Wat kan de cultuur betekenen voor de ontwikkeling van Zuid Oost Europa?

Begin deze maand was er een meeting in Sarajevo van artiesten, uitgevers, media en promoters met de vraag wat de cultuur kan betekenen voor de ontwikkeling van Zuid Oost Europa. Helaas kreeg de Buitenpost deze uitnodiging via via enkele dagen later (best wel typisch).
De meeting was bovenal theorie waarbij onder andere het voorbeeld van Noordrijn Westfalen werd aangehaald dat de afgelopen jaren is uitgegroeid van een gebied waarin zware industrie de boventoon voerde tot een regio waar productie van cultuur en media de boventoon voert. Theorie, omdat het mijns inziens niet echt van toepassing is in deze regio; de meeste artiesten zijn vertrokken, er is geen geld en geen middenklasse voor vrije markt gerichte cultuur en de lokale politici zijn niet bereid zich in te zetten voor de vrije cultuur. Zij richten zich meer op een uiterst beperkt spectrum van staatsgecontroleerde kunst, vaak verbonden met nationalistische ideologie of een anarchronistisch begrip van kunst.
Wat bracht de meeting dan wel? Onder andere de verklaring van Melentie Pandilovski, een kunst historicus uit Skopje, dat de kunst gesteund moet worden door de NGO's die nog actief zijn in de regio.
Ook waren de meeste het er mee eens dat jonge artiesten, vooral muzikanten de grensoverschrijdende activiteiten zijn blijven volhouden gedurende al de jaren, maar dat deze groepen vaak uit het underground circuit komen en daarom door lokale overheden en internationale organisaties amper gesteund worden.
Verder werd er een werkgroep opgericht die de intentie heeft artiesten uit de gehele Balkan regio bij elkaar te brengen.

Deze groep (Balkan Arts Network) maakte hun eigen website die je kan zien op http://zayak.scca.org.mk/ban
De Sarajevo afdeling kun je vinden op adres http://www.soros.org.ba/scca