[Vredeslijst] Blog Wim Zwijnenburg

Merijn de Jong dejong op ikvpaxchristi.nl
Di Mrt 1 12:03:15 CET 2011


Wim Zwijnenburg, adviseur Inhumane Wapens bij IKV Pax Christi is deze week in New York aanwezig bij de onderhandelingen over het wapenhandelsverdrag (ATT). Volg zijn belevenissen en observaties via http://wapenhandel.wordpress.com


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: vredeslijst-bounces op ddh.nl [mailto:vredeslijst-bounces op ddh.nl] Namens vredeslijst-request op ddh.nl
Verzonden: dinsdag 1 maart 2011 12:00
Aan: vredeslijst op ddh.nl
Onderwerp: Vredeslijst Verzamelmail, Volume 15, Nummer 1

Stuur Vredeslijst maillijst aanmeldingen naar
	vredeslijst op ddh.nl

Om u aan of af te melden via het web, bezoek
	http://less.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/vredeslijst
of stuur een e-mail bericht met als onderwerp of tekst het woord
'help' naar
	vredeslijst-request op ddh.nl

U kunt de persoon die de lijst beheert bereiken op
	vredeslijst-owner op ddh.nl

Als u berichten beantwoordt, gelieve meer specifieke informatie in de
onderwerp-regel op te nemen dan alleen maar "Re: Inhoud van
Vredeslijst verzamelmail..."


Onderwerpen van vandaag:

   1. Afghanistandeskundige Matthew Hoh bezoekt Tweede Kamer
      (omslag op omslag.nl)


----------------------------------------------------------------------

Message: 1
Date: Mon, 28 Feb 2011 15:41:17 +0100
From: omslag op omslag.nl
Subject: [Vredeslijst] Afghanistandeskundige Matthew Hoh bezoekt
	Tweede Kamer
To: Vredeslijst <vredeslijst op ddh.nl>
Message-ID: <E1Pu4Hl-0007h3-GK op violet.omslag.nl>

(28 februari 2011 - Bericht van Vereniging Kerk en Vrede)

P E R S B E R I C H T

Afghanistandeskundige Matthew Hoh bezoekt Tweede Kamer

Utrecht / Rotterdam, 28 februari 2011 - 
De vereniging Kerk en Vrede organiseert op woensdagmiddag 2 
maart in samenwerking met het Wetenschappelijk Bureau van de 
SP een bijeenkomst met Afghanistandeskundige Matthew Hoh. 
Deze bijeenkomst zal van 14.00 tot 16.00 uur plaatsvinden 
in het gebouw van de Tweede Kamer. Dat betekent dat 
aanmelding vooraf noodzakelijk is.

Matthew Hoh diende zowel in de Amerikaanse krijgsmacht als 
in de Amerikaanse buitenlandse dienst. Hij was namens 
buitenlandse zaken gestationeerd in Afghanistan waar hij in 
oktober 2009 ontslag nam omdat hij zich niet kon verenigen 
met het Afghanistanbeleid van de Verenigde Staten. Hoewel hij 
aanvankelijk al twijfels had over het Amerikaans beleid, ging 
hij toch naar Afghanistan omdat hij het land niet in de steek 
wilde laten. Ook daarna wil hij geen afscheid nemen van 
Afghanistan maar wel van het Amerikaanse Afghanistanbeleid. 
Vorig jaar bracht hij met een groot aantal andere 
Afghanistandeskundigen verenigd in de Afghanistan Study Group 
het rapport 'A New Way Forward - rethinking U.S. Strategy in 
Afghanistan' uit. (www.afhanistanstudygroup.org). 

In dit rapport wordt gepleit voor: 

- een nadruk op machtsdeling tussen en politieke 
participatie van alle verschillende etnische en politieke 
groeperingen in Afghanistan; 

- het terugbrengen en uiteindelijk beeindigen van de 
militaire operaties in Zuid-Afghanistan en de militaire 
aanwezigheid van de Verenigde Staten; 

- het louter richten van veiligheidsoperaties op de nog 
aanwezige Al Qaida cellen; 

- het bevorderen van economische ontwikkeling onder andere 
door speciale samenwerkingsverbanden met Westerse bedrijven 
en economische sectoren; 

- het betrekken van regionale en mondiale belanghebbenden 
bij het verdere vredesproces in Afghanistan. 

Tijdens de bijeenkomst zal Matthew Hoh deze aanbevelingen 
vertalen naar het Nederlandse beleid ten aanzien van 
Afghanistan. 

Tijdens de politieke discussie over de 
politietrainingsmissie naar Kunduz pleitten Kerk en Vrede en 
een aantal van haar bondgenoten binnen en buiten de 
vredesbeweging voor een andere, niet-militaire betrokkenheid 
van Nederland bij de ontwikkelingen in Afghanistan. Een 
aantal van deze voorstellen komen ook terug in het rapport 
van de Afghanistan Study Group en zijn in principe ook nog 
steeds mogelijk naast of in plaats van de 
politietrainingsmissie waartoe de regering en Kamer inmiddels 
hebben besloten. 

Matthew Hoh zal tijdens deze bijeenkomst ingaan op het 
Amerikaanse beleid, de beleidsalternatieven die de 
Afghanistan Study Group heeft ontwikkeld en wat dit zou 
kunnen betekenen voor het Nederlandse Afghanistanbeleid. Ook 
is hij voor en na deze bijeenkomst beschikbaar voor 
interviews. 

Vanwege de veiligheidsmaatregelen bij de Tweede Kamer dienen 
belangstellenden zich aan te melden bij het secretariaat van 
Kerk en Vrede. Telefonisch op 030-2316666 of per e-mail bij 
afghanistan op kerkenvrede.nl (vergeet dan niet uw geslacht en 
volledige roep- en achternaam te vermelden).

-------

Noten voor de pers

Nadere informatie:	 

Jan Schaake (030-2316666) of Arjan Vliegenthart 
(06-15629271)

(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Vereniging Kerk en Vrede
------------------------------

_______________________________________________
Vredeslijst mailing list
Vredeslijst op ddh.nl
http://less.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/vredeslijst


Eind van Vredeslijst Verzamelmail, Volume 15, Nummer 1
******************************************************Meer informatie over de Vredeslijst maillijst