Wie zijn de vredesstichters?Een zwart behaarde man stond op en groette mij. Ik voelde alsof ik in z’n ogen viel zo diep en onmetelijk waren zij. “ mijn naam in Duro” zei hij. “Ik ben blij je te ontmoeten, Jimmy”
“ik ben erg blij jou uiteindelijk te ontmoeten” zei ik. “Ik heb het gevoel dat je het grootste miserie ben tijdens mijn verblijf in Kroatië. Ik heb veel van je gehoord en toch weet ik niets van jou.”
Hij keek me aan en lachte. “Ik zal vooraan beginnen.” zei hij. “Hoewel de geschiedenis van de mensheid altijd in conflict is. Dit conflict openbaart zichzelf in iedere relatie, inclusief die tussen groepen van mensen. Als dit gevoel van conflict groot word trekken de staten ten strijde. De gevechten doden duizenden, of miljoenen. Conflicten in de wereld zijn een resultaat van conflicten in onszelf. We projecteren dat gevoel naar de wereld toe omdat we nog niet klaar zijn met de verklaring dat wij de oorzaak zijn, en daarom ook de oplossing zijn van het conflict. 
Zodoende raasden oorlogen in de wereld sinds het begin van de tijden omdat wij nog niet klaar zijn om om te gaan met het conflict in onszelf.
Al duizenden jaren is er een geheim genootschap geweest wiens verantwoordelijkheid het was om humaniteit de kans te geven volwassen te worden Dit genootschap heeft altijd bestaan dicht bij een plaats in de wereld waar het conflict het grootst is, in landen of gebieden die de ergste vormen van haat, hebzucht en oorlog ervaren . Dit is omdat de kracht van hun werk is het grootst als het conflicten oplost in het centrum, of vanuit een plaats waar het het dikste is.
Deze mensen leven daarom in stilte, onzichtbaar, zonder op te vallen, in het centrum van de wanhoop, in het midden van het conflict. Hun werk is niet gezien door de wereld. Het is spiritueel werk en de functie is om de pracht van het goddelijke licht te vergroten in geheel de wereld. Op deze manier inspireren zij vrede, ze geven hoop en prenten zij een wens naar vergeving in. Oorlogen beëindigen, mensen en staten leren van hun fouten. Iedere keer komt de menselijkheid een beetje dichter bij de acceptatie van de waarheid van de creatie, dat vrede en conflict binnenin zetelen en dat het alleen maar daar opgelost, ervaren en beleefd kan worden. Deze gemeenschap, de afgezanten van het licht zal blijven bestaan in gebieden van extreme conflicten totdat het bewustzijn hierover geheel bekend is. Dan zal het niet meer nodig zijn. En die dag komt snel” zei hij.
Het is als de wereld het verst van vrede af lijkt te zijn dat zij het dichtste bij is. Als je naar de wereld kijkt is het duidelijk dat we meer kracht, meer wapens en meer haat hebben dan ooit tevoren. Maar tegelijkertijd is er meer begrip, hoop en verlangen naar vrede dan deze wereld ooit heeft gekend.
Deze twee schijnbaar tegenovergestelde ervaringen maken duidelijk dat de wereld groeiende is naar een tijd die klaar is zich te bewegen voorbij zijn gescheiden-geest denken en ruige oorlogs systeem, naar een wereld van vrede, samenwerking en harmonie. Dit word aangegeven door de wereldse veranderingen die waargenomen zijn in de laatste jaren. Het word ook voorspelt in de oude culturen en religies. Dit is de tijd waar zij allen aan refereerden. Maar niemand van hen was zich bewust van het werk en de missie van de Afgezanten. Dit omdat het essentieel was dat hun aanwezigheid en invloed een geheim bleef. Hun functie is verborgen gebleven terwijl zij hun werk voor de mensheid deden en in stilte een podium opzette voor de dag dat hun werk niet meer nodig zal zijn. Dit zal gebeuren op de dag dat de mensheid volwassen in geworden en de verantwoordelijkheden accepteert voor wat er gecreëerd is. Die tijd is bijna daar.”

 Je zei dat deze Afgezanten van het Licht al duizenden jaren aanwezig zijn.” zei ik. Hoe hebben zij geheim kunnen blijven en hoe kunnen zij hun werk voortzetten door de generaties heen?”

 Hoe het hun gelukt is kan ik onmogelijk vertellen.” zei Duro. Afgezanten beschikken over een goddelijke vorm van begrip dat onbekend is voor de rest van ons. Zij zijn in staat te zijn, of niet te zijn, zoals zij dat zelf bepalen. En over de voortgang nadat zij sterven; als een der Afgezanten zijn werk heeft volbracht is hij ontslagen van zijn taken. Dit betekent niet dat hij sterft maar verandert. Je zou dit een soort hemelvaart kunnen noemen. Als dit gebeurt moet er een vervanger komen omdat er een bepaalt aantal moet blijven bestaan. Men word tot afgezant benoemd. Ik weet niet hoe dit gebeurt. Degene die gekozen is vind zichzelf in de situatie, zonder verklaring. Misschien voelen zij een oncontroleerbare drang om een deel van de wereld te bezoeken waar zij nog nooit geweest zijn, misschien een plaats die getroffen word door een vreselijke oorlog. Niemand begrijp waarom ze gaan, maar ze gaan. Ooit worden zij naar de gemeenschap geleid die altijd verborgen is in een soort bewegende ruimte. Als ze aankomen realiseren zij zich dat ze hier altijd naar op zoek zijn geweest. Ze nemen hun plaats aan om het wiel in. “

Jimmy en zijn reisgenoten reizen door de bergen tot vlak bij de grens van Kroatië en Bosnië om deze mysterieuze gemeenschap te treffen. Daar treft Jimmy iemand de bekent staat als De Leraar die hem constant verklaart wat het doel is van de afgezanten en wat zijn persoonlijke rol in de roeping is.

 “ Wanneer zullen de veranderingen zich voordoen?’

 In duizenden jaren hebben de Afgezanten van het Licht de wereld voorbereid op dit moment. Onze enige functie is het openhouden van de hemelpoorten geweest of om de vloed van het goddelijke licht te continueren en te versterken. Omdat de mensheid dit vreemde pad heeft gekozen, hebben wij geleefd om de terugweg naar de liefde te versnellen. Ons werk bestond uit het vertalen van de energie van haat en angst naar die van genot en onschuld. We hebben ons hier fysiek geplaatst om de onverenigbare verschillen tussen liefde en angst te tonen. Je richt geen spotlicht op iets tijdens de dag. Je richt het licht in het donker omdat het dan duidelijk gezien word. Temidden van de rook en puin van de oorlog komt een licht zo sterk dat het niet genegeerd kan worden. Wij voeren onze missie in het geheim uit omdat het niet nodig is dat de mensen weten dat we hier zijn. Veronderstel wat er zou gebeuren als ze wisten dat we hier waren. Tot nu toe zijn ze nog niet in staat geweest te begrijpen wat wij doen. Maar dat is aan het veranderen. Wij zij de schildwachten van het menselijk ras geweest. Tot nu toe hebben we in de schaduw gewacht op de mensheid totdat die klaar is om z’n eigen lot te controleren. Er zijn nu genoeg verlichtende geesten om dit mogelijk te maken. De omschakeling van angst naar liefde zal eenvoudig zijn als hen die de liefde geaccepteerd heeft opstaan en optreden als steward van di besef. Kennis over het werk van de Afgezanten van het Licht zal deze beweging versnellen. Als de mensheid vrijheid verkiest boven gebondenheid, is ons werk gedaan. Dit, Jimmy, is wat jij moet doorgeven aan de wereld.”
‘ Nu dat je hier bent zal je leven nooit meer worden wat het was. Je hebt de belangrijkste missie aanvaard, het uitroepen van het einde der tijd. Maar het einde van de tijd zal niet komen zoals de mensen denken, in een zucht en een stoot. De tijd zal eindigen in het licht omdat het begon in het donker. De tijd zal eindigen als de mensheid de eeuwigheid als zij huis geschouwd. Dit is werkelijk het belangrijkste moment in de geschiedenis. Jouw functie is om de mensen te helpen begrijpen wat de werkelijke betekenis van vrede is, zodat zij dat kunnen verkiezen boven angst.”

 “Waarom is het zo belangrijk dat ik hen dat leer?’ vroeg ik.

 “ Heel snel. Bijna iedereen op de planeet heeft veranderingen in de gaten, zowel in het bewustzijn als in de omgeving. Uiteraard zijn de veranderingen in de omgeving een simpele reflectie van de veranderingen in het bewustzijn. De uitdrukking van angst zijn groter dan ooit tevoren maar hetzelfde is het geval met uitgebreidheid van de liefde. Deze energieën lijken zich in twee tegenovergestelde richtingen te bewegen. De wereld voelt alsof het in tweeën gedeeld word.
De spirituele ontwakening die je gezien hebt is slechts het begin. Als meer en meer mensen kiezen om hun angst los te laten en te leven met liefde, een besef zal plaatsvinden dat het universum nog nooit eerder heeft gezien. Het is klaar om te gebeuren. Maar de steigers moeten eerst verwijdert worden voordat wij in staat zijn om de inhoud van de meest geweldige tempel te kunnen zien. De fresco’s zijn geschilderd. maar we kunnen er alleen maar van genieten als de steigers verwijdert zijn. Het proces van verwijderen van de steigers lijkt gewelddadig en traumatisch, maar het is noodzakelijk om de pracht van de tempel te aanschouwen. Daarom is het zo belangrijk dat mensen leren over het goddelijke licht omdat het hen leert hoe zij werkelijk zijn. Het laten gaan van angst is het enigste dat nodig is om vrijheid te herwinnen. Alles wat je altijd al wilde is altijd al van jou geweest. Het word tijd dat de mensen begrijpen hoe eenvoudig dit is.” Afgesneden en paniekerende soldaten die zich terugtrekken worden gezien en ze komen deze kant op. iedereen gaat naar buiten en ligt stil op de grond. Ze worden niet gezien... Dan word dit uitgelegd en ik kom tot het uiterste van de verklaring; “...De Afgezanten hebben de mogelijkheid om hun gedachten over grote afstanden te projecteren. Het enige dat wij moeten doen is niet tussen in komen. Daarom gaan wij op de grond liggen en maken onze gedachten helder.
“vergeet niet; één gedachte- dat is de sleutel. Dit is tevens een aanwijzing over het geheime werk van de Afgezanten. De soldaten kunnen ons nooit zien want zij herkennen ons niet. Klinkt dit nog enigszins logisch? Je ziet dat wij vrede voor de mensheid accepteren, dat de mensheid voor zichzelf weigert te accepteren. Hoe konden de soldaten ons zien als het enigste dat zij zie oorlog is?”
“Mensen moeten verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen. Mensen moeten voor vrede kiezen, vastberaden en definitief. Zoals ik al zei voorheen; alles dat we ervaren is een keuze die we maken.”
“Als je wil weten welke keus je maakt, kijk om je heen. Wat zie je, conflict of vrede? Dit is de eerste les die een Afgezant van het Licht moet leren; dat alles wat ze ervaren daar is omdat ze dat zo wilden. Als je dat accepteert dan kun je beginnen met het veranderen van je ervaringen. Jij bent de oorzaak en de wereld is het effect. Verander je gedachten over de wereld en de wereld verandert.” “Een kritische massa is bijna bereikt. Als er genoeg mensen zijn die het denkbeeldige gat tussen waarheid en illusie overbruggen, zijn de Afgezanten die je nu hier ziet niet nodig om dat momentum vast te houden. Dit is het volwassen worden van de mensheid. Op dat punt zal een wereld omvangrijke ontwakening plaatsvinden die je je niet had kunnen voorstellen. Een nieuw tijdperk is aangebroken, Jimmy, een tijdperk waarvoor de wereld geschapen is, waar vrede de regel is en niet het conflict en waar liefde de wet is en niet de haat.” Zoek hier geen vrede, maar vind het overal. Zoek de vrede waar het werkelijk is, binnenin je. En probeer dan deze vrede te vergroten waar je ook bent, wie je ook tegen komt. Dan zal de wereld die met het conflict geboren was, vanzelf veranderen. Het zal beginnen met de reflexie van de keuzen die je gemaakt hebt, de keuze om vrede te zien waar het werkelijk is. Durende vrede komt nooit naar een wereld die denkt dat het een keuze heeft tussen vrede en oorlog. De enigste keuze die je werkelijk maakt is tussen waarheid en illusie.
 
 
 

 For CD's, cassettes of concerts,
De afgezanten van het licht newsletter,
Infinity Books, Quincy, MA   617 479 9941