[Menu] [dDH]   If you came here via a search engine looking for news: remember that search engines are never 'up to date'. But you are close, try our front door

Protests in Serbia Archive
Solidariteitsdemonstratie 1 maart '97 in Den Haag

Beste mensen

Deze brief is gericht aan studentenvakbonden, politieke - en andere jongeren organisaties en heeft als doel deze verenigingen te betrekken bij een solidariteitsdemofestatie voor de Servische studenten, die op 1 maart gaat plaatsvinden.

In Belgrado wordt al sinds 21 november dagelijks door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee aparte groepen actief. Enerzijds de oppositiepartijen, die streven naar erkenning van hun verkiezingsoverwinning en anderzijds de studenten. De studenten eisen, naast de erkenning, dat de universiteiten democratischer worden ingericht, om te beginnen door de Belgradose rector en vice-rector uit hun funkties te ontheffen, want deze zijn direct door de Servische president Milosevic aangesteld. Sinds zondag is de oppositie voor een periode van 3 weken gestopt met demonstreren, maar de studenten zetten hun acties gewoon voort.

Op 1 maart zal het de 100ste dag zijn dat de studenten demonstreren. In overleg met de studenten uit Belgrado hebben we besloten om de akties die dag in een internationaal kader te plaatsen. In Nederland en mogelijk ook in andere landen zal er dan een manifestatie worden georganiseerd. We willen graag een compleet programma aanbieden. Dit zal bestaan uit: een aantal sprekers (LSVb en kenners van de situatie aldaar, mogelijk komen er ook mensen uit Belgrado over), een demonstratie door de ambassade wijk op de Belgradose manier (veel lawaai en ludieke acties), waarbij we een petitie aan de ambassadeur van Joegoslavië willen aanbieden. Het geheel zal muzikaal worden omlijst door een aantal bands.

Deze week zullen er onder andere via het LSVb-netwerk op alle universiteiten en hoge scholen in Nederland posters worden opgehangen, ook zullen er pamfletten worden verspreid. Nu willen we vragen of jullie op de organisatielijst willen worden vermeld, deze zal dan op de poster en het pamflet worden afgedrukt (deadline aanmelding 20-2, 15.00 uur). En verder zouden we het erg op prijs stellen als jullie mee zouden kunnen helpen. Bijvoorbeeld door jullie eigen achterban aan te spreken, om op 1 maart zoveel mogelijk mensen in Den Haag de straat op te krijgen.

Hier vind je een pamflet, wat je direct vanuit je web browser kunt adrukken.
En dit is een direct printbare poster.

Als jullie actiever bij de organisatie betrokken willen worden (bvb. publiciteit, stands op de dag zelf, ordedienst) dan kunnen jullie dat aan de volgende mensen kwijt:

Friso Wiersum (030-2310412)
Ruut Brandsma (030-2899965/brandsma@fys.ruu.nl)

PS: We hopen inde loop van de week een petitie af te hebben, waarop alvast handtekeningen kunnen worden verzameld, om zo een hele stapel aan de ambassadeur te kunnen aanbieden. -----------------

      Begroting van demofestatie op 1 maart 97

P.A., microfoons, 2x1200 boxen en
  overdekt podium van 6 x 8 meter             F 1.700
posters+flyers                        F 250
telefoon                           F 100
vergunning                          F 125
reis+visa drie studenten uit Belgrado            F 2.000
voorbereidende besprekingen                  F 400
onvoorzien                          F 400
                              -------
                              F 4.975

toezeggingen:
LHUMP F200

Opmerkingen:


[Menu] [dDH]