[Midden-Oosten] (Fwd) PERSVERKLARING Kerk en Vrede: Nederlandse inzet in Afghanistan zit scheef

Hans de Jonge stgvisie op xs4all.nl
Ma mei 14 19:30:25 CEST 2012


Geachte vereniging Kerk en Vrede,

Hoe komt het toch dat de reden waarom er soldaten in Afghanistan zijn 
nooit wordt besproken bij Kerk en Vrede?
De reden is dat vanuit een grot in Afghanistan in New York en Washington 
aanslagen zijn gepleegd door 19 Moslim
terroristen die met 2 vliegtuigen in New York 3 enorme gebouwen totaal 
hebben doen instorten. Kerk en Vrede
gelooft kennelijk het officiŽle verhaal van de Amerikaanse en 
IsraŽlische regeringen en verder alle andere "westerse"
regeringen. Bij Kerk en Vrede is geen twijfel omdat het niet wordt 
aangehaald in de onderstaande brief.

Er was vanaf het begin ongeloof in dat officiŽle verhaal, dat kan je wel 
zeggen, en na 10 jaar is dat ongeloof
veranderd in de zekerheid dat er geen moslims waren, dat er geen 
passagiersvliegtuigen bij betrokken waren,
en dat de gebouwen niet waren ingestort maar opgeblazen. Daar kan je het 
onderstaande verhaal niet mee
volhouden, helaas. Er moet meer worden verteld, anders is Kerk en Vrede 
niet waardig deze naam te dragen.
Met vriendelijke groet,
Hans de Jonge
Dacostakade 164
1053 XD Amsterdam
020-6189124

Hoe komt het toch


Boyd Noorda (prive adres: zie sociamedia.nl) wrote:
> Kerk en Vrede: Nederlandse inzet in Afghanistan zit scheef
>
> Utrecht, 14 mei 2012 - Het bestuur van Kerk en Vrede is ontstemd over de
> inzet die de demissionaire regering dit weekend aankondigde tijdens de
> NAVO-top volgend weekend in te zullen brengen voor de Nederlandse
> betrokkenheid in Afghanistan na 2014. "Alleen de getallen spreken al
> boekdelen," aldus Kerk en Vrede voorzitter Henk Baars die net ťťn dag
> eerder door de Algemene Ledenvergadering was herbenoemd. "De inzet is
> ongelofelijk scheef."
>
> BEDRAGEN VAN BIJDRAGEN
>
> De genoemde getallen betreffen vooral de financiŽle bijdragen die
> Nederland van 2015 tot 2017 wil leveren aan de salarissen van de Afghaanse
> veiligheidstroepen. Het gaat daarbij om EUR 30 miljoen per jaar waarvan
> bijna 85% uit het toch al sterk gereduceerde budget voor
> ontwikkelingssamenwerking. Overigens valt deze bijdrage vrijwel in het
> niet op het totaal dat de internationale gemeenschap jaarlijks zal moeten
> bijdragen, namelijk 1 miljard dollar per jaar voor de salarissen van
> Afghaanse politiemensen en militairen. En dat is dan weer een kwart van de
> 4 miljard dollar die voor deze salarissen nodig is en waarvan de Afghaanse
> regering zelf slechts 500 miljoen dollar kan ophoesten, van een bruto
> nationaal product dat 2 miljard dollar omvat. Waar het resterende bedrag
> van jaarlijks 2,5 miljard dollar vandaan moet komen wordt uit de
> regeringsbrief niet duidelijk.
>
> Een en ander is in ogen van Kerk en Vrede in ieder geval geen vorm van
> "duurzame financiering" en al helemaal niet van "duurzame veiligheid" waar
> de regeringsbrief over spreekt. Duurzame veiligheid wordt niet
> bewerkstelligd door veiligheidstroepen maar door een proces van
> verzoening, herstel van vertrouwen en sociaal-economische ontwikkeling. De
> regering stelt in de brief: "De geboekte voortgang [van militaire
> veiligheid - KenV] is niet onomkeerbaar. Het verzoeningsproces is nog
> nauwelijks op gang gekomen." Ze verbindt hier echter geen consequenties
> aan. Begin juli wordt volgens de brief in Tokio verder gesproken over de
> bijdragen van de internationale gemeenschap aan de sociaal-economische
> ontwikkeling van Afghanistan, maar welke initiatieven de internationale
> gemeenschap wil nemen om het verzoeningsproces op gang te brengen blijft
> onbesproken, terwijl juist hier door gezaghebbende denktanks als de
> International Crisis Group alle prioriteit voor wordt bepleit. Kerk en
> Vrede sluit zich bij dit pleidooi aan.
>
> AFVLOEIEN
>
> De veiligheid in Afghanistan komt door de transitie waarbij de westerse
> troepen in 2014 de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in heel
> Afghanistan aan de door hen opgeleide Afghaanse veiligheidstroepen zullen
> overdragen zelfs nog verder onder druk te staan, omdat van deze Afghaanse
> veiligheidstroepen de komende tijd ongeveer een derde deel zal moeten
> afvloeien om van het huidige kostenplaatje van 6 miljard dollar per jaar
> op de, nog steeds niet volledig gedekte, 4 miljard dollar per jaar te
> komen. Naar het oordeel van Kerk en Vrede wijst de regering terecht op de
> ervaring die "leert dat ontwapening en re-integratie niet eenvoudig zijn
> en een zorgvuldige planning, gekoppeld aan voldoende middelen, vereisen."
>
>
> Volgens Kerk en Vrede zullen die `voldoende middelenī er vooral toe moeten
> dienen om het afvloeiende veiligheidspersoneel op een andere wijze in hun
> bestaan te laten voorzien. Dit staat echter op gespannen voet met de
> nadruk op rechtstaatontwikkeling waar de Nederlandse regering zich op wil
> blijven concenteren in de door haar gefinancierde ontwikkelingsprojecten
> waarmee zoīn EUR 2 miljoen per jaar gemoeid is; nog geen 10% van de
> financiŽle bijdrage aan de salarissen van de Afghaanse veiligheidstroepen.
> Kerk en Vrede onderschrijft het belang van een rechtstaat maar wijst er op
> dat juist armoede, werkloosheid en vooral uitzichtloosheid duurzame
> veiligheid in de weg staan. Ze zou de financiŽle bijdrage aan de
> salarissen van het veiligheidspersoneel liever besteden aan projecten voor
> duurzame ontwikkeling.
>
> Met het oog op de enorme troepenreducties stelt Kerk en Vrede bovendien
> kritische vragen bij nut en noodzaak van de lopende trainingsmissie in
> Kunduz, het pleidooi van de regering om de EUPOL-trainingsmissie in
> Afghanistan voort te zetten en de opmerking dat voortzetting van de
> huidige trainingsmissie in Kunduz na 2014 aan een volgend kabinet wordt
> overgelaten. Omdat in de wandelgangen de zgn. "Kunduz-coalitie" al
> veelvuldig genoemd wordt als toekomstige regeringscoalitie zal Kerk en
> Vrede deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten blijven houden. Naar het
> oordeel van Kerk en Vrede kunnen de huidige en de volgend weekend op de
> NAVO-top toe te zeggen middelen beter besteed worden aan de sociaal-
> economische ontwikkeling van Afghanistan en zou de internationale
> gemeenschap zich veel meer dan nu het geval is moeten richten op het
> noodzakelijke vredes- en verzoeningsproces. Daar zou de Nederlandse
> regering op de NAVO-top ook voor moeten pleiten.
>
> ANDERE BALANS
>
> De vereniging Kerk en Vrede heeft de afgelopen tien jaar bij voortduring
> gepleit voor een volstrekt andere balans tussen de militaire en de sociaal-
> economische ondersteuning die Nederland en de internationale gemeenschap
> zouden moeten leveren aan de veiligheid en ontwikkeling van Afghanistan.
> De eenzijdige nadruk die de afgelopen jaren steeds weer is gelegd op de
> militaire bijdrage heeft het land geen stap verder geholpen en heeft de
> interne spanningen alleen maar verder aangewakkerd. Nu het Westen zich de
> komende jaren uit Afghanistan zal terugtrekken blijven de Afghanen met de
> gevolgen van de falende beleid zitten. Het is het slachtoffer van een
> blind geloof in de effectiviteit van militair geweld. Kerk en Vrede meent
> al sinds haar oprichting in 1924 dat we niet de weg van de oorlog maar die
> van vrede en verzoening moeten bewandelen en besloot in dat kader op haar
> ledenvergadering van afgelopen zaterdag 12 mei tot het voeren van een
> campagne "Maak Oorlog Illegaal".


> Op Zo, 13 mei, 2012 17:19, schreef Jan Schaake:
>> Beste mensen,
>>
>> De regeringsbrief over Afghanistan staat nog steeds niet op internet, maar
>> ik kreeg hem vanochtend wel doorgestuurd door een medewerker van de
>> SP-Tweede Kamerfractie. Ik heb de brief inmiddels op de Afghanistan-inzet
>> doorgenomen:
>>
>> 1. voortzetting van de huidige NAVO-missie in Kunduz (of elders) na 2014
>> wordt aan volgend kabinet (de Kunduz-coalitie?) overgelaten;
>> 2. Nederland is wel een voorstander van voortzetting van de EUPOL-missie
>> na 2014 en zal zich daarvoor in blijven zetten;
>> 3. de Afghaanse veiligheidstroepen zullen vanaf 2015 sterk worden
>> gereduceerd; Nederland wijst op het moeizame proces van reÔntegratie. Maar
>> waarvoor trainen we dan nieuwe recruten? Kunnen we dan niet beter in
>> sociaal-economische ontwikkeling investeren?
>> 4. Het gereduceerde Afgahaanse veiligheidstroepen kosten 4 miljard dollar
>> per jaar; de internationale gemeenschap zal 1 miljard bijdragen; de
>> Afghaanse regering 500 miljoen. Waar de resterende 2,5 miljard vandaan
>> moet komen is mij niet duidelijk...
>> 5. Nederland is bereid om vanaf 2015 25 miljard te betalen aan
>> politiesalarissen (uit ODA- dus ontwikkelinsgelden) en 5 miljard per jaar
>> voor militaire salarissen (uit non-ODA). Ik heb even niet paraat hoeveel
>> we aan ontwikkelingsprojecten geven in Afghanisten, maar vast veel minder!
>>
>> Ik zal proberen om deze punten in een korte reactie te formuleren en zo
>> mogelijk vanavond nog als persbericht rond te sturen. Morgen als brief
>> naar de woordvoerders in de Tweede Kamer.
>>
>> Met vriendelijke groet,
>>
>> Jan Schaake
>
> Meer Midden-Oosten: http://vredessite.nl/middenoosten/
> _______________________________________________
> Midden-Oosten mailing list
> Info, abonneren en opzeggen:
> http://less.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/midden-oosten
>
Meer informatie over de Midden-Oosten maillijst