Ecologische conferentie Banja Luka

Het regionaal centrum voor Ecologie van Milieucontact Oost Europa hield een seminar in Banja Luka. Er waren voor het eerst sinds de oorlog ecologische groepen uit Bosnie, Joegoslavie en Slovenie gezamelijk aanwezig.
Doel is om een permanent milieukontact tussen de verschillende, vaak geisoleerde of gefragmenteerde groepen te bewerkstelligen. Na een introductie van alle groepen die een hele dag duurde volgde er een tweede dag waarin verschillende onderwerpen, zoals implementatie van de Aarhus confentie, samenwerking tussen verschillende groepen en projecten en marketing strategieen besproken werden. De sfeer was uitmuntend, de resultaten, naar ik kan beoordelen, bemoedigend.
Naar ik hoop krijgt deze groep meer invloed om het prachtige land te beschermen tegen het soms rigoreuze markmechanisme.

More information through the Regional Environmental Center in Sarajevo or Banja Luka