[Midden-Oosten] (Fwd) Cleveringalezing Jeruzalem is grote dwaling

Boyd Noorda, Socia Media mailinglists2008 op sociamedia.nl
Do Nov 25 14:01:07 CET 2010


------- Forwarded message follows -------

PERSBERICHT


CLEVERINGALEZING IN JERUZALEM IS GROTE DWALING

Leidse Actiegroep Stop de Bezetting stuurt protestbrief aan de Leidse 
Alumnii Vereniging en de rector Magnificus van de Rijksuniversiteit te 
Leiden 

25 november 2010 

"Vandaag wordt op de Hebreeuwse universiteit in Jeruzalem de Cleveringa 
lezing gehouden. Deze oratie wordt jaarlijks door uw universiteit 
georganiseerd, ter herinnering aan de protestrede die hoogleraar Rudolph 
Cleveringa op 26 november 1940 op de Leidse universiteit hield. Als 
decaan van de rechtenfaculteit sprak hij zijn afschuw uit over de 
maatregel van de Duitse bezetter om joodse hoogleraren, onder wie zijn 
collega E.M. Meijers, die op dat moment college had zullen geven, van de 
universiteit te verwijderen. Rudolph Cleveringa is sindsdien een beroemd 
symbool voor het "bolwerk van academische vrijheid" (het motto van de 
Universiteit van Leiden 'Praesidum libertatis') 

In de aankondiging van de lezing in Jeruzalem wordt de keuze voor deze 
stad als volgt gemotiveerd: "Cleveringa trok al aan het begin van de 
oorlog zijn mond open, vooral over de vrijheid van meningsuiting. Dat 
wordt in IsraŽl nog steeds enorm gewaardeerd, temeer omdat er in het 
buitenland nog steeds universiteiten zijn, die proberen IsraŽlische 
hoogleraren en studenten te boycotten". 

Er is voldoende reden tot een boycot van Israelische universiteiten. Let 
wel: deze boycot is gericht tegen de instituties en niet tegen individuen. 
Het moet u bekend zijn, dat juist in IsraŽl er alles aan wordt gedaan om 
'dissidenten' op de universiteiten de mond te snoeren en te intimideren. 
De taalkundige Tanya Reinhart, die werkte aan de universiteit van Tel Aviv 
alsmede de universiteit van Utrecht , moest in 2006 wegens haar 
uitgesproken opinies over IsraŽls mensenrechtenschendingen als gevolg van 
"bureaucratic harrassment" het veld ruimen. In 2008 werd de historicus 
Ilan Pappť , schrijver van "The Ethnic Cleansing of Palestine" het werken 
bij Haifa University vrijwel onmogelijk gemaakt, hetgeen leidde tot zijn 
vertrek naar het Verenigd Koninkrijk. 

Verder noemen wij de betrokkenheid van IsraŽlische universiteiten bij 
bijv. demografisch onderzoek dat onderbouwing geeft aan het concept van 
het zogenaamde Arabische demografische gevaar, en leidt tot voorstellen 
om dit "gevaar" aan te pakken die zouden kunnen bestempeld als "etnische 
zuivering". Voorts zijn universiteiten actief betrokken bij onderzoek dat 
het IsraŽlische bezettingsleger dient. Hebrew University in Jeruzalem 
waar de Cleveringa lezing plaatsvindt heeft zijn campus uitgebreid door 
onteigening van Palestijnse grond in bezet Oost-Jeruzalem. Ook Bar Ilan 
University staat op Palestijns bezet gebied, evenals de College of Judea 
and Samaria. 

Tegelijkertijd wordt de toegang tot onderwijs voor Palestijnse studenten 
zeer bemoeilijkt door frequente sluiting van universiteiten alsmede de 
beperkingen in fysieke mobiliteit van studenten. Voeg hieraan toe dat 
vandaag de dag talrijke pleitbezorgers voor mensenrechten en vreedzame 
activisten voor gelijke rechten van de Palestijnen in Israel achter de 
tralies zitten, en dat uiteenlopende wetgeving in de maak is om het werk 
van critici in de toekomst onmogelijk te maken. 

Tot slot wijzen wij ook op de brief die u van IsraŽlische zijde zal hebben 
bereikt, en die wijst op de institutionele medeplichtigheid aan de 
IsraŽlische bezettingspolitiek en racisme, zie 
http://www.alternativenews.org/english/index.php/topics/economy-of-the-occ 
upation/3014-israeli-citizens-to-leiden-university-please-do-not-hold-the- 
2010-cleveringa-lecture-at-the-hebrew-university . 

Datgene waar Rudolph Cleveringa voor stond, wordt momenteel in IsraŽl 
ernstig bedreigd. IsraŽlische universiteiten zijn in deze medeplichtig. 
Het is totaal onaanvaardbaar dat Cleveringa's naam in dit kader wordt 
misbruikt! Wij zijn dan ook verbijsterd over uw argumentatie voor de 
beslissing een Cleveringalezing in Jeruzalem te organiseren en zien dit 
als een grote dwaling uwerzijds." 

Namens de Leidse Actiegroep "Stop de bezetting"
Sonja Zimmermann 




Meer informatie over de Midden-Oosten maillijst