[Vredeslijst] Nieuwsbrief Campagne tegen Wapenhandel

Campagne Tegen Wapenhandel - Mark M.Akkerman op stopwapenhandel.org
Ma Jan 10 11:31:48 CET 2011


Nieuwsbrief Campagne tegen Wapenhandel januari 2011

VANDAAG VERSCHENEN: ONDERZOEK NAAR NIEUWE HUURLINGEN
Steeds meer Nederlandse bedrijfjes in de private militaire en
veiligheidssector proberen het wettelijk verbod op het gebruik van
wapens te omzeilen. In een onderzoek dat vandaag verschijnt beschrijft
de Campagne tegen Wapenhandel een groot aantal, meestal door
oud-militairen geleide, Nederlandse bedrijfjes dat zich aanbiedt op deze
markt. Ook worden door Defensie in toenemende mate private bedrijven
ingehuurd voor wat voorheen overheidstaken waren. Dit soort activiteiten
zou beoordeeld moeten worden naar criteria analoog aan die voor
wapenexporten, vindt de Campagne tegen Wapenhandel. Wellicht kan dit
worden meegenomen in het wetsvoorstel Wet Strategische Diensten, dat in
2011 aan de Kamer voorgelegd wordt.
Het rapport ‘De opkomst van de nieuwe huurling. Over private diensten in
de militaire- en veiligheidssector’ is te vinden op
www.stopwapenhandel.org <http://www.stopwapenhandel.org/>

DE TWEEDE MOTOR VAN DE JSF
In de Verenigde Staten woedt al jaren een hevige concurrentiestrijd
tussen de twee producenten van een motor voor de Joint Strike Fighter,
het gevechtsvliegtuig met het gigantische prijskaartje. Twee grote
wapenproducenten, General Electrics en Pratt & Whitney, mogen elk een
eigen variant van die motor leveren. Bij de Pratt & Whitneymotor zijn
ook veel Europese defensiebedrijven betrokken, dat is een belangrijke
reden waarom die motor er ook moet komen. Immers, Europese landen willen
alleen een Joint Strike Fighter kopen als ze ook een deel van de
productie (en dus winst en werkgelegenheid) krijgen. Maar twee
verschillende motoren voor hetzelfde vliegtuig maakt de productie
natuurlijk nog eens extra duur. In het Amerikaanse Congress vinden elk
jaar verhitte debatten plaats over de zin en onzin van twee
verschillende motoren, en in defensiebladen maken de bedrijven General
Electrics en Pratt & Whitney elkaars product zwart. Hoe belangrijk die
tweede motor voor Nederland is, bleek uit de onthulling van WikiLeaks.
Daarin stond dat als Nederland niet mee mocht produceren aan de tweede
motor, de kans groot was dat het geen nieuwe hulp in Afghanistan zou
leveren. Dat was althans de mening van Amerikaanse diplomaten. Laten we
hopen dat het niet waar is, deze directe relatie tussen orders voor de
defensie-industrie en het riskeren van mensenlevens in Afghanistan.

EUROPEES ONDERZOEK
In Brussel werd eind november een Europees onderzoeksrapport
gepresenteerd, geschreven door vredes- en mensenrechtengroepen uit
verschillende Europese landen, waaronder de Campagne tegen Wapenhandel.
In het ‘Report to the Presidency’ werd op grond van een groot aantal
verontrustende wapenexporten vastgesteld dat de Europese
wapenexportregels op veel punten tekort schieten. Judith Sargentini,
EuroparlementariŽr voor GroenLinks, stelde er kritische vragen over aan
de Europese Raad, en haar Nederlandse collega Arjan el Fassed ondervroeg
de Nederlandse regering. Op dit moment zijn de vragen nog niet beantwoord.
Het rapport werd gepresenteerd aan het begin van de COARM bijeenkomst,
de vergadering van ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het
Europese wapenexportbeleid. Op de COARM bijeenkomst werd dit jaar vooral
aandacht besteedt aan de relatie tussen wapenexport en armoede, een punt
dat de Campagne tegen Wapenhandel al lang onder de aandacht probeert te
brengen. De volgende dag hielden twintig Europese vredes- en
mensenrechtengroepen in Brussel hun eigen vergadering over wapenhandel
om gezamenlijke stappen te bespreken. In elk geval is besloten om door
te gaan met gezamenlijk onderzoek naar het Europees beleid.
Het rapport “Rhetoric or restraint: Trade in military equipment under
the EU transfer control system” is uitgegeven door de Universiteit van
Gent en te vinden op de website van de Campagne tegen Wapenhandel.

NEDERLANDSE WAPENEXPORT CRISISBESTENDIG
Hoewel de groei van de wapenhandel internationaal afneemt, lijkt de
economische crisis geen vat te hebben op de Nederlandse wapenexport. In
2009 steeg de waarde van Nederlandse wapenexport naar 1,41 miljard euro,
12 procent meer dan de recordwaarde van 2008. Chili en IndonesiŽ zijn
belangrijke afnemers, maar ook de Verenigde Staten, waar in Nederland
geproduceerde onderdelen in grotere wapensystemen ingebouwd worden, om
vervolgens te worden doorverkocht over de hele wereld. Andere
bestemmingslanden voor Nederlandse wapens waren onder meer Egypte,
Jemen, Pakistan en Saoedi-ArabiŽ. De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking
en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken wees
afgelopen jaar op een weinig consistente toepassing van de
wapenexportcriteria, die eisen dat rekening wordt gehouden met de
mensenrechtensituatie en de kans op oorlog in het ontvangende land.

WAT DEDEN WE NOG MEER DE AFGELOPEN 3 MAANDEN?
We schreven over de gevolgen van de economische crisis voor de Europese
wapenindustrie voor het Duitse tijdschrift FriedensForum (“Die Krise des
Kapitalismus und die europäische Rüstungsindustrie”), over het VN
Wapenhandelsverdrag voor het blad van de War Resisters International
(“Can arms trade be controlled by a Treaty?”) en over Europese militaire
relaties met IsraŽl voor Soemoed, het tijdschrift van het Palestina
Komitee (“Europese militaire relaties met Israël”) Deze artikelen zijn
ook te vinden op onze website. We droegen bij aan een debat over de
interne Europese wapenmarkt, georganiseerd door het Vlaams
Vredesinstituut. We gaven een workshop voor Time to Turn, een groep
jongeren die vanuit hun geloof werken aan een rechtvaardiger
samenleving. En voor studenten van de Universiteit van Amsterdam. En we
schreven korte berichten voor het Vredesmagazine en ’t Kan Anders.

GEEN DURE DIRECTEUR VOOR CAMPAGNE TEGEN WAPENHANDEL
Iemand vroeg ons wat onze directeur verdiende. Welnu, we hebben geen
directeur. We zijn met zijn drieŽn, hebben een goede taakverdeling en
hebben het afgelopen jaar, in overleg met ons bestuur, ons minimum
salaris iets verhoogd omdat we dat al jaren niet gedaan hadden. We
publiceren al onze rapporten bij voorkeur digitaal om drukkosten uit te
sparen en niet met stapels overbodig drukwerk te blijven zitten. Kortom,
we zijn zo zuinig als mogelijk is. Anders zou onze campagne niet kunnen
bestaan.

ZONDER DONATEURS GEEN CAMPAGNE TEGEN WAPENHANDEL
STEUN ONS MET EEN GIFT OP REKENING 39 04 07 380
t.n.v. Campagne tegen Wapenhandel, Amsterdam

COLOFON
De Campagne tegen Wapenhandel wil wapenhandel en wapenproductie zoveel
mogelijk beperken. Ons werk bestaat uit onderzoek, lobby, publiciteit en
geweldloze actie. We publiceren al onze onderzoeken, liefst met bronnen,
op onze website www.stopwapenhandel.org <http://www.stopwapenhandel.org/>
De emailnieuwsbrief van de Campagne tegen Wapenhandel verschijnt vier
keer per jaar. Aanmelden en afmelden kan via info op stopwapenhandel, ovv 
‘nieuwe abo nieuwsbrief’ of ‘einde abo nieuwsbrief’. Ken je mensen in je
omgeving voor wie deze email nieuwsbrief interessant kan zijn, stuur hem
dan door!Meer informatie over de Vredeslijst maillijst