[Vredeslijst] Persbericht: Private militaire en beveiligingssector Nederland in opmars

Campagne Tegen Wapenhandel - Mark M.Akkerman op stopwapenhandel.org
Ma Jan 10 10:36:50 CET 2011


Persbericht – Campagne tegen Wapenhandel

Private militaire en beveiligingssector Nederland in opmars
Gebrekkige regels en controle

Amsterdam, 10 januari – Er is een snelle groei van het aantal
Nederlandse bedrijfjes dat diensten aanbiedt in de private militaire en
veiligheidssector. Steeds meer wordt gepoogd het wettelijk verbod op het
gebruik van wapens te omzeilen. Ook worden in toenemende mate bedrijven
ingehuurd voor wat voorheen militaire taken waren. De export van private
militaire en beveiligingsdiensten zou getoetst moeten worden aan
criteria, net als bij wapenexporten, stelt de Campagne tegen Wapenhandel
in een vandaag gepubliceerd rapport.

De private militaire en veiligheidssector in Nederland blijkt stevig in
ontwikkeling te zijn. Nieuwe bedrijven manifesteren zich met een aanbod
van trainingen – al dan niet met wapens – en de bereidheid ingezet te
worden voor piraterijbestrijding en risicovolle opdrachten in
spanningsgebieden. Bedrijven pochen op trainingen ‘door leden uit de
Israëlische militaire elite” en personeel dat bestaat uit “ervaren en
strategisch gevormde ex-mariniers/commando's gespecialiseerd in
toenemend maritiem geweld.” Er is weinig regulering voor deze, veelal
door oud-militairen geleide, bedrijfjes. Instelling en handhaving van
een duidelijk controlemechanisme op deze dienstenlevering, alsmede het
starten van een verplichte registratie, is geboden.

Voor de opkomst van de private militaire sector die diensten aan
Defensie aanbiedt wordt internationaal gezocht naar juridische
aansprakelijkheidsmechanismen. Andere wezenlijke bezwaren tegen de
introductie van marktdenken bij Defensie, die betrekking hebben op
ondermijning van het geweldsmonopolie van de overheid, krijgen weinig
aandacht. De door de regering overgenomen criteria uit een advies van de
Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) bieden weliswaar enig
houvast bij de inhuur van bedrijven door Defensie, maar het is de vraag
of deze eenduidig en consequent gehanteerd (kunnen) worden.

Het rapport ‘De opkomst van de nieuwe huurling. Over private diensten in
de militaire- en veiligheidssector’ is te vinden op
<http://www.stopwapenhandel.org/>_


Meer informatie over de Vredeslijst maillijst