[Menu] [dDH]   If you came here via a search engine looking for news: remember that search engines are never 'up to date'. But you are close, try our front door

Protests in Serbia Archive
Oproep voor financiele hulp aan studenten 'protest 96' in Belgrado

Beste mensen,

Tilburg ZaMir heeft recentelijk een oproep verspreid voor steunbetuigingen aan de studenten in Belgrado. Nu opnieuw een oproep.

Afgelopen donderdag heeft in het dagblad Trouw een advertentie gestaan van Pax Christi, Tilburg ZaMir en IKV waarin de oproep van de studenten stond afgedrukt.

Steunbetuigingen zijn nog steeds welkom op e-mail:
protest96@galeb.etf.bg.ac.yu

Daarnaast vragen de studenten om dringende financiele en materiele ondersteuning.
Pax Christi, Tilburg ZaMir en IKV zamelen hiervoor geld in via gironummer 610063, t.n.v. IKV o.v.v. 'protest 96'
Vanwege de urgentie zal er onmiddelijk een bedrag overgemaakt worden naar de studenten in Belgrado, maar hopelijk komen er op de girorekening voldoende bijdragen binnen om volgende week nog een substantieel bedrag over te kunnen maken.

Vanzelfsprekend kun je ook bedragen overmaken op het gironummer van Press Now ter ondersteuning van radio B 92
giro: 7676 t.n.v. Press Now

Zegt 't voort!

Met vriendelijke groet
Tilburg ZaMir
Edwin Mermans
e-mail: mermans@kub.nl
http://www.ddh.nl/org/tzm


[Menu] [dDH]