[Menu] [dDH]   If you came here via a search engine looking for news: remember that search engines are never 'up to date'. But you are close, try our front door

Protests in Serbia Archive
De revolutie in Servie begint met een homepage op Internet

Uit: De Volkskrant, 2 dec. '96

Zelfs revoluties zijn niet meer wat ze zijn geweest, sinds de komst van Internet. Voorbij is de tijd van illegale drukpersen in vochtige keldertjes, van opruiende vlugschriften verspreid door revolutionairen in duffelse jassen. De studenten van de Belgrado universiteit agiteren per homepage (http://www.galeb.etf.bg.ac.yu/protest96) tegen de Servische president Milosevic.
Avond aan avond somt de nieuwslezer op de Servische televisie met een uitgestreken gezicht de gaapverwekkende activiteiten van staatsfunctionarissen op, vertelt hij over de komst van officiele delegaties en vooral over het doorknippen van ontelbare linten.
Wat betreft de protesten - welke protesten? Ook al demonstreren er al twee weken lang dagelijks honderdduizend mensen omdat Milosevic de uitslag van de plaatselijke verkiezingen heeft vervalst, de media blijven doen alsof er niets aan de hand is.
Radio B92, waarvan de zwakke zender alleen het centrum van Belgrado bestrijkt, was de enige die de volkswoede versloeg. Maar sinds donderdag is er op de frequentie van B92 alleen oorverdovend geruis te horen. De autoriteiten laten een stoorzender in een busje door de stad rijden om de uitzendingen onmogelijk te maken.
Via het world wide web proberen de studenten van de faculteit elektrotechniek de mediablokkade te breken. Het logo van hun homepage is een ei - naar het meest geliefde wapen van de studenten. Op de homepage staan foto's die onwetend Servie moeten laten zien hoe talrijk de demonstranten zijn, een verlekkerd verslag van het eierbombardement, het programma voor de komende dag en de lijst met eisen.
Uit de hele wereld komt solidariteits e-mail, zelfs uit landen waarmee Servie tot voor kort in een oorlog was verwikkeld. Canada wenst 'moed en sterkte', Nieuw-Zeeland 'staat met hart en ziel aan jullie kant'. 'Vecht voor je recht', moedigt de Verenigde Staten aan. Voormalige Serviers, velen van hen gemigreerd naar verre landen na het neerslaan van de studentenprotesten vijf jaar geleden, bekennen dat ze het jammer vinden zelf geen eitje te kunnen gooien. Met meer dan tweeduizend hits op de eerste dag van zijn bestaan is de protest- homepage een succes. De Belgradose studenten hebben heet zelfs tot een vermelding op de CNN homepage geschopt.
Bij nader inzien opent de homepage de deur tot een onvermoed netwerk van subversieve sites vol informatie over de anti-Milosevic demonstraties: weekbladen, krantjes en burgergroepen die door het regime worden gemuilkorfd blijken uitgeweken naar internet. Maar waarschijnlijk wonen de meeste lezers van de protesthomepage in het buitenland. In Servie vervult een ordinaire computer al veel mensen met ontzag en vrees, laat staan dat ze weten wat Internet is. De studenten vol revolutionair vuur zeggen dat elke steen die ze kunnen loswrikken uit de muur die de autoriteiten hebben opgetrokken om informatie tegen te houden, er een is.

Bart Rijs


[Menu] [dDH]