A. Doelstellingen in het kort
- achtergrond van deze doelstellingen
- Vredesburo in het kort
- achtergrond van het Vredesburo

De Buitenpost is een humanitaire organisatie die zich richt op zelf-initiatief, in die zin is het opgezet als een experiment.

De Buitenpost is en blijft een buro van het Eindhovens Vredesburo en is daarom bij voorbaat werkzaam in zowel Nederland, als het land waar de Buitenpost zich bevindt.
Het Vredesburo is een lokaal buro, dat het mondiale bewustwordingsproces, dat constant gaande is, onder de aandacht van de bevolking tracht te brengen en te ondersteunen.
Het Vredesburo komt voort uit de vredesbeweging van begin 80er jaren. Het is net als de rest van de maatschappij meegegroeid met de moderne maatschappij en met de maatschappelijke ontwikkelingen en de problematiek, die daarmee gepaard gaan.

De Buitenpost is een tweede generatie humanitaire organisatie. Dat wil zeggen, een organisatie die zich niet richt op de eerste noodhulp, maar een organisatie die zich richt op individuen in situaties, waar noodhulporganisaties al aanwezig zijn. Een tweede generatie humanitaire organisatie richt zich daarom op de individuele mensen en hun specifieke situatie en behoeften, meer dan op een van te voren omschreven taak. Het doel van een tweede generatie humanitaire organisatie is dan ook de sociale weerbaarheid te vergroten. Vaak worden psychologische, politicologische en sociologische kennis gebruikt 'onder het oppervlakte', dat wil zeggen zonder dwang en niet als doelstelling, maar meer als bij-effect.

De Buitenpost Sarajevo in deze had als doel gesteld mensen te stimuleren 'de open lijn tussen Nederland en BosniŽ (tussen hier en daar)' te gebruiken. Met deze opgave zou namelijk eenvoudige practische steun kunnen worden gegeven aan lokale jeugd en jeugdorganisaties in BosniŽ en het zou de Nederlandse bevolking kunnen informeren over het vredesproces in BosniŽ Hercegovina, zodat de vooroordelen, ontstaan tijdens de oorlog, weer kunnen slijten.
De Buitenpost heeft veel gebruik gemaakt van culturele activiteiten. Cultuur is een zacht onderwerp, het is niet materialistisch en het valt niet onder noodhulp. Toch is cultuurbeleving een noodzakelijk element binnen de maatschappij. Zonder cultuurbeleving, zonder nieuwe muziek, films, poŽzie, zonder nieuwe indrukken en dergelijke, is een maatschappij gedoemd te blijven hangen in traditionele gedragingen en zullen jongeren zich van die maatschappij afkeren. Bovendien spreekt cultuur een internationale taal, het verspreidt het woord verder tot in de kleinste segmenten van de maatschappij, het brengt je in contact met mensen die reizen, en reizen wordt wel eens beschouwd als 'het meest zuivere medium'. Daarnaast heeft de Buitenpost veelvuldig gebruik gemaakt van computercommunicatie, waarmee publiek en vooral jongeren in alle delen van het doelgebied bereikt kunnen worden.