Aanbevelingen van de Buitenpost

De eerste aanbeveling geldt BosniŽ Hercegovina. Uit dit verslag kunt u lezen dat de wederkeer van een normaal leven in alle geledingen van de Bosnische samenleving, zich nu pas langzaam aan het ontwikkelen is. Het stopzetten van hulp, van projecten en van samenwerking zal dan ook drastische gevolgen hebben, op de korte en lange termijn. De Buitenpost zal altijd verbonden zijn met Sarajevo, en trachten ondersteuning te geven.
Zo is de eerste aanbeveling aan alle organisaties, groepen, mensen en landen om hulp en samenwerking aan te BLIJVEN bieden aan die landen en regio's waar de waanzin van oorlog recentelijk de overhand heeft gehad, en de opgebouwde contacten te laten leven, zoals men vriendschap laat leven.

De tweede aanbeveling is meer een algemene opmerking: Aan sociaal- en cultureel maatschappelijke organisaties en instellingen, om een klein deel van hun tijd en budget beschikbaar te stellen voor mondiale bewustwording. Deze kleine beetjes kunnen namelijk voor een geweldige input zorgen in regio's zoals BosniŽ Hercegovina, die teruggeworpen zijn in de tijd vanwege oorlogs-geweld.
Deze aanpak zal tevens de bewustwording van het Nederlandse publiek vergroten. Het zou de Nederlandse maatschappij, bijvoorbeeld, kunnen helpen niet massaal de bommenwerpers te onder-steunen, maar meer massaal de intelligentie van de beschaving te ondersteunen, of meer massaal de vraag 'hoe kan dit anders' op te roepen.

Een volgende aanbeveling geldt voor de media: het zou bijzonder enerverend kunnen zijn de media meer te vullen met kritische informatie, niet alleen ten opzichte van bijvoorbeeld de Balkan, maar vooral ten opzichte van de eigen maatschappij. Hierdoor zullen kranten en televisie minder gevuld zijn met herhalingen en stereotypen, maar meer met achtergrondinformatie. Om een voorbeeld te noemen: Onlangs zei een Joegoslavische diplomaat, dat een dictator de verkiezingen niet kan verliezen. Hij sprak natuurlijk over de man, die in de Nederlandse media werd omschreven als een kleine Hitler. Dat uiteindelijk alle ServiŽrs gelijkgesteld werden aan het metaforische beeld van hun leider, maakte dat de Nederlandse media wel heel erg oppervlakkig verslag deed van de wereldse (media) opinie.

Een volgende aanbeveling geldt de (inter)nationale fondsen en de overheden: Het is over het algemeen aanvaard om projecten te subsidiŽren. De Buitenpost werkt echter als project met daarin diverse projecten, die een samenhang vormen met als doel algemene brede verstandhouding tussen volkeren te stimuleren. Dit door gebruik te maken van vele en diverse persoonlijke ontmoetingen. Voor de afzonderlijke projecten bestaan subsidies, maar voor het kantoor van de Buitenpost en de kosten om deze in stand te houden niet, ook al zijn die nog zo bescheiden (hetzelfde principe geldt overigens voor het Eindhovens Vredesburo). De stelling is over het algemeen, dat structurele kosten niet gesusidieerd worden, men moet deze meer volgens marktconforme voorwaarden zien te regelen. Daarnaast worden hun projecten wel gesubsidieerd. Met andere woorden: wat jullie doen vinden we wel goed en ondersteunen we, maar de manier waarop je er toe komt dergelijke goede dingen te doen moet je zelf zien te verkrijgen.
Volgens de filosofie van de Buitenpost moet dit juist andersom. De organisaties, groepen (de plaats- en tijdsbepalingen), die de bakermat zijn voor de stroom van goede, praktische ideŽen zouden steun moeten krijgen hun activiteiten voort te zetten. De activiteiten zelf, de producten, moeten meer hun eigen weg vinden, dus ook hun eigen financiŽle inkomsten genereren om als idee niet alleen goed te zijn, maar ook haalbaar. En dat is ons inziens met de huidige economische situatie redelijk goed mogelijk.
Dit geld niet alleen voor groepen en organisaties uit de vredesbeweging, de mondiale bewustwording, de internationale samenwerking of de ontwikkelingshulp. Ook culturele instellingen en (sport)verenigingen zouden vanuit het principe 'met de meeste aandacht voor de bron' bekeken en gesteund moeten worden.
De term 'nationale fondsen' omvat dus ook de fondsen en budgetten binnen het bedrijfsleven, die beschikbaar zijn voor publieke voorlichting, mondiale bewustwording, democratisering, (culturele) integratie, onafhankelijke journalistiek, kunst, reclame en PR en dergelijke.

Een laatste en warme aanbeveling is aan iedereen, die de wereld in werkelijkheid wil aanschouwen: bezoek Sarajevo het komende jaar. In september is er een prachtig filmfestival, in augustus is er een geweldig jazz- en musicfestival in Mrkonic Grad, en een dans- en muziek festival in het oude centrum Bas Carsija in Sarajevo. Het gehele jaar ligt de stad op U te wachten, tussen de magnifieke bergen. U kunt skiŽn, wandelen, genieten. Vanaf de zomer kunnen wij U wellicht een gastenkamer aanbieden op de meest perfecte locatie. Wegblijven uit vrees voor oorlogstourisme is begrijpelijk, maar vrees voor vredestourisme is ongegrond. Daarnaast is het hedendaagse Sarajevo een van de veiligste steden op het noordelijk halfrond. U zult altijd weer zien, zoals U op reis zo vaak heeft gedaan, dat de wereld toch weer ietsje anders en genuanceerder in elkaar steekt, dan U gedacht had.

Mocht U niet in staat zijn Sarajevo te bezoeken maar bent U toch geintersseerd, kijk dan eens op onze homepagina op www.ddh.nl/org/poo of lees het boek 'The Ease of Mind' om een veel uitgebreidere indruk te verkrijgen.

Toekomstplannen van de Buitenpost

De Buitenpost heeft nog enkele verplichtingen in BosniŽ Hercegovina, die het na zal komen. Met name het autowrakkenproject zal voor 1 juli 2001 het resultaat moeten behalen, zoals vooraf gesteld is.
De renovatie van het gastenhuis, waarbij via de Buitenpost een renteloze krediet is verkregen, zal onder toezicht blijven van de Buitenpost. De Buitenpost zal de komende jaren ook gasten blijven informeren, die Sarajevo en BosniŽ Hercegovina willen bezoeken en het zal blijven samenwerken met Kolektiv. Zo zal er in maart 2001 in Nederland een promotietournee worden georganiseerd, met Kolektiv in de hoofdrol.

Zoals in dit verslag vermeld, is de Buitenpost uitgegroeid tot een projectformule, die overal plaats kan vinden. De Buitenpost zal zich het komende jaar in Eindhoven vestigen, alwaar het een nieuwe buitenlokatie zal voorbereiden. De mogelijkheid bestaat een kantoor te openen in andere delen van voormalig JoegoslaviŽ, in delen van de voormalig Sovjet Unie of een mobiel kantoor te openen dat de wereldse globalisatie onder de loep zal nemen.
De abonnees van de nieuwsbrief zullen hierover worden geinformeerd. Ook op de homepagina van de Buitenpost zal dit vermeld worden.

Tevens zal de Buitenpost in de thuisbasis een digitaal 'turbostantionnetje' opzetten, zodat vervolgprojecten van de Buitenpost nog beter en aantrekkelijker te volgen zijn, via het internet.

Verder zal de Buitenpost, na een tijd lang veel gevraagd te hebben aan het hoofdkantoor, dit hoofdkantoor ondersteunen bij het zoeken van een nieuwe accommodatie, nieuwe donaties, nieuwe vrijwilligers, nieuwe ideeŽn en dergelijke.