Indien wij spreken over de resultaten van de Buitenpost, dan moet we voorop stellen, dat de meeste doelstellingen van de Buitenpost zijn behaald met een minimum budget en een zeer bescheiden aanpak, maar ook met veel geduld en enthousiasme.

De Buitenpost heeft een goede bijdragen geleverd aan de informatieverschaffing aan de Nederlandse maatschappij in het algemeen en de Eindhovense maatschappij in het bijzonder, en de Buitenpost heeft meegeholpen een dragelijk beeld over de Balkan uit te dragen, daar waar mogelijk. Tevens is de informatie die de Buitenpost verzameld heeft, een goede aanvulling op de Socia Media server, alwaar een archief bestaat over de gebeurtenissen in voormalig JoegoslaviŽ, vanaf 1990.
De Buitenpost heeft dit vooral gedaan op persoonlijk vlak en op heel directe manier, waardoor de ontvangers langer betrokken zijn bij de situatie en problematiek met betrekking tot BosniŽ Hercegovina en de Balkan.
Dat neemt niet weg, dat de Buitenpost een klein radertje blijft in een zeer groot geheel. De media heeft uiteraard meer invloed op de publieke opinie dan de Buitenpost. De Buitenpost voelt zich trots, dat het toch een flink publiek heeft kunnen bereiken op haar eigen (en eigenzinnige) manier en dat daarbij de boodschap: 'terug naar normalisatie in relatie met de Balkan', meestal werd ondersteund.

De Buitenpost heeft zich goed aangepast aan de Bosnische situatie, waardoor het in staat is met alle verschillende groepen mensen te onderhouden. Hierdoor heeft het een respect ontvangen van de Bosnische bevolking en vele toekomstmogelijkheden gecreŽerd.

De Buitenpost heeft redelijk goede werk- en werkervaring meegegeven aan haar werknemers, waarvan enkelen nu de vruchten plukken.

Door de oprichting van Kolektiv, deels op instigatie van de Buitenpost, heeft de Buitenpost ook haar doelstelling, om een managementkantoor achter te laten, bewerkstelligd. Dit gebeurde niet zoals gehoopt, met financiŽle ondersteuning vanuit Nederland, maar toch.

Daarnaast heeft de Buitenpost ervoor gezorgd, dat het Vredesburo Eindhoven, de werkgever van de Buitenpost, meer, betere en vaste contacten heeft in BosniŽ Hercegovina en voormalig JoegoslaviŽ, waardoor het Vredesburo Eindhoven betere mogelijkheden heeft deze regio in de toekomst te ondersteunen, veronderstel dat dat nodig en gewenst is, of om mensen te informeren die daarom vragen.

Een uitgangspunt was in het begin: 'het maakt niet uit hoeveel er goed gaat, als er maar niets fout gaat'. Nu bestaat perfectie niet, maar er zijn geen fouten gemaakt die niet meteen hesteld of vergeten kunnen worden.

De Buitenpost is opgezet als experiment, maar het is uitgegroeid tot een projectformule voor de mid-lange termijn (3 tot 5 jaar), die overal zou kunnen plaatsvinden, mits de Eindhovense bevolking, het doelpubliek van het Vredesburo, interesse toont voor de regio die bezocht wordt. En eigenlijk is dat een heel positief resultaat.