4 verschillende films waar wij mee werkte in het laatste gedeelte van 1999.

1.

1.
Weet U het nog; vorig jaar werkte we een maand met Bart Lodewijks en Gerard Hulsenbeck. Zij kwamen om een film te maken over de economische en ecologische situatie in een na-oorlogse maatschappij.
Wellicht was het onderwerp journalistiek gezien te groot voor hen, zeker omdat zijn deels artistiek en niet journalistiek geschoold zijn.
Het duurde dan ook een tijd voordat de montage van de film klaar was. Ik heb enkele probeersels gezien en was niet erg onder de indruk. Maar nu kreeg ik de uiteindelijke versie in handen en eerlijk is eerlijk, de film is veel beter geworden als wat ik er uiteindelijk van verwachtte.
De film heet 'Boro, waarom ben je niet weggegaan'. In deze film lokale mensen die gewoon vertellen hoe zij hun leven weer moeten opbouwen, internationale mensen van politieke en humanitaire organisaties die zich in bochten wringen om hun eigen aanwezigheid te verantwoorden en een ontmijningsteam dat als metafoor dient voor de uiterst kleine manouvreerruimte die over is voor alle betrokkenen.
Kritisch, artistiek en actueel al moet je wel een beetje op de hoogte van de situatie zijn.
De VPRO, die een camera meegaf voor de opnames, besloot de film niet uit te zenden vanwege het feit dat het niet meer actueel zou zijn maar dat lijkt me flauwekul.
Informatie voor vertoning van deze film op te vragen via de Buitenpost of via Bart Lodewijks

2.
Jayce Salloum is een Canadese filmer. Hij was verschillende weken in de gehele Balkan waarvan enkele dagen in Sarajevo, te gast bij de Buitenpost. Hij interviewde een 12 tal mensen. Deze interviews gaan alleen maar over transitie, verandering. De film zal als video-installatie gaan draaien in het Museun voor Mondiale Culturen in Ottawa. Het gehele idee Balkan zal amper terug te zien zijn in de video-installatie, zo verzekerde hij mij.
Een zeer energieke en zelfbewuste man.

3.
Eric Triantafillou is een Americaanse filmer met Griekse wortels. Hij is drie maanden in Bosnie Hercegovina en zoekt naar zijn beelden. Een grote verzameling interviews en regelmatig een aanzet om lokale mensen het heft in eigen handen te laten nemen moeten leiden tot zijn tweede onafhankelijke documentaire. De eerste keer vertoonde hij zijn film op universiteiten en hogescholen. Daarbij nodigde hij in America wonende vluchtelingen uit voormalig Joegoslavie uit om over de film te praten.
Een interactief project, zowel hier in Bosnie als in zijn thuis staat, California, waarbij de initiatiefnemer ruimte geeft aan lokale mensen maar ook de tijd gebruikt om zelf wijzer te worden.
De Buitenpost in deze treed op als chauffeur o.a. naar Srebrenica.

4.
Buitenpost gaf tenslotte ook informatie aan Eric van den Broek en Katarina Rejger. Zij maakte hun eigen film maar kwamen als free lance team ook naar Sarajevo om nog enkele opnames te maken met betrekking op het program NOVA; de moord van de eeuw. Dat ging uiteraard over Gavrillo Prinzip die Prins Ferdinand neerschoot in het centrum van Sarajevo en daarmee de trekker was voor een, twee en wellicht drie oorlogen op de Balkan.
Zij maakte ook een film genaamd Sarajevo Circus. Een extreem harde film over internationals die in Bosnie Hercegovina werken. een documantaire die waarschijnlijk wel een beetje geinspireerd is op de film van Bart en Gerard.
Alhoewel ik denk dat het goed is de 'niet zo geweldige kant' van de internationale hulp, en de concequenties daarvan te tonen, denk ik ook dat zij meer exact hadden kunnen zijn in het aanwijzen van hen die daar gebruik van maken. Vanwege het feit dat er in de NGO wereld veel meer mensen zijn die bereid zijn te praten, zij het hun woorden geworden die het meest gebruikt zijn en zo lijkthet dat de NGO's er werkelijk een zooitje van hebben gemaakt. Maar in feite reflecteren hun woorden die van de internationals in het algemeen waarvan de meerderheid voor GO's werkt en niet voor NGO's.
Misschien toch nog iets te snel gemaakt.
Nu werken zij aan een project dat heet video brieven en ik hoop echt jullie daar meer over te kunnen informeren in een later stadium want de eerste pilot die ik zag, zag er zel erg goed uit.