[Duurzaamlijst] Steun Barbara van Dycks rechtszaak tegen haar ontslag n.a.v. een anti-gentechactie!

Linda Coenen linda op aseed.net
Di Mrt 20 10:26:53 CET 2012


Steun Barbara van Dycks rechtszaak tegen haar ontslag n.a.v. een

anti-gentechactie!

In slechts een paar dagen tijd werd een petitie voor de intrekking van
het ontslag van Barbara Van Dyck ondertekend door meer dan 4000 mensen,
waaronder academici, mensenrechten- en milieu-activisten, en vele
bezorgde burgers. Op vrijdag 3 juni 2011 ontsloeg de K.U.Leuven de
onderzoekster op staande voet wegens haar publieke steun aan de acties
van het Field Liberation Movement in het kader van een actie tegen de
GGO in Wetteren op zondag 29 Mei. De petitie noemt het ontslag "een ware
aanfluiting is van het arbeidsrecht en de principes van academische
vrijheid en vrijheid van meningsuiting." Ze werd overhandigd aan de
KULeuven rector Mark Waer bij het begin van het academisch jaar, in
september 2011. Tijdens de zomer waren gesprekken gevoerd om tot een
herstel van Barbara's aanstelling te komen. Toch is het ontslag niet
ingetrokken. Daarom Barbara is gedwongen om de zaak voor de
arbeidsrechtbank brengen. Het voeren van zo'n zaak kost geld. U kunt
helpen door haar hier financieel in te ondersteunen. In het belang van
academische vrijheid en onafhankelijkheid van de wetenschap is het zaak
om deze te winnen! De zaak zal worden besproken in de zitting van de
Arbeidsrechtbank in Leuven op 19 april 2012.

Bijdragen kunnen gestort worden op de rekening van ‘Slow Science Comité’
bij de Triodos Bank, IBAN: BE69 5230 8047 1578 - BIC: TRIO BE BB

De steunpetitie voor Barbara van Dyck is gesloten. De inleiding daarvan
luidde als volgt:
Op vrijdag 3 juni ontsloeg de K.U.Leuven onderzoekster Barbara Van Dyck
op staande voet wegens haar publieke steun aan de acties van het Field
Liberation Movement in het kader van een actie tegen de GGO in Wetteren
op zondag 29 Mei. Of men het nu eens is of niet met het doel en de
methode van deze actie, wij vinden deze sanctie buitenproportioneel en
een aanfluiting van de academische vrijheid en vrijheid van
meningsuiting. Wij roepen de leden van de academische wereld op zich te
verzetten tegen het ontslag van Barbara Van Dyck en deze open brief te
ondertekenen. De open brief zal, samen met alle ondertekeningen, bezorgd
worden aan de rector en vice-rector onderzoek van de K.U.Leuven.

Lees de volledige petitietekst en andere achtergrondinformatie over het
gebeurde op http://threerottenpotatoes.wordpress.com/






Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst