mogen verbaliseren. Kerk en Vrede roept
sympathisanten op om vanaf 11.00 uur met regenboogkleurige vredesvlaggen
naar de rechtbank aan het Prins Clausplein te Den Haag te komen om
duidelijk te maken dat de vredesbeweging zich niet doelbewust onzichtbaar
wil laten maken.

Openstaande vragen
Henk Baars stond op 20 juni jl. voor de rechter omdat hij zich op 27 juni
2009 (Veteranendag) niet had kunnen legitimeren. Tijdens deze
rechtszitting werd door Baars’ advocaat, Meindert Stelling, aangevoerd dat
de voorliggende zaak op een onacceptabele wijze door politie en justitie
tot een identificatiekwestie was ingeperkt. De kwestie van het wel of niet
kunnen identificeren was onlosmakelijk verbonden met het door de
betreffende politieman verzwegen vlagincident waarin hij Baars had
verordineerd een door deze over een dranghek gehangen regenboogkleurige
vredesvlag te verwijderen.

Volgens de verdediging gaat het hier om een flagrante schending van de
vrijheid van meningsuiting en voor de rechter was dit betoog voldoende om
de zitting op 20 juni te schorsen en het openbaar ministerie cq. de
betreffende politiefunctionaris te vragen alsnog op dit voorafgaande
vlagincident in te gaan. Daarbij is vooral de vraag aan de orde op basis
van welke wettelijke regeling of beslissing de politiefunctionaris meende
te kunnen verordineren dat de vredesvlag verwijderd diende te worden.

Onzichtbaar maken vredesbeweging
Het doelbewust onzichtbaar maken van vredesuitingen op met name
Veteranendag lijken beleid van de Haagse politie te zijn. Waar het twee
jaar geleden nog om het (laten) verwijderen van een vredesvlag ging, werd
op Veteranendag 2011 (25 juni jl.) een vredesactiviste door een cordon
politiemensen omringd en aan het zicht onttrokken. Terwijl de krijgsmacht
zich via de Veteranen-, Marine-, Luchtmacht- en Landmachtdagen steeds
openlijker manifesteert, wordt de vredesbeweging op een ontoelaatbare
wijze beperkt in het plaatsen van kritische kanttekeningen bij dit
militair vertoon.

Met haar oproep om op 3 oktober a.s. om 11.00 uur met vredesvlaggen naar
de rechtbank te komen roept Kerk en Vrede vredesmensen vooral op zich niet
door dit gedrag van de Haagse politie te laten intimideren, maar hun recht
op zichtbaarheid in de publieke ruimte op te eisen, zoals de vredesvlag de
afgelopen vredesweek ook vanaf tal van publieke gebouwen heeft
uitgehangen.

Kerkelijke kritiek op militaire operaties
De kritische kanttekeningen van de vredesbeweging richten zich vooral op
politici en bestuurders die de krijgsmacht op een veelal onmogelijke
missie uitzenden en zich vervolgens nauwelijks iets aantrekken van de
gevolgen van deze oorlogen voor terugkerende militairen en de
burgerbevolking ter plaatse. Het was juist deze thematiek die centraal
stond tijdens de door Kerk en Vrede op 27 juni 2009 met militair historici
en medewerkers van het Veteraneninstituut in Den Haag belegde bijeenkomst
“Gedane zaken nemen een keer” waarbij de bewuste vredesvlag was
uitgehangen.

De oproep om als kerken aan de politiek vragen te stellen over militaire
vredesoperaties en aandacht te besteden aan de mensen die op de een of
andere manier bij militaire operaties betrokken zijn werd onlangs ook
gehoord op het door Kerk en Vrede čn het Krijgsmachtpastoraat samen met
IKV Pax Christi en Kerk in Actie georganiseerde symposium
“Randverschijnselen – bijkomende gevolgen van militair ingrijpen en de rol
van de kerken” waarop het beschreven vlagincident ook nog even ter sprake
kwam.


Noten voor de pers:

- verslag van de rechtszaak van 20 juni jl. zie
http://www.kerkenvrede.nl/index.php?sct=002278

- inkapseling vredesactiviste op 25 juni jl. zie
http://vredessite.nl/nieuws/2011/veteranendag.html

- vredesvlaggen vredesweek zie
http://www.kerkenvrede.nl/vlaggenvoorvrede/fotopagina2011.php

- nadere informatie: Jan Schaake, Kerk en Vrede, 030-2316666

Meer informatie over de Vredeslijst maillijst