Ivan op Oerol
Batleika
[Witrussisch poppen theater in Bosnia and Herzegovina]

Als resultaat van Troitsa'a bezoek aan BiH vorig jaar kwam Ivan Kirchouk dit jaar alleen met zijn poppentheater. Ivan Kirchouk, ethnograaf en professor aan de universiteit van Minsk wilde dit programma aan de kinderen laten zien en zelf meer over de Bosnische situatie leren waarover hij dan weer met zijn leerlingen kan spreken. Met de steun van het Soros Open Society fonds in New York gingen we aan de slag.
Tussen 4 en 13 Maart speelde Ivan Kirchuk in Konjic, Travnik, Banja Luka, Mrkonjic Grad, Sipovo, Tuzla, Sarajevo, Pazaric, Mostar, Blagaj, Tinja and Budapest. 21 optredens waarvan 6 alleen met muziek.
De optredens vonden plaats in scholen, weeshuizen, jeugdtheaters en culturele centra.
Wij ontvingen erg goede reacties van de kinderen en van de staff van de instituten die wij bezochten.

Het Batleika programma bevat:

1. Tsaar Irod.
Een 12 minuten durend verhaal over Tsaar Irod (Koning Herodus) die alle kinderen onder de twee jaar wil doden omdat hij gehoord heeft dat er onder hen een nieuwe koning is geboren. Dit verhaal is een oud christelijk verhaal en werd niet vertoond in situaties waar vertoning problemen op kon leveren met de (moslim) schooldirectie of in situaties waar wij niet over een geschikte vertaler beschikten.

2. Sketches.
Zes kleine verhaaltjes gespeeld met 16 poppen die gaan over allerlei dagelijkse taferelen.

3. Maskers en muziek
Maskers (van mensen en dieren) worden getoond tezamen met traditionele muziek dat via een cassette gespeeld werd. Vooral de maskers van de geit en de beer maakte grote indruk op de kinderen.

4. Live acoustische muziek.
Meestal waren de liedjes verbonden met de sketches die gespeeld werden. Dit gedeelte hielp de kinderen te blijven concentreren op het poppentheater dat gesproken word t in een buitenlandse taal.
De muziek werd gespeeld met een groot aantal verschillende instrumenten.

Alhoewel vele mensen ons tijdens deze tournee hielpen zijn er toch een paar die wij graag een extra attentie willen geven:

[Alexander 'Krcko' Granulic]
De gehele dag in banja Luka was door Alexander georganiseerd. Hij is BiH meest populaire gastheer voor kinderprogramma's. Zij werk was buitengewoon en hij zal delen uitzenden in zijn programma.
[ Sarajevo Winter festival]
Sarajevo Winter Festival. Als BiH meest uitgebreide en complete festival dat plaatsvind in 40 dagen door de gehele stad met vele internationale artiesten heeft het Winter festiaval Batleika uitgenodigd een optreden te doen in een zaal met perfecte faciliteiten, goede publiciteit en zelf een beetje extra geld.
[Zelenkovac Ecologische beweging]
We bezochten Zelenkovac op een Zondag, de gebruikelijke dag voor mensen om Zelenkovac te bezoeken. We bouwden het theater buiten op, in de zon. We wachtte een uur op de cameraman en toen hij arriveerde en de show begon, begon het ook te sneeuwen. De opnames werden onvergetelijk en de sfeer buitengewoon. We verbleven nog een lange dag in Zelenkovac.

Ivan & friends in Zelenkovac

[Pavarotti Music Centre]
Batleika speelde in twee basisscholen waar het PMC regelmatig muziek educatie programma verzorgd. In de avond speelde Ivan Kirchouk een solo performance in het PMC. PMC verzorgde eten, drinken, accommodatie, een gids en een groot begrip voor het Batleika project. Ondanks enkele locale problemen was de samenwerking uitstekend op alle vlakken.
[ Soros Open Society Foundation]
Hoewel wij niet voldoen aan de criteria voor een subsidie van de open Society Foundation van George Soros, anticipeerden de dames in NewYork op een grandiose manier op ons bescheiden voorstel.
Projecten zoals Batleika zijn onmogelijk zonder de steun van dergelijke fondsen en hun medewerkers.

Batleika had ook enkele problemen de wij graag willen vermelden.
We doen dit omdat we via deze weg, informatie kunnen geven hoe de politiek effect heeft op het dagelijks leven:


- Gedurende onze reis door BiH was er een grote verandering in de politieke situatie in Republika Srpska. Hierdoor werd een concert afgelast, hierdoor misten wij onze vertaler die niet door RS wilde reizen en misten wij enkele malen de camera's van ATV en OBN, dieop zoek waren naar politic.

- In Tuzla was een concert uitgevallen omdat onze reis van 180 km ongeveer zeven uur in beslag nam vanwege intensieve patroilles van internationale militieren, inclusief checkpoints en gesloten bruggen.

- Het concert in Tinja werd verschoven omdat de datum 8 maart de internationale dag van de vrouw is. De directrice besloot dat het een dag vrij zou zijn en de school was gesloten.

In de Tinja regio leven erg veel vluchtelingen uit Srebrenica, vooral vrouwen en kinderen.

- In Blagaj nabij Mostar, speelde Batleika zonder het theater. Slechts poppen, maskers en instrumenten werden gebruikt.Het theater zelf zat nog in de tassen. De reden: Dez houten kast bevat drie kruizen (niet groter dan enkele centimers). Onze gids van het PMC weigerde het risico te nemen de directeur van de school uit te dagen. Omdat wij geen probleem willen maken voor het PMC muziek educatie project besloten wij om zonder kast te spelen.

Blagaj was gedurende de oorlog zwaar geschadid zowel door het Servische als het Kroatische leger. Het was volledig afgesloten van de buitenwereld inclusief andere moslim gebieden en het leed veel verliezen.

- De optredens in de dorpjes rond Travnik konden niet gebeuren omdat er ons verteld werd dat er een toestemming van het ministerie voor nodig is. In plaats daarvan gaven we performances in het 'Huis van de Jeugd' maar voor een bescheidener aantal kinderen.

Travnik is een kanton waarin Moslims en kroaten in een erg slechte verhouding samenleven. In dergelijke situaties verschuilt men zich makkelijk achter bureaucratie inplaats dat men zelfinitiatief, openheid en creativiteit ten toon spreid. Helaas.

Batleika was performed by:

Ivan Kirchuk

geholpen door :
Mustafa Tandir
Martin S. Past

Foto's door: andrEa Siegl, Martin S. Past, Laurie Zegveld.
meer foto's ?