Joegoslavische analyze 02, Mei 1999.

MSP
29-04-99

Gegroet lieve mensen,

Wat een wereld, vind U ook niet? Zo mooi en zo lelijk, zo natuurlijk en artificieel (is dit een nederlands woord?), zo intelligent en zo onnozel. De storm met email berichten is een beetje geluwd, een teken dat de meeste mensen de oorlog beu zijn? Ondertussen denderd de wervelwind van de Nato nog steeds door geheel Joegoslavie. Ik ben steeds meer verbaasd dat de Nato dit ooit heeft kunnen flikken.

In deze korte berichten die wij maandelijks versturen kunnen wij natuurlijk nooit een geheel beeld geven. Na de vorige oorlog in Europa hebben duizenden geschiedschrijvers hun best gedaan en nog komt er informatie vrij die altijd geheim is gebleven. Dus wij maken ons geen illusie. Ik bereid een nieuw boek voor, kom ik er zelf in ieder geval mentaal weer boven op zonder de werkelijkheid te negeren. Maar we maken ons geen illusies omdat wij weten dat we gewoon moeten blijven werken om ons 'humanitaire werk' te kunnen blijven voortzetten. Een donatie zit er voor ons niet meer in omdat wij al bestaan, omdat wij ons eigen boontjes kunnen doppen en omdat structurele kosten, de enigste kosten die wij niet kunnen dekken met ons werk, niet worden gegeven. De fondsen draven door nieuwe ideeen te lanceren, de oudere, meer ervaren ideeen, overvleugelend. Hoe destructief kan goedheid uitpakken....

Ik hoop dat U inmiddels ook tot de conclusie bent gekomen dat de Kosovo crisis eigenlijk een wereld oorlog is. Ik bedoel zo; hij is live te zien in alle werelddelen, alle leiders uit alle werelddelen hebben hun statements er over gemaakt. Een Fin mag de hete kolen uit het vuur halen, de Chinezen worden middels precisie bombardementen op afstand gehouden, de Russen mogen grootmacht spelen, medewerkers van humanitaire organisaties in Africa worden naar het crisisgebied gestuurd en zo verder. Deze medewerkers overigens beschouwen de vluchtelingenkampen in Macedonie en Albanie als twee sterren hotels in vergelijking met de vluchtelingenkampen in Africa. Het feit dat het blanke vluchtelingen zijn zal zeker een andere impact gehad hebben op de televisiekijker, die al gewent is aan zwarte vluchtelingen. Is dit racisme of niet?
Ik heb al eerder gezegd; oorlog is niet zozeer geweld, oorlog is verwarring waarin geweld ongestraft kan plaatsvinden. En de gehele wereld is een beetje confuus op dit moment.
Ik was op de Hague Appeal for Peace (daarover later meer) en daar was de druk op de organisatie zo groot om iets over Kosovo te zeggen dat ze er hun vingers gruwelijk aan brandde. Ik wasop enkele bijeenkomsten, meer om mijn gewaardeerde sjef te ontlasten die overdonderd werd met bijna denigrerende vragen zoals 'Waarom heb je ons niet gewaarschuwd?', 'Wat is dan jullie oplossing?' en 'Wil jij dan wel met Milosevic praten? (alsof hem wat gevraagd werd voordat die bommen vielen) en daar heb ik me maar bij het onderwerp gehouden. Ik zei: "Als we hier, in dit buurthuis, in deze hollandse stad, een probleem constateren dan kunnen we niets anders doen dan een oplossing vinden die hier in deze stad verbetering brengt." Het heeft ook geen zin om met buurtbewoners een oplossing te bedenken voor Kosovo wetende dat zelfs naar de minister president (daarover laater ook meer) niet geluisterd wordt.
Nee, ik wil geen doempriester zijn en ieder die mij zo ziet maakt zelf een vreselijke fout maar ik maak me geen illusies. Joegoslavie wordt botweg vernield, bruggen, scholen, kloosters, gevangenissen en kantoren worden tot strategische doelen gebombardeerd en, als het even kan, met de grond gelijk gemaakt. Eerst was Milosevic een schurk, samen met de Cetnik bendes, later waren het alle serviers en nu is het al geheel Joegoslavie (met minstens 15 nationaliteiten). Waar heb ik dergelijke spraakverwarringen eerder meegemaakt? (voor hen die het niet weten, dat was in Bosnie). Het Dayton accoord, inmiddels zo dood als een pier, kan nog altijd als uitgangspunt dienen voor Kosovo, terwijl het een land opleverde dat nog onechter is als Joegoslavie van Tito was, een dat land is kapot gemaakt met economische maatregelen en 'democratische stimulans' aan deelrepublieken. Daarom dat alle nationalistische partijen in voormalig Joegoslavie het woord democratisch in de naam heeft staan. Dus misschien moet dat accoord voor Kosovo nog eens heroverwogen worden voordat het aangenomen wordt. .
watch the text above the doorOoit schreef ik, en ik weet niet of het gepubliceerd is want dat moet ik ook allemaal zelf doen, dat het wel heel eenvoudig is voor derden om de europese 'eenheid' te ondermijnen. Dat het zo snel zou gebeuren is toch wel een verrassing. Dus, zeggen de europeanen, is dit het moment dat we moeten aantonen dat we onze eenheid bewaren. Deels ben ik het daar wel mee eens maar niet als dat betekend dat we verder moeten gaan met een ongelofelijke oorlog te voeren, volledig illegaal, buiten proporties, gebasseerd op onechte, ja zelfs valse argumenten, leugens en propaganda.
Misschien denk je dat ik iets te hard van stapel loopt maar ik vraag je; waarom staan er in de media geen artikelen van Desmond Tutu, van Michael Gorbatsjov, van Naom Chomsky, Jesse Jackson, Georgy Konrad, Martin S. Past (grapje), etc? De internationale media staat vol met oud adviseurs van americaanse presidenten en dat soort types. Als er al een verklaring van de voorgenoemde lieden in staat dan wordt dat ondergesneeuwd door de andere krachten, niet met kwaliteit maar door simpele kwantiteit. De media, gelijk voetbal, huizen, electriciteit, openbaar vervoer, voedsel distributie en gezondheidszorg zijn geprivatiseerd en dat betekend winst maken. DE media moeten van de eigenaren de vrije markt stimuleren (en beschermen). Misschien moeten we een quotum instellen voor het maximum aan geld dat op de wereld mag bestaan. Het idee dat iemand niet meer dan 10 miljoen mag hebben werd ook al weggehoond.
De wapen industrie zou eigenlijk nonprofit gemaakt moeten worden. 'Ja,' zei er toen iemand, 'maar dan worden bommen goedkoper en kun je er nog meer van maken.' Ik reageerde maar net zo naief door te stellen dat er dan meer vrede afgedwongen kan worden.

Ondertussen is Milosevic eindelijk beschuldigd door het Joegoslavie tribunaal. Het heeft bijna 7 jaar geduurd voordat het zover kwam, en je mag je nog altijd afvragen of alle bewijzen die verzameld zijn ook werkelijk aan het tribunaal zijn over gedragen. Ondertussen hopen we ook dat zijn banktegoeden eindelijk bevroren zijn zodat hij zich geen advokaat kan veroorloven die de zaak tig jaar kan rekken. Misschien een idee om banktegoeden van dergelijke lieden te gebruiken om verplicht de wederopbouw mede mee te financieren?
Kunnen we nu ook Karadzic oppakken? Die is nu toch geen gevaar meer voor de broze vrede in Bosnie?

Laten we eerlijk zijn; zoals een politicus op de Hague Appeal for Peace al zei: Hoe kun je de Navo stoppen? Met andere woorden; De militairen gaan hun gang, de meeste politici laten zich gebruiken en worden ingezet om het het volk uit te leggen, wat ze met verve trachten te doen. De nieuwe wereld orde kan wel eens zijn zoals wij altijd gehoopt had dat hij niet zou worden, en sience fiction is achterhaald. De oorlog is al bezig en die draaien we nooit meer terug. Met Milosevic in de officiele beklaagdenbank en Nato grondtroepen (voorafgegaan door UCK kannonnevoer) die binnenkort doorstoten is er geen sprankje hoop op een snelle vrede.

Het enige dat ons nog rest is de politici voor de gek houden: stem bij de komende verkiezingen gewoon zoals je gewend was. Hierdoor verwacht de politici geen onraad. Om daarna, bij de landelijke verkiezingen ineens onverwacht massaal op partijen te stemmen die niet alleen een pauze van bombardementen wil, maar gelijk en met onmiddelijke ingang uit de Nato stapt en als het even kan het zinkbare schip Europa snel verlaat. Dat zal ze verrassen en dan zullen er vele bijdraaien. Vroeger van een gulden een daalder waard maar straks een Euro, en wat je daarmee koopt hangt af van de begroting van Italie, de werkeloosheidcijfers in Engeland en zo verder.

Lieve mensen, ik ga er van uit dat U actief en vredelievend ben, anders had uit de weg naar deze nieuwsbrief nooit gevonden. Bereid U voor, vindt Uw medestanders, breidt U uit en sla de politici om de oren zodat het in de (Nederlandse) geschiedenisboeken terecht komt. Het is toch van de pot gerukt dat ene Wiegel met een ego trip dit wel lukt en daarmee het gehele idee dat Nederland actief mee doet aan een oorlog overschaduwt.

Geluk en vrede gewenst.