[Vredeslijst] Matthew Hoh bepleit Nederlands-Scandinavisch Afghanistan-initiatief

Jan Schaake jschaake op xs4all.nl
Do Mrt 3 12:14:04 CET 2011


Matthew Hoh bepleit Nederlands-Scandinavisch Afghanistan-initiatief

ďStuur geen politietrainers, maar begin politieke onderhandelingenĒ

Den Haag, 2 maart 2011 - Aan het eind van een Europese tour langs Finland,
Zweden en Denemarken, bezocht Matthew Hoh op uitnodiging van Kerk en Vrede
een door het Wetenschappelijk bureau van de SP georganiseerde bijeenkomst
in de Tweede Kamer. De Amerikaan Matthew Hoh diende het afgelopen
decennium als militair in Irak en als medewerker van het Amerikaanse
ministerie van Buitenlandse Zaken in Afghanistan. In het najaar van 2009
nam hij ontslag omdat hij zich niet langer kon verenigingen met de
Amerikaanse strategie in Afghanistan. Volgens Hoh delen veel Amerikaanse
militairen en diplomaten zijn analyse, maar durft slechts een enkeling
daar consequenties aan te verbinden.

De Amerikaanse strategie inzake Afghanistan is te kostbaar,
contraproductief en heeft niets meer van doen met het bestrijden van
terrorisme. Alleen zit de Amerikaanse politiek, inclusief Obama, te diep
in deze oorlog om de logica van deze argumenten tot een beleidswijziging
te laten leiden. Als de ene militaire strategie niet werkt, wordt een
andere militaire strategie bedacht, maar het idee om een politieke
strategie te ontwikkelen die gericht is op het helpen oplossen van de vele
onderliggende conflicten in Afghanistan zelf en in de bredere regio komt
nooit ter tefel. Daartoe moeten anderen het initiatief nemen en Matthew
Hoh vestigt zijn hoop op Europa en met name Nederland en ScandinaviŽ die
in het verleden vaker hebben laten zien strijdende partijen om de tafel te
krijgen.

Zijn oproep aan Nederland en de Scandinavische landen is:
1. trek je terug uit de NAVO-missie in Afghanistan (en begin als Nederland
dus absoluut geen nieuw militair avontuur in Kunduz),
2. vorm als Nederland en ScandinaviŽ een coalitie die zich in Afghanistan
en de bredere regio inzet voor een politieke oplossing voor de
verschillende conflicten die daar spelen en
3. wees desgevraagd bereid om met peacekeepers de politieke overeenkomsten
te helpen handhaven hoewel een peacekeeping-macht onder leiding van een
islamitisch land als IndonesiŽ of MaleisiŽ wenselijker zou zijn.Ē

In een onderling nagesprek kwamen de aanwezigen vanuit SP, GroenLinks, de
vredesbeweging, ontwikkelingsorganisaties en de Afghaanse gemeenschap in
Nederland overeen dat het de moeite waard was om, zolang de Nederlandse
troepen nog niet naar Kunduz zijn vertrokken, te blijven lobbyen tegen
deze zogenaamde politietrainingsmissie en het door Mattew Hoh
gepresenteerde politieke alternatief te bepleiten. Daartoe zullen de
komende weken nadere initiatieven worden ontwikkeld. Mensen die daaraan
bij willen dragen kunnen zich melden via een mailtje aan
afghanistan op kerkenvrede.nl met daarin wat zij menen te kunnen bijdragen.

Meer informatie over de Vredeslijst maillijst