De organisatie

Voorwaarden voor een goede ruimte: privť-ruimte en werkruimte als een soort van woon-werk situatie met daarbij een gastenkamer. Het geheel met gas-, water-, en electriciteitaansluiting, telefoonaansluiting en dergelijke. De helft van deze woon-werkaccommodatie zal betaald worden door de organisatie, de andere helft door de medewerker, die van de woonsituatie gebruik maakt.
De Buitenpost heeft drie accommodaties gebruikt gedurende deze periode. Allereerst een accommodatie in de wijk Velesici, alwaar de gerelateerde organisatie CoMuSa ook haar onderkomen had. Na drie maanden een tijdelijk kantoor in het centrum te hebben gebruikt, is de Buitenpost naar het centrum verhuist, naar de straat Buka, de lawaaistraat. Deze centrumlocatie was duidelijk de locatie waar de Buitenpost het meest bezoek had en een soort van centrumfunctie vervulde.
Anderhalf jaar later heeft de Buitenpost een accommodatie in de oudste volkswijk van Sarajevo betrokken, deels omdat de centrumlocatie erg duur is. Hier minder aanloop, maar wel veel gasten in de gastenkamer.
De Buitenpost beschikte altijd over een gastenkamerdie van alle gemakken is voorzien. Een totaal van ongeveer 200 a 250 gasten hebben hiervan gebruik gemaakt.
De Buitenpost beschikt over een kantoorruimte voor drie personen en heeft diverse freelancers in dienst.

Registratie

De registratieprocedures volgens de wetten van BiH zijn anderhalf jaar gevolgd. Het resultaat is, dat de Buitenpost staat geregistreerd als een internationale humanitaire organisatie, waarbij papieren beschikbaar zijn om gedoneerde materialen te importeren met een douanenummer, een registratienummer en een bankrekening. De wetten blijven echter veranderen, waardoor het bijna een deeltijdbaan wordt om alle noodzakelijke officiŽle handelingen te volgen, en daardoor heeft de Buitenpost sinds december 1999 geen nieuwe registratie meer laten plaatsvinden.
Medewerkers

De Buitenpost heeft in de loop van de tijd van een zestal medewerkers gebruik gemaakt. Al deze medewerkers ontvingen een bedrag voor deeltijdwerk of voor freelance werk. Zodoende kunnen deze medewerkers ook hun school afmaken, of andere plichtplegingen uitvoeren. - Vedran Kranjcic was de eerste medewerker. Hij was de juiste persoonmaar niet op de juiste plaats, geen schrijver/journalist. Vedran werkte voor de Buitenpost van november 1997 tot maart 1998.
- Darko Kujundzic is de tweede medewerker en werkt sinds april 1998 voor de Buitenpost. Inmiddels is hij bijna afgestudeerd op de faculteit literatuur. Bij het beŽindigen van de Buitenpostactiviteiten hoopt hij een andere baan te hebben. Tevens is hij medewerker van de organisatie Kolektiv, de opvolger van het Buitenpost cultureel managementbureau.
- Irma Oprhal en Anna Breznik zijn twee studentes Engels en doen vertalingen voor de Buitenpost. Anna is na een half jaar vertrokken naar Amerika. Irma werkt nog altijd voor de Buitenpost. Haar inkomsten zijn een extra zakcentje tijdens haar studie. Haar werk voor de Buitenpost is een goede referentie geweest voor diiverse andere tijdelijke baantjes.
- Srdjan Sjalic werkte parttime voor de Buitenpost als begeleider en vertaler, totdat hij het leven in een vluchtelingencentrum ergens in West Europa verkoos, boven een uitzichtloze situatie in BosniŽ Hercegovina.
Amir Telibecirovic is gastschrijver voor de Buitenpost nieuwsbrief sinds april 2000. Tevens verzorgt Amir een stadstour voor buitenlandse gasten en is hij medewerker van een gastenhuis, waar de Buitenpost ook haar steun aan geeft. De bescheiden inkomsten uit zijn werk voor de Buitenpost zijn de enige 'vaste' inkomsten, die hij heeft.

Diverse medewerkers hebben enkele malen freelance voor de Buitenpost gewerkt, met name voor computer-onderhoud.
Registratie voor deze medewerkers zou funest zijn voor de persoonlijk situatie van deze werknemers, omdat minimumlooneisen en belasting op geld, dat verdiend is bij buitenlandse organisaties, erg hoog zijn. Van het bescheiden bedrag, dat de Buitenpost beschikbaar heeft hiervoor, zou niet veel over blijven.