Financieel overzicht Buitenpost 1997 / 2000


inkomsten per jaar 1998  1999  2000	totaal

Saldo vorig jaar    - 4.500 14.500   nvt

donaties	 15.000 3.300 2.500 20.800
projectsponsoring 3.500 28.700 15.000 47.200
werk		  1.000 4.750 2.500  8.250
ander		  4.000 8.250 3.000 15.250

totaal		 23.500 50.500 37.500	91.500uitgaven per jaar 1998  1999  2000 totaal

accom/org/reis  10.000 15.000 8.000 31.500
medewerkers    3.500 5.000 4.000 11.500
projecten     6.000 15.000 18.500 39.500


totaal		 19.000 35.000 30.500 84.500


saldo		 +4.500 +14.500 +7000 idem 2000 
enkele opmerkingen:

- De inkomsten uit 'andere inkomsten' bestaan voor bijna de helft uit een 'lening' van de initiator aan de Buitenpost.
- In feite zou de Buitenpost haar moederorganisatie moeten ondersteunen en de medewerkerkosten die nu door het Vredesburo gedragen worden bij deze begroting tellen. Dit bedrag is in totaal 1700 gulden.
- Er moet vermeld worden, dat nog precies 7000 gulden beschikbaar is voor het autowrakkenproject.
Volgende pagina